Słowniczek - A

 0    14 Datenblatt    kaka1236
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Achajowie
Lernen beginnen
pasterskie i koczownicze plemię indoeuropejskie, Grecja, III i II tys. p.n.e.
Akademizm
Lernen beginnen
kierunek w malarstwie i rzeźbie europejskim rozwijający się w XVIII-XIX w., odwołujący się do kanonów antycznych i renesansowych
Alodium
Lernen beginnen
w średniowiecznej europie pełna własnośc ziemi lennej; gruntami alodialnymi właścicel mógł swobodnie dysponować
Ammonici
Lernen beginnen
starożytne plemię aramejskie, ok. XII w.p.n.e., za rzeką Jordan
Antropogeneza
Lernen beginnen
droga rozwoju, pochodzenie i procesy biologiczne, które poprzez długofalowe zmiany genetyczne doprowadziły do przekształcenia się form przedludzkich w nowoczesnego człowieka rozumnego
Antropologia
Lernen beginnen
nauka zajmująca się procesami zachodzącymi w społeczeństwie oraz badaniem człowieka jako jednostki, postrzega go nie tylko jako gatunek biologiczny lecz także twórcę kultury
Antypapież
Lernen beginnen
nieuznawany przez kościół Katolicki papież, wybrany przez opozycyjną grupę duchowieństwa, który objął stanowisko za pontyfikatu legalnego papieża lub w czasie, gdy urząd ten pozostał nieobsadzony
Apella
Lernen beginnen
Zgromadzenie ludowe w starożytnej Sparcie, uczestniczyli w nim wszyscy obuwatele polis, którzy ukończyli 30 rok życia
Archonci
Lernen beginnen
9 najwyższych rangą urzędników w starożytnych Atenach, wybieranych raz w roku; początkowo władza była bardzo rozległa, z czasem została ograniczona do spraw sądowych
Areopag
Lernen beginnen
główny organ ustawodawczy i sądowy w starożytnych atenach, początkowo kontrolował działalność urzędników i moralność obywateli; duży prestiż w społeczeństwie, od czasów Solona, jego członkami dożywotnio zostawali byli archonci
Arianizm
Lernen beginnen
doktryna teologiczna Ariusza, negująca równość Trójcy Św., potępiony na soborze w Nicei (325), miał wielu zwolenników wśród plemion germańskich, zanikł w VII w.
Ariowie
Lernen beginnen
jeden z odłamów ludów indoeuropejskich, początkowo zamieszkiwał Azję Środkową, w połowie II tys. p.n.e. rozpoczął podbój Indii
Arka Przymierza
Lernen beginnen
wykonana z drewna akacjowego skrzynia, obita z obydwu stron złotą blachą i zamykana płytą, uznawana przez Żydów za symbol ich przymierza z Bogiem, zaginęła podczas najazdu Nabuchodonozora II
Azyl
Lernen beginnen
w starożytnych Atenach było to miejsce, gdzie mógł uciec niewolnik źle traktowany przez swojego pana i prosić o wykupienie przez innego obywatela

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.