Software licensinng

 0    98 Datenblatt    mariolamichalik
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Licencja oprogramowania
Lernen beginnen
Software license
prawnie wiążącą umowa
Lernen beginnen
legally binding contract/agreement
Warunki korzystania
Lernen beginnen
terms of use
warunki dystrybucji
Lernen beginnen
terms of distribution
chronione prawem autorskim
Lernen beginnen
copyright protected
prawo autorskie
Lernen beginnen
Copyright law
warunki licencji na oprogramowanie
Lernen beginnen
software licensing terms and conditions
ograniczenie odpowiedzialnosci
Lernen beginnen
limitation of liability
dozwolony użytek
Lernen beginnen
fair use
gwarancja
Lernen beginnen
warranty
zrzeczenie się odpowiedzialności
Lernen beginnen
disclaimer
prawa własności intelektualnej
Lernen beginnen
intellectual property rights
zarabianie na oprogramowaniu
Lernen beginnen
software monetization
Oprogramowanie ogolnodostepne
Lernen beginnen
public domain software
ograniczenie
Lernen beginnen
restriction
przyznawać/udzielac
Lernen beginnen
to grant
udzielić zezwolenia
Lernen beginnen
grant permission
naruszenie praw autorskich
Lernen beginnen
copyright infringement
wyłączne prawo
Lernen beginnen
exclusive right
licencja producenta oryginalnego sprzętu
Lernen beginnen
orginal equipment manufacturer licence
darmowe oprogramowanie
Lernen beginnen
freeware
oprogramowanie z trialem
Lernen beginnen
shareware
Dostawca oprogramowania
Lernen beginnen
Software vendor
licencja na oprogramowanie wlasnosciowa
Lernen beginnen
proprietary software license
Licencja typu open source
Lernen beginnen
Open source Software licence
umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)
Lernen beginnen
End User License Agreement (EULA)
umowa „kliknij i zamknij”
Lernen beginnen
click-wrap agreement
umowa termokurczliwa
Lernen beginnen
shrink-wrap agreement
wydawca
Lernen beginnen
publisher
prawo wlasnosci
Lernen beginnen
ownership right
przestrzegać/stosować się do ograniczeń
Lernen beginnen
comply with restrictions
plomba
Lernen beginnen
seal
jeśli dotyczy
Lernen beginnen
if applicable
obowiazujacy/skuteczny
Lernen beginnen
effective
pozostawać w mocy
Lernen beginnen
remain in force
przerwać, rozwiązać(np umowę)
Lernen beginnen
terminate
Ogólna licencja publiczna GNU (GNU GLP)
Lernen beginnen
GNU general public license (GNU GLP)
licencja na oprogramowanie pozwalająca na jego modyfikacje i redystrybucje
Lernen beginnen
copyleft software license
udoskonalenia
Lernen beginnen
refinements
udostępnić coś
Lernen beginnen
make sth available
licencja na jedną stację roboczą
Lernen beginnen
single workstation license
zezwalać
Lernen beginnen
to permit
stacja robocza
Lernen beginnen
workstation
(być) przeznaczony (dla czegoś / kogoś)
Lernen beginnen
(to be) intended (for sth/sb)
pojedynczy użytkownik
Lernen beginnen
single user
kopia zapasowa
Lernen beginnen
backup copy
przywrócić, odnowić
Lernen beginnen
restore
licencja dostępu klienta CAL
Lernen beginnen
client access license CAL
serwer sieciowy
Lernen beginnen
network server
połączyć do sieci
Lernen beginnen
to network
licencjonowanie per rdzeń
Lernen beginnen
per core licensing
rdzen
Lernen beginnen
core
instancja
Lernen beginnen
instance
producent oryginalnego sprzętu
Lernen beginnen
orginal equipment manufacturer
wstępnie zainstalowany
Lernen beginnen
pre-installed
licencjodawca
Lernen beginnen
licensor
opłata za licencję
Lernen beginnen
license fee
tantiemy licencyjne
Lernen beginnen
license royalties
ograniczona licencja
Lernen beginnen
limited license
licencja dla przedsiębiorstw
Lernen beginnen
enterprise license
umowa licencyjna przedsiębiorstwa ELA
Lernen beginnen
enterprise license agreement ELA
licencjonowanie zbiorowe
Lernen beginnen
volume licensing
maksymalna liczba dotychczasowych uzytkownikow
Lernen beginnen
high-water mark of past use
spotkać/napotykac
Lernen beginnen
to encounter
zarządzanie zasobami oprogramowania
Lernen beginnen
software asset management
opłaty
Lernen beginnen
fees
rownolegly użytkownik
Lernen beginnen
concurrent user
wersja próbna
Lernen beginnen
trial version
metryka
Lernen beginnen
metrics
wyjasnic/doprecyzowac
Lernen beginnen
clarify
oprogramowanie demoware
Lernen beginnen
demoware
oprogramowanie kupowane po przetestowaniu przez okres probny
Lernen beginnen
shareware
darmowe oprogramowanie
Lernen beginnen
freeware
oprogramowanie już nie sprzedawane
Lernen beginnen
abandonware
uruchamiać
Lernen beginnen
to launch
kluczowa cecha/funkcja
Lernen beginnen
key feature
wyłączyć/blokowac
Lernen beginnen
to disable
kod rejestracyjny
Lernen beginnen
registration code
zasada przetestuj zanim kupisz
Lernen beginnen
try-before-you-buy policy
dostępny / osiągalny
Lernen beginnen
accessible
w pełni funkcjonalny
Lernen beginnen
fully-functional
właściciel praw autorskich
Lernen beginnen
copyright holder
zmienić
Lernen beginnen
to alter
opłata (za zakupy/usługi)
Lernen beginnen
charge
opłata (za jakieś przywileje/dodatkowe usługi)
Lernen beginnen
fee
Dla twojej informacji (FYI)
Lernen beginnen
For your information (FYI)
dla twojej uwagi (fya)
Lernen beginnen
for your attention (fya)
jak najszybciej (jak najszybciej)
Lernen beginnen
as soon as possible (asap)
tak przy okazji (btw)
Lernen beginnen
by the way (btw)
kopia (cc)
Lernen beginnen
carbon copy (cc)
znany również jako (aka)
Lernen beginnen
also known as (aka)
out ofice (ooo)
Lernen beginnen
out of ofice (ooo)
nie dotyczy
Lernen beginnen
not applicable (N/A)
PostScript (ps)
Lernen beginnen
postscript (ps)
moim skromnym zdaniem (IMHO)
Lernen beginnen
in my humble opinion (IMHO)
moim zdaniem (imo)
Lernen beginnen
in my opinion (imo)
porównawczy/stopień wyzszy
Lernen beginnen
comparative
stopień najwyzszy
Lernen beginnen
superlative

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.