Słownictwo rozdział 7 - ang.

 0    119 Datenblatt    info778
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bad blood
Lernen beginnen
złej krwi (nieporozumienie)
abuse
No king should abuse his power.
Lernen beginnen
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
abusive
Lernen beginnen
obraźliwy
acne
Teenagers often have a problem with acne and get pimples on their faces.
Lernen beginnen
trądzik
Nastolatkowie często mają problem z trądzikiem i na twarzy pojawiają im się pryszcze.
adage
“A bird in the hand is worth two in the bush” is a well-known adage.
Lernen beginnen
porzekadło
"Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu" to znane porzekadło.
admonish
Lernen beginnen
napominać, strofować
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
Lernen beginnen
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
alertness
Lernen beginnen
czujność
alleviate
Lernen beginnen
łagodzić
anorexia
Lernen beginnen
anoreksja
apparently
Lernen beginnen
najwyraźniej
appreciate
Lernen beginnen
doceniać, rozumieć
assault
The three men were charged with assault after attacking another man outside a pub.
Lernen beginnen
napad
Trzech mężczyzn zostało oskarżonych o napaść po tym, jak zaatakowali innego mężczyznę przed pubem.
at each other's throats
Lernen beginnen
do gardeł sobie nawzajem
at the end of one's tether
Lernen beginnen
u kresu wytrzymałości
be on red alert
Lernen beginnen
być w stanie pogotowia
bear a grudge
Lernen beginnen
żywić urazę
beat around the bush
Lernen beginnen
owijać w bawełnę
bicker
Lernen beginnen
sprzeczać się
bloodshed
Lernen beginnen
rozlew krwi
bowed head
Lernen beginnen
pochylona głowa
brisk walk
Lernen beginnen
żwawy spacer
bully
Little children can be scared when bigger children bully them in the playground.
Lernen beginnen
terroryzować, znęcać się nad słabszymi
Małe dzieci mogą się wystraszyć, gdy starsze dzieci terroryzują je na placu zabaw.
bullying
Lernen beginnen
tyranizowanie
cheesed off
Lernen beginnen
wnerwiony
chest infection
Lernen beginnen
infekcja dolnych dróg oddechowych
clear the air
Lernen beginnen
rozluźnić atmosferę
clenched fists
Lernen beginnen
zaciśnięte pięści
common knowledge
Lernen beginnen
powszechnie znana wiedza
complacent
Lernen beginnen
zadowolony, błogi
conducive to
Lernen beginnen
sprzyjający
creativity
Lernen beginnen
kreatywność
dehydrated
She was dehydrated after running the marathon.
Lernen beginnen
odwodniony
Była odwodniona po przebiegnięciu maratonu.
despair
Lernen beginnen
stracić nadzieję
detrimental effect
Lernen beginnen
szkodliwy efekt
dismayed
Lernen beginnen
przerażony
dispute
Lernen beginnen
spór
dominant
Lernen beginnen
dominujący
dread
The dreaded Russian winter had started and so Harriet was spending a lot of time indoors.
Lernen beginnen
strach
Zaczęła się rosyjska zima, której obawiała się Harriet, więc spędzała dużo czasu wewnątrz.
drop one's guard
Lernen beginnen
stracić czujność
eczema
Lernen beginnen
egzema, wykwit skórny
eliminate
Lernen beginnen
wyeliminować
fed up
Lernen beginnen
mieć dość
feud
Lernen beginnen
waśń, wojna
findings
Lernen beginnen
wyniki
fizzy
Lernen beginnen
gazowany
flourish
I know she's sad now, but I really think Emma is going to flourish at her new school.
Lernen beginnen
świetnie sobie radzić
Wiem, że Emma jest teraz smutna, ale naprawdę myślę, że świetnie poradzi sobie w nowej szkole.
get one's back up
Lernen beginnen
odzyskać siły
hair-raising
Lernen beginnen
powodujące, że włosy stają dęba, straszne
harass
Lernen beginnen
nękać
hay fever
Lernen beginnen
katar sienny
headache
Lernen beginnen
ból głowy
heartburn
Lernen beginnen
zgaga
hog the bathroom
Lernen beginnen
zajmować łazienkę (długo)
humiliate
Lernen beginnen
poniżyć
insomnia
One in three people suffer from some form of insomnia during their lifetime.
Lernen beginnen
bezsenność
Co trzeci człowiek cierpi na bezsenność.
intimidate
Lernen beginnen
zastraszyć
intimidating
The intimidating lion roared.
Lernen beginnen
budzący grozę
Budzący grozę lew zaryczał.
invigorating
Lernen beginnen
orzeźwiający
jaded
Lernen beginnen
sterany
jump down someone's throat
Lernen beginnen
nawrzeszczeć na kogoś
keep one's head down
Lernen beginnen
spuścić głowę
keep someone on their toes
Lernen beginnen
trzymać kogoś na nogach
land someone in trouble
Lernen beginnen
wrzucić kogoś w kłopoty
let off steam
He was so angry, he went for a big walk to let off some steam.
Lernen beginnen
ochłonąć
Był naprawdę wściekły, więc wyszedł na dłuższy spacer, żeby ochłonąć.
lethargic
Lernen beginnen
apatyczny
lose one's cool
Lernen beginnen
stracić spokój
make one's blood boil
Lernen beginnen
doprowadzić kogoś do szewskiej pasji
make someone's life a misery
Lernen beginnen
uczynić czyjeś życie nieszczęściem
mood swings
Lernen beginnen
wahania nastroju
mouth ulcer
Lernen beginnen
afta, wrzód ustny
nag
Lernen beginnen
gderać, marudzić
nick
Lernen beginnen
więzienie (nieformalne)
nourishment
Lernen beginnen
pożywienie
oversleeping
Lernen beginnen
zaspanie
patronising
Lernen beginnen
protekcjonalny
pick on someone
Lernen beginnen
wyżywać się na kimś
pleasurable
Lernen beginnen
przyjemny
pneumonia
Lernen beginnen
zapalenie płuc
pre-empt
Lernen beginnen
uprzedzić
prolonged
Lernen beginnen
wydłużony
quarrel, row
Lernen beginnen
kłótnia (2 przykłady)
rant and rave
Lernen beginnen
być w furii, wyżywać się
recurring dream
Lernen beginnen
powracający sen
repetitive
Lernen beginnen
powtarzalny
resentful
I'm trying not to be resentful but Fred hurt me so badly, I just can't help.
Lernen beginnen
obrażony, dotknięty
Staram się nie być obrażona, ale Fred tak mnie zranił, że nic na to nie poradzę.
resort to
Lernen beginnen
uciekać się do
reveal
Last month revealed all our weak points.
Lernen beginnen
odsłonić
Zeszły miesiąc odsłonił nasze słabe strony.
rub along with
Lernen beginnen
móc z kimś przeżyć
rumour
The teenage girls spread a rumour that their classmate was in a religious cult.
Lernen beginnen
pogłoska
Nastolatki rozpuściły plotkę, że ich koleżanka z klasy należy do sekty religijnej.
sarcastic
Lernen beginnen
sarkastyczny
save one's own skin
Lernen beginnen
ocalić własną skórę
self-esteem
Lernen beginnen
poczucie własnej wartości, pewność siebie
simultaneously
Jamie played the violin whilst simultaneously drumming a beat with his feet.
Lernen beginnen
jednocześnie
Jamie grał na skrzypcach, jednocześnie wybijając rytm stopami.
skip a meal
Lernen beginnen
ominąć posiłek
sluggish
Lernen beginnen
powolny
soothe
Lernen beginnen
koić
speak volumes
Lernen beginnen
przekazywać jakąś informację mocno niewerbalnie
spoil yourself
Lernen beginnen
porozpieszczać się
squabble
Lernen beginnen
utarczka
steadily
The prices have been going up steadily over the last 10 years.
Lernen beginnen
stopniowo / równomiernie
Ceny stale rosły przez ostatnie 10 lat.
stick up for someone
Lernen beginnen
chronić kogoś
stimulate
Lernen beginnen
stymulować
stress
Lernen beginnen
stres
stressed-out
Lernen beginnen
zestresowany
submissive
Lernen beginnen
uległy
supposedly
Lernen beginnen
prawdopodobnie
sustenance
Lernen beginnen
utrzymanie, podtrzymywanie
tactless
Lernen beginnen
nietaktowny
tense, uptight
Lernen beginnen
spięty (2 przykłady)
threaten
Lernen beginnen
grozić
thrive
This financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
Lernen beginnen
prosperować
Ten instrument finansowy musi mieć zapewnione warunki, w których może prosperować.
tiff
Lernen beginnen
sprzeczka
to a certain extent
Lernen beginnen
do pewnego stopnia
toxins
Lernen beginnen
toksyny
under pressure
Lernen beginnen
pod presją
unwind
I always watch TV in the evenings in order to unwind after a long day at work.
Lernen beginnen
zrelaksować się
Wieczorami zawsze oglądam telewizję, żeby zrelaksować się po długim dniu w pracy.
whinge
Lernen beginnen
narzekać
wind someone up
Lernen beginnen
droczyć się z kimś

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.