słownictwo techniczne

 0    23 Datenblatt    erosiak0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
drawing
Lernen beginnen
rysunek
pencil / charcoal drawing
Lernen beginnen
rysunek ołówkiem / węglem
a rough drawing
Lernen beginnen
szkic
computer-aided design, CAD
Lernen beginnen
projektowanie wspomagane komputerowo, CAD
scale
Lernen beginnen
skala
on a scale of 2 km to 1 cm
Lernen beginnen
w skali 1 do 200 000
the model is out of or not to scale
Lernen beginnen
w tym modelu nie zachowano odpowiedniej skali
drawn to scale
Lernen beginnen
narysowany w skali
scale drawing
Lernen beginnen
rysunek w skali
set of drawings
Lernen beginnen
zestaw rysunków
general arrangement (GA)
Lernen beginnen
ogólny rysunek złożeniowy
small-scale model / map, plan
Lernen beginnen
[model] pomniejszony model /mapa, plan w małej skali
large-scale map / model
Lernen beginnen
mapa / model w dużej skali
actual size
Lernen beginnen
rozmiar rzeczywisty
enlarged
Lernen beginnen
powiększony
schematic drawing/schematics
Lernen beginnen
rysunek schematyczny
side/front elevation
Lernen beginnen
widok z boku/z przodu, elewacja boczna/frontowa, rzut boku/frontu
exploded view/exploded diagram
Lernen beginnen
rysunek montażowy; rysunek lub widok zespołu rozebranego (pokazujący wzajemne położenie części)
oblique projection
Lernen beginnen
rzut skośny/ukośny trój-wymiarowy
two-dimensional
Lernen beginnen
dwuwymiarowy
three-dimensional
Lernen beginnen
trójwymiarowy
cross-section
Lernen beginnen
przekrój poprzeczny
in cross-section
Lernen beginnen
w przekroju

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.