Społeczna - akulturacja

 0    13 Datenblatt    danio940
Drucken spielen überprüfen
 
Frage - Antworten -
Uniwersalia kulturowe i psychologiczne
Lernen beginnen
cechy i mechanizmy psychologiczne wspólne wszystkim kulturom
Etnocentryzm vs relatywizm kulturowy
Lernen beginnen
normy własnej grupy jako standardy percepcji innych grup vs opisywanie zachowań ludzi bez wartościowania jakie dyktuje nam kultura
Wymiary kultury Hofstede (kultura jako system wspólnych wartości)
Lernen beginnen
dystans władzy, unikanie niepewności, indywidualizm-kolektywizm, męskość-kobiecość, orientacja krótko- i długoterminowa
Obszary różnic międzykulturowych
Lernen beginnen
sposoby konstruowania schematy Ja, procesy myślowe, style atrybucyjne, procesy emocjonalne, język i komunikacja niewerbalna
Akulturacja
Lernen beginnen
zmiany, jakie zachodzą w funkcjonowaniu jednostki pod wpływem kontaktu z innymi kulturami
Dyfuzja kulturowa
Lernen beginnen
przenikanie elementów jednej kultury do drugiej
Hybrydyzacja tożsamości
Lernen beginnen
powstanie nowych tożsamości jednostkowych i grupowych, będących skutkiem kontaktu między różnymi kulturami
Strategie akulturacyjne wg Berry'ego
Lernen beginnen
integracja, asymilacja, separacja, marginalizacja
Witalność
Lernen beginnen
zdolność danej grupy do funkcjonowania jako odrębny byt kolektywny
Psychologiczne skutki procesu akulturacji
Lernen beginnen
stres akulturacyjny i szok kulturowy
Fazy szoku kulturowego wg Oberga
Lernen beginnen
1) faza "miesiąca miodowego" 2) f. dezorientacji 3) f. reintegracji 4) f. autonomii 5) f. niezależności
Czynniki sprzyjające radzeniu sobie z szokiem kulturowym
Lernen beginnen
dopasowanie kulturowe, niski poziom etnocentryzmu, ekstrawersja, łatwość nawiązywania kontaktów
Szok powrotny
Lernen beginnen
przeżycie niedopasowania kulturowego przez osoby powracające do swojego kraju po dłuższym pobycie za granicą; poczucie zagubienia, obcości

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.