słowotwórstwo 3

 0    93 Datenblatt    annaogorkiewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
explore
Lernen beginnen
odkrywać
exploration
Lernen beginnen
odkrywanie
exploratory
Lernen beginnen
badawczy
fail
Lernen beginnen
nie udać się
failure
Lernen beginnen
niepowodzenie
failing
Lernen beginnen
wada słabość
failed
Lernen beginnen
nie powiodło się
generalize
Lernen beginnen
uogólniac
generalization
Lernen beginnen
uogólnienie
general
This is a general problem of our co-operation.
Lernen beginnen
ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
harm
Lernen beginnen
robić krzywdę
harm
Lernen beginnen
szkoda / krzywda
harmful unharmed
Lernen beginnen
szkodliwy, bez szwanku
heighten
Lernen beginnen
wzmagać
height
Lernen beginnen
wzrost wysokość
heightened
Lernen beginnen
zwiększony
imagine
Lernen beginnen
wyobrażać sobie
imagination
Lernen beginnen
wyobraźnia
imaginative imaginary
Lernen beginnen
wyobrażeniowy wyimaginowany
impress
Lernen beginnen
imponować wywierać wrażenie
impression
What are your impressions after watching the film?
Lernen beginnen
wrażenie
Jakie masz wrażenia po obejrzeniu filmu?
impressive
Lernen beginnen
robiący wrażenie
infect
Lernen beginnen
zarażać
infection
Lernen beginnen
infekcja
infectious
Julie had an infectious laugh. Once she started laughing, everyone else joined in.
Lernen beginnen
zaraźliwy
Julie miała zaraźliwy śmiech. Kiedy zaczynała się śmiać, to wszyscy inni również.
inform
Lernen beginnen
informować
information informer
Lernen beginnen
informator informacji
informative
Lernen beginnen
informacyjny
insist
Lernen beginnen
nalegac
insistence
Lernen beginnen
naleganie upieranie sie
insistent
Lernen beginnen
natrętny
instruct
Lernen beginnen
szkolić
instruction instructor
Lernen beginnen
instruktor
instructive
Lernen beginnen
pouczający
intend
Lernen beginnen
zamierzać
intent intention
Lernen beginnen
zamiar
intended intentional
Lernen beginnen
zamierzony
interest
Lernen beginnen
zainteresować
interesting
Lernen beginnen
interesująca
invent
Lernen beginnen
wynaleźć
invention
Lernen beginnen
wynalazek
inventive
Lernen beginnen
pomysłowy
invite
Lernen beginnen
zapraszać
invitation
Invitations have been sent to all the guests.
Lernen beginnen
zaproszenie
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
inviting
Lernen beginnen
zachęcający
involve
Lernen beginnen
wymagać
involvement
She tried to avoid involvement in her colleagues' arguments.
Lernen beginnen
zaangażowanie / udział
Starała się nie wdawać w spory swoich kolegów.
involving, involved
Lernen beginnen
zaangażowany
irritate
Lernen beginnen
irytować
irritation
Lernen beginnen
podrażnienie
irritating, irritated
Lernen beginnen
rozdrażniony
marry
Lernen beginnen
pobierać sie
marriage
Her first marriage to rock star was short and dull.
Lernen beginnen
małżeństwo
Jej pierwsze małżeństwo z gwiazdą rocka było krótkie i nudne.
marrying married
Lernen beginnen
żonaty
memorize
Lernen beginnen
uczyć się na pamięć
memory
Lernen beginnen
pamięć
memorable
Lernen beginnen
niezapomniany
mix
Lernen beginnen
mieszać
mixture, mixer
Lernen beginnen
mikstura
mixed
Lernen beginnen
mieszany
opt + for
Lernen beginnen
optowac za
option
Lernen beginnen
wybór / opcja
optional
Lernen beginnen
opcjonalny dodatkowy
originate
Lernen beginnen
pochodzić
origin
Lernen beginnen
źródło
original
Lernen beginnen
oryginalny
popularize
Lernen beginnen
popularyzować
popularity
Lernen beginnen
popularność
popular
He's became very popular.
Lernen beginnen
popularny
Stał się bardzo popularny.
populate
Lernen beginnen
być zaludnionym
population
Lernen beginnen
populacja
populous, populated
Lernen beginnen
zaludnione
predict
Lernen beginnen
przewidywać
prediction
Lernen beginnen
przewidywanie
predictable
What you did was so predictable. You always act like that at parties.
Lernen beginnen
przewidywalny
To, co zrobiłeś, było takie przewidywalne. Zawsze zachowujesz się w ten sposób na imprezach.
prepare
Lernen beginnen
przygotowywać
preparation
Preparation of the conference took one month.
Lernen beginnen
przygotowanie
Przygotowanie konferencji zajęło jeden miesiąc.
prepared
Lernen beginnen
przygotowany
prevent
Lernen beginnen
zapobiegać
prevention
Lernen beginnen
profilaktyka
preventive, preventative
Lernen beginnen
prewencyjny, zapobiegawczy
privatize
Lernen beginnen
prywatyzowac
privatize, privatization
Lernen beginnen
prywatyzacja
private privatized
Lernen beginnen
prywatny
produce
Lernen beginnen
produkować
production
Lernen beginnen
produkcja
productive
I think our cooperation has become even smoother and more productive.
Lernen beginnen
produktywny
Myślę, że nasza współpraca jest teraz jeszcze bardziej bezproblemowa i produktywna.
profess
Lernen beginnen
twierdzić
profession
Lernen beginnen
zawód
professional
Lernen beginnen
fachowy
prove
Lernen beginnen
udowadniać
proof
Here's the proof of his innocence.
Lernen beginnen
dowód
Oto dowód jego niewinności.
proven, proved
Lernen beginnen
udowodniony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.