Słowotwórstwo - przedrostki

 0    30 Datenblatt    spedator6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
formalny / nieformalny
Lernen beginnen
formal / informal
prawidłowy, właściwy / nieprawidłowy, niewłaściwy
Lernen beginnen
correct / incorrect
dogodny / niedogodny
Lernen beginnen
convenient / inconvenient
popularny, powszechny /niepopularny, niepowszechny
Lernen beginnen
common / uncommon
zamknąć / otworzyć (np. kluczem)
Lernen beginnen
lock / unlock
pakować / rozpakować
Lernen beginnen
pack / unpack
szczęśliwy / nieszczęsliwy
Lernen beginnen
happy / unhappy
przyjazny /nieprzyjazny
Lernen beginnen
friendly / unfriendly
śmiały / nieszukający przygód
Lernen beginnen
adventurous / unadventurous
przyjazny / nieprzyjazny
Lernen beginnen
friendly / unfriendly
pełen wyobraźni / pozbawiony wyobraźni
Lernen beginnen
imaginative / unimaginative
rzetelny / nierzetelny
Lernen beginnen
reliable / unreliable
okazujący wsparcie / nieokazujący wsparcie
Lernen beginnen
supportive / unsupportive
godzien zaufania / niegodzien zaufania
Lernen beginnen
trustworthy / untrustworthy
wygodny / niewygodny
Lernen beginnen
comfortable / uncomfortable
możliwy / niemożliwy
Lernen beginnen
possible / impossible
grzeczny, uprzejmy / niegrzeczny, nieuprzejmy
Lernen beginnen
polite / impolite
cierpliwy / niecierpliwy
Lernen beginnen
patient / impatient
doskonały / niedoskonały
Lernen beginnen
perfect / imperfect
praktyczny / niepraktyczny
Lernen beginnen
practical / impractical
logiczny / nielogiczny
Lernen beginnen
logical / illogical
legalny / nielegalny
Lernen beginnen
legal / illegal
regularny / nieregularny
Lernen beginnen
regular / irregular
oryginalny / mało oryginalny
Lernen beginnen
original / unoriginal
lojalny / nielojalny
Lernen beginnen
loyal / disloyal
zgodzić się / nie zgodzić się
Lernen beginnen
agree / disagree
uczciwy / nieuczciwy
Lernen beginnen
honest / dishonest
potrzebny, niezbędny / niepotrzebny, zbędny
Lernen beginnen
necessary / unnecessary
zatrudniony / bezrobotny
Lernen beginnen
employed / unemployed
udany, odnoszący sukcesy / nieudany
Lernen beginnen
successful / unsuccessful

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.