sprawdzian podstawy ekonomi

 0    20 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zjawisko rzadkosci
Lernen beginnen
zapotrzebowanie na dobra przekracza możliwości ich wytwarzania
alokacja
Lernen beginnen
rozmieszczenie zasobów pomiędzy różne alternatywne wobec siebie zastosowania
pojęcie Ekonomi
Lernen beginnen
nauka o gospodarowaniu w warunkach ograniczonych zasobów
Potrzeba
Lernen beginnen
brak czegoś, co wprowadza człowieka w stan niepożądany i motywuje do działan mających na celu likwidacje tego stanu
Potrzeby od najwiekszych
Lernen beginnen
fizjologiczne->bezpieczenstwa->spoleczne->szacunku->rozwoju
przykłady dokonywania wyboru
Lernen beginnen
zwyczaje, mechanizm cenowy, mechanizm rynkowy, losowanie itp
dobra wolne
Lernen beginnen
Są to tzw: dobra darmowe, czyli takie, które można otrzymać bez rezygnacji z czegokolwiek innego
Podział dóbr ze względu na przenaczenie
Lernen beginnen
konsumpcyjne i produkcyjne
Podział dóbr ze względu na prawo własności
Lernen beginnen
prywalne-czyli takie, które posiadanie jest związane z przeniesieniem praw własności...... prywatne-jest konsumowane przez osobe, bądź rodzine jest niedostępne dla innych... publiczne, czyli takie, ktore są dla kazdego.
związek komplementrarności
Lernen beginnen
uzupelnianie się roznymi dobrami w celu zaspokojenia potrzeby, oznacza to ze zakup jednego dobra ppwoduje powstanie potrzeby np (samochod paliwo)
związek substytucyjny
Lernen beginnen
potrzeba moze byc zaspokojona przez rozne zastepujace sie dobra oznacza to ze zakup jednego dobra wyklucza zakup drugiego np chleb bulka
Co to towary?
Lernen beginnen
Towary to dobro lub usługa, która jest oferowana do sprzedaży
Gospodarka towarowa
Lernen beginnen
to taka, w której wyprodukowane dobra polegają na wymianie na inne (T-T)
Pieniądz
Lernen beginnen
to powszechnie akceptowalny towar w transakcji wymiany
Właściwości pieniądza
Lernen beginnen
trwałość, poręczność, jednolitość, podzielność, rozpoznawalność, stabilność
Funkcje pieniądza
Lernen beginnen
płatnicza, wymiany, tezauryzacji, miernik wartości
funkcje pieniądza przykłady
Lernen beginnen
środek płatniczy-prąd abonament itp regulujemy zobowiązywania z przeszlosci....... srodek wymiany -T-P-T-P...środek tezauryzacji-gromadzenie skarbu oszczedzanie... np ta ksiazka moze kosztowac 23zl
Pytania ekonomiczne
Lernen beginnen
(Co, ile, jak, dla kogo, kiedy) produkować?
Koszt alternatywny
Lernen beginnen
(poprzez krotszy czas snu nauczylismy sie wiecej np.) gdy nabywając dobro a najbardziej zalujemy ze nie wybralismy dobra b
Racjonalne gospodarowanie
Lernen beginnen
wytworzenie jak najwiecej dóbr przy użyciu czynników wytworczych

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.