Spadséiergang (Dialog) - En promenade (dialogues)

 0    13 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wien ass hatt?
Dat ass d'Marie.
Lernen beginnen
C'est qui?
C'est Marie.
Kuck dir dës Kaz un!
Erstaunlech!
Lernen beginnen
Regarde ce chat!
C'est génial!
Gesäis du dee Jong do?
Io, dat ass de Philippe, oder?
Lernen beginnen
Peux-tu voir ce garçon?
Oui. C'est Philippe non?
Ech wëll an de Bësch goen.
Dat ass eng gudd Iddi.
Lernen beginnen
Je veux aller dans la forêt.
C'est une très bonne idée.
Dierf ech e bësse méi laang mat den anere Kanner spillen?
Io, nach eng hallef Stonn.
Lernen beginnen
Est-ce que je peux jouer encore un peu avec les autres enfants?
Oui, tu as une demi-heure.
Kuck dir dëse Steen un, Mamma!
Wow, en ass wierklech schéin.
Lernen beginnen
Regarde cette pierre, maman!
Ouah, c'est vraiment beau.
+7 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Franséisch fir Kanner"
(Insgesamt 564 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.