Speaking bank - Speculating about a picture/ Wyrażanie przypuszczeń na temat ilustracji

 0    12 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wygląda na to, że to zdjęcie zostało zrobione w kawiarni.
Lernen beginnen
It looks as if the photo was take in café.
To miejsce / To otoczenie / Ta kawiarnia wydaje się jasne i czyste / jasna czysta.
Lernen beginnen
The place / location / setting / café seems to be very light and clean-looking.
Sądząc po ich wyglądzie, powiedziałbym/powiedziałabym, że ci młodzi ludzie mają około dwadziestu lat.
Lernen beginnen
Judging from their appearance, I would say that the young people are in their early twenties.
Wydaje mi się, że to są uczniowie/studenci.
Lernen beginnen
I would guess that they are students.
Zerka na swój zegarek, jakby sprawdzał godzinę, i wygląda na raczej spokojnego.
Lernen beginnen
He is looking at his watch as if he is checking the time, and he appears fairly calm.
Podejrzewam, że osoba, do której ona dzwoni, nie odbiera telefonu...
Lernen beginnen
I imagine she's calling someone who is not answering...
Jestem niemalże pewien/pewna...
Lernen beginnen
I'm pretty sure...
Domyślam się, że...
Lernen beginnen
I suppose...
Nigdy nie byłem/byłam w takiej sytuacji, ale...
Lernen beginnen
I've never been in that situation, but...
Wszystko wskazuje na to, że...
Lernen beginnen
(The) Chances are that...
To bardzo prawdopodobne, że...
Lernen beginnen
It's highly probable that...
On/ona musi czuć się...
Lernen beginnen
He/She is bound to feel...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.