Społeczna 2

 0    45 Datenblatt    danio940
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
Cechy bierności społecznej
Lernen beginnen
BRAK: aktywności, intencjonalności, podmiotowości
Możliwe przyczyny bierności
Lernen beginnen
Zewnątrzsterowność, wyuczona bezradność, neurotyczny mechanizm rezygnacji, trudność w podejmowaniu decyzji, syndrom wypalenia zawodowego, wartość (posłuszeństwo, konformizm w pracy), przesyt
Wykluczenie społeczne
Lernen beginnen
wyłączanie jednostek lub grup z uczestnictwa w życiu społecznym; ubóstwo i deprywacja
Obszary wykluczenia społecznego
Lernen beginnen
wykluczenie ekonomiczne, ze sfery edukacji i kultury, przestrzenne, strukturalne
Fazy rozwoju bezdomności
Lernen beginnen
1) załamanie programu życiowego 2) ubóstwo 3) akceptacja świadomości bycia bezdomnym 4) przystosowanie do bezdomności 5) tożsamość bezdomnego
Problemy uczniów (Muszyńska)
Lernen beginnen
agresja, demonstrowanie władzy, dystansowanie się i bierność
Źródła trudności problemów uczniów
Lernen beginnen
brak autorytetu, kryzys wartości, liberalizm wychowania, organizacja szkoły-zbyt liczne klasy itd.
Problemy nauczycieli (Muszyńska)
Lernen beginnen
ograniczenie swobody ucznia, wycofani z działań wychowawczych, brak zainteresowania uczniem
Źródła trudności nauczycieli
Lernen beginnen
społeczny charakter zawodu nauczyciela (praca grupowa i z pojedynczymi uczniami), warunki fiz.- przeładowanie klas, ciasnota, prestiż i zarobki niewspółmierne do wysiłku i nakładu pracy
Rodzaje relacji lekarz - pacjent
Lernen beginnen
paternalizm, konsumeryzm, nieobecność, wzajemność
Środowisko szpitalne
Lernen beginnen
mało ustrukturalizowane, mało stymulujące, cechy sytuacji stałej deprywacji: kraty w oknach, leżenie
Środowisko więzienne - 4 aspekty
Lernen beginnen
aspekt stymulacyjny, funkcjonalny, przestrzenno-czasowy, społeczny
Społeczne konsekwencje więziennej izolacji
Lernen beginnen
stygmatyzacja, degradacja, depersonalizacja, prizonizacja
Prizonizacja
Lernen beginnen
proces przystosowania się do sytuacji więziennej wywierający trwały wpływ na funkcjonowanie człowieka; wyuczona bezradność, deficyty uczuciowości wyższej, utrata autonomii
Techniki radzenia sobie z izolacją więzienną
Lernen beginnen
wycofanie, bunt, zadomowienie, konwersja, zimna kalkulacja
Podstawy waładzy (French, Raven)
Lernen beginnen
1) przymus 2) nagradzanie 3) prawomocność 4) fachowość 5) akceptowanie
Jak władza zmienia ludzi?
Lernen beginnen
konsekwencje władzy: afektywne (lepszy stan emocjonalny), poznawcze (stereotypy), behawioralne (działania ryzykowne), społeczne (rozhamowanie norm)
Od czego zależy siła efektów władzy?
Lernen beginnen
stabilność i przejrzystość władzy, osobowość władcy
Potrzeba poznawczego domknięcia (Webster i Kruglanski)
Lernen beginnen
dążenie do poszukiwania i posiadania jasnej i pewnej wiedzy redukującej poczucie poznawczej niepewności
Kryteria ocen polityka (Miller)
Lernen beginnen
kompetencje, spójność charakteru, niezawodność, charyzma, cechy specyficzne (wiek, zawód itd.)
Przyczyny bierności politycznej
Lernen beginnen
1) poczucie politycznej bezradności - nic nie da się zmienić 2) niejasna scena polityczna 3) brak zainteresowania polityką
Kulturowy wymiar harmonii vs panowania (Schwartz)
Lernen beginnen
kultury, w których wartością jest harmonia - bycie w zgodzie ze środowiskiem społ. i fiz., akceptacja środowiska takim jakim jest (kraje skandynawskie); panowanie - ujarzmianie środowiska, przejawianie nad nim kontroli, eksploatacja (USA, Japonia)
Terytorialność
Lernen beginnen
instynkt do rezerwowania sobie jakiegoś obszaru przez danego osobnika lub grupę osobników; przywiązanie do miejsc, traktowanie ich jako własnych
Zagęszczenie
Lernen beginnen
obiektywne nagromadzenie ludzi lub rzeczy w danej przestrzeni, subiektywne odczucia zatłoczenia
Emocje i zach.: zatłoczenie neutralne, środowisko pierwszoplanowe
Lernen beginnen
Irytacja - dążenie do zwiększenia przestrzeni fiz., powiększenie przestrzeni psycholog., wycofanie
Emocje i zach.: zatłoczenie neutralne, środowisko drugoplanowe
Lernen beginnen
Słaba irytacja - dążenie do zwiększenia przestrzeni fiz.
Emocje i zach.: zatłoczenie osobiste, środowisko pierwszoplanowe
Lernen beginnen
Wrogość lub alienacja - dążenie do zwiększenia dystansu, agresja, pasywne wycofanie się
Emocje i zach.: zatłoczenie osobiste, środowisko drugoplanowe
Lernen beginnen
Irytacja lub lęk: dążenie do zwiększenia dystansu wobec innych, skłonność do samoobrony lub opuszczania syt.
Czynniki specyficzne mające wpływ na wielkość zatłoczenia fizycznego
Lernen beginnen
percepcyjne aspekty środowiska (zamknięte przestrzenie, chaotyczne drogi), konfiguracja środowiska na zewnątrz domów (narażająca na częste kontakty lub izolację), wewnątrz pomieszczeń: liczba drzwi i okien, kształt pomieszczeń
Czynniki specyficzne wpływające na wielkość przy zatłoczeniu społecznym
Lernen beginnen
typ społecznej interakcji (rywalizacja vs współpraca), rodzaj aktywności (grupowa vs indyw.), normy społ. w danej syt., zróżnicowanie ludzi
Elementy środowiska wielkomiejskiego
Lernen beginnen
stres wielkomiejski (wielość bodźców, ról społ.), gęstość zaludnienia (anonimowość, agresja), zanieczyszczenie atmosfery, hałas, zabudowa wielkomiejska
Jak skłonić ludzi do przyjaznego traktowania środowiska?
Lernen beginnen
upublicznianie zachowań (zgodność z normami), technika hipokryzji (publiczne zobowiązanie do proekologicznych zachowań), edukacja w zakresie świadomości ekologicznej
Globalizacja
Lernen beginnen
proces umożliwiający nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie stosunków międzyludzkich między odległymi strukturami społecznymi znacznie różniącymi się od siebie
Rodzaje globalizacji
Lernen beginnen
ekspansywna (niszczenie zastanych wartości, narzucanie własnych), kreatywna (pielęgnowanie i współtworzenie wartości)
Wymiary globalizacji
Lernen beginnen
1) gospodarczy - ujednolicenie rynków, 2) społ.-kulturowy - komercjalizacja produktów kulturowych 3) polityczny- ograniczenie niezależności państw narodowych
Zagrożenia globalizacji
Lernen beginnen
zagrożenia polityczno-militarne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne, kulturowe i religijne, utrzymania własnej podmiotowości
Cechy postmodernistycznej kultury konsumpcyjnej
Lernen beginnen
pluralizm, indywiduacja, plemienność, globalizacja, wielokulturowość, dogmat nowości, symbolizm, medializm
Konsumpcjonizm
Lernen beginnen
pojmowanie sensu życia jako konsumpcji dóbr; kupowanie, posiadanie, użytkowanie, hendonizm
Konsumpcja symboliczna
Lernen beginnen
definiowanie siebie przez posiadanie pewnych przedmiotów, nadawanie im znaczenia indywdualnego
Konsekwencje symbolizacji konsumpcji
Lernen beginnen
nieskończoność konsumpcji, brak zaspokojenia, spełnienia
Konsumpcja magiczna
Lernen beginnen
wirtualność (sklepy internetowe), zainscenizowana rzeczywistość (centra handlowe), tożsamość na sprzedaż
Konsekwencje konwergencji (komunikowanie masowe)
Lernen beginnen
centralizacja (platformy informacyjne), cyfrowa standaryzacja mediów
Skutki komunikowania masowego
Lernen beginnen
tabloidyzacja (sensacje), krótki cykl życia inf., mitologizacja wiarygodności
Komunikowanie masowe- konwergencja plus komercjalizacja
Lernen beginnen
kompresja czasu i przestrzeni (symultaniczność), hiperrzeczywistość (naoczność), nadstymulacja (kanibalizacja)
zespół błędnej adaptacji
Lernen beginnen
"wypadnięcie z życia", np. poprzez częste wizyty w szpitalu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.