ŚREDNIE DZIECIŃSTWO (WIEK PRZEDSZKOLNY)

 0    56 Datenblatt    juliazboralska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zabawa manipulacyjna
Lernen beginnen
wywodzi się z zabawy funckjonalnej i jest podstawą zabawy konstrukcjne, manipulowanie przedmiotem w różny sposób ma na celu poznawanie właściwości przedmiotu, podejmowana dla przyjemności np potrząsanie grzechotką, manipulacja może być niespecyficzna/ spe
zabawa konstrukcyjna
Lernen beginnen
polega na tworzeniu czegoś, wytowrzenie dostrzegalnego rezultatu swoich działań np budowanie wieży z klocków
zabawa indywidualna
Lernen beginnen
dziecko bawi się samo, niezależnie od innych dzieci, bez próby nawiązaniakontaktu
zabawa wspólna
Lernen beginnen
dzieci bawią się razem, pożyczają sobie wzajemnie zabawki ale zabawa nie jest planowo zorganizowana, nie ma podziału na role
zabwa równoległa
Lernen beginnen
dzieci bawią się obok siebie ale nie ze sobą
zabawa zespołowa (kooperacyjna)
Lernen beginnen
dzieci bawią się w zorgazniowanej grupie dl celu zbawy, czynności i role są podzielone i ściśle określone, jedno dziecko przewodniczy
zabawa symboliczna (zabawa w udawanie)
Lernen beginnen
jest podstawą zabawy tematycznej, odejscie od rzeczywistej sytuacji i kontekstu za pomocą różnorodnych symboli, struktura zabawy w udawanie obejmuje: podmiot (bawiące się dziecko), reprezentcję podstawową (kolocek), reprezentację rozkojarzoną klocek to a
zabawa tematyczna
Lernen beginnen
dzieci odtwarzają na swój sposób rzeczywistość otaczającego świata, naśladują dorosłych np zabawa w dom
zabawa ruchowa
Lernen beginnen
aktywność fiyczna odgrywa dominującą rolę, oparta jest na rywalizacji
zabawa dydaktyczna
Lernen beginnen
forma działalności zorganziowanej, dziecko ma jakies zadania do wykonania, musi być partner gry np gry planoszowe, domino
zabawa artystyczna/ twórcza
Lernen beginnen
ysunki, maloanie, taniec, śpiew
przekształcenia afektywne
Lernen beginnen
tendencja do uwydatniania znaczenia jakie ma w świadomości dziecka schemat, nadaniue mu większych rozmiarów w porównaniu z innymi obiektami na tym samym rysunku, dziecko wyolbzymia to co ma dla niego znaczenie i wywrzeć wrazenie na widzu, ideoplasyka
Fazy rozwoju rysunku dziecka wg Szumana
Lernen beginnen
1. okres bazgort (2-4): bazgrota bezładna, kontrolowana 2. okres schematyczny (ideoplastyka): głowonogi, głowotułowia, schematy uproszczone, schemat wzbogacony 3. okres poschematyczny (fizjoplastyka): faza realizmu wrażeniowego, intelektualnego
dziecięce przyjaznie
Lernen beginnen
nietrwałe, egocentryczne, oparte na cechach fizycznych, preferencja partnera do zabawy
agresja instrumentlana
Lernen beginnen
wsytępuje w dążeniu do osiągnięcia czegoś upragnionego: przedmiot, miejsca, dziecko może uderzać/ popycha inne dzieci, zanika z wiekem
agresja wroga
Lernen beginnen
przyczyną jest pobudka wewnętrzna, niezwiązana z żadnymi innymi korzyściami, celem jest sprawienie komuś przykrosci zarowno przez odwet jak i sposób usalenia dominacko, pojawia się po instrumentalnej
stadium przedoperacyjne
Lernen beginnen
2-7 rok życia, zdolność do tworzenia reprezentacji obiektów i zdarzeń w umyśle, charakterytyczne jest naśladowanie odroczone, zabawa symboliczna, inaczej okres prelogiczny, ograniczenia: egocentrzym, centracja, brak rozumienia przekształceń i odwracalnośc
naśladownistwo odorczone
Lernen beginnen
naśladowany obieky byl przez jakiś czas nieobecny w polu widzenia
tożsamość jakościowa
Lernen beginnen
jakościowa natrura jakigoś przedmiotu nie jest zmieniona przez jakąś ceche w wyglądzie
rożnicowanie pozoru-rzeczywistości
Lernen beginnen
umiejętność różnicowania pomiędzy tym jka obieky wygląda a czym jest realnie
egocentryzm
Lernen beginnen
koncentracja na sobie, tendencja do traktowania siebie jako centrum świata
centracja
Lernen beginnen
niezdolność wzięcia pod uwagę więcej niż jednego czynnika percepcyjnego jednocześie, dziecko skupia uwaę na jednym aspekcie rzeczywistości
animizm
Lernen beginnen
skłonność do ożywaiania rzeczywistości, dziecko jest przekonane że ażda rzecz jest ozywiona i obdarona dobrymi lub złymi intencjami
artyficjalizm
Lernen beginnen
przekonanie że wszystko zostało stworzone przez człowieka lub Boga i zostały stworzone dla potrzeb ludzi-> niebo jest niebeskie bo ktoś je tak pomalował
myślenie trasdukcyjne
Lernen beginnen
od szczególu do szczegółu, branie pod uwagę jednej cechy i podstawianie jej do wszystkich przedmiote jako głowne kryterium oceny np to nie może być pies bo nie ma obrozy
szeregowanie empiryczne
Lernen beginnen
szeregowanie na podstawie realnego manipulowania obiektami, ujmowanie relacji między elementami tylko w jednym kierunku- dany element jest większy lub mniejszy od poprzedniego
zbiory figuratywne
Lernen beginnen
tworzenie układow na zasadzie użytku np z trójkąta i kwadratu można zbudować domek i wsyępowania blisko siebie w przestrzeni np widelec i talerz
klasyfikacja hierarchiczna
Lernen beginnen
występuje na poziomie operacji konkretnych
klasyfikacja multiplikacyjna
Lernen beginnen
umiejętność grupowania przedmiotów w klasy w opraciu o więcej niż jedno kryterium np kolor i kształt
reguła produktywności
Lernen beginnen
tworzenie neologimów w opraciu o formy preferowane w danej wspólocie językowej
reguła przejrzystości semnatycznej
Lernen beginnen
towrzenie neologizmow w opraciu o szukanie form jasno wyrażających znaczenie
reguła regularyzacji
Lernen beginnen
tworzenie niologizmów w oparciu o używanie form regularnych, typowych dla danego języka
pytania synpraktyczne
Lernen beginnen
pytania dotyczce organizowania doświadczenia na podstawie własnego działania
pytania heurystyczne
Lernen beginnen
pytania, poprzez które dziecko zmierza do wyjaśnienia i uporządkowania wiedzy o świecie, zadając je dąży do kategoryzacji rzeczywtosci
labliność emocjonolana
Lernen beginnen
brak stałości emocjonalej
moralność heteronomiczna
Lernen beginnen
druga faza rozowju moralnego wg Piageta, charakteryzuje się podporządkowaniem do praw stanowionych, naruzconych danych przez innych, bezwględne posłuszeństwo wobec dorosłych
realizm moralny
Lernen beginnen
przekoanie dziecka w fazie heteronomii moralnej, że istenijace reguły i zasady istniją w sposób obiektywny, za ich złamania zawsze jest kara
odpowiedzialność obiektywna
Lernen beginnen
sposób oceniania zdarzeń, dla którego istotne są przesłanki obiektywne, niezwiązane z intencją autora czynu, dla dziecka liczą się szkody a nie intencja sprawcy
immanentna sprawiedliwość
Lernen beginnen
prześwaidczenie że złamaniu reguł zawsze towarzyszy kara
gotowość/dojrzałość szkolna
Lernen beginnen
osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozowju fizycznego, umyslowego, emocjonalnego i społecznego, który umożliwia mu sprostanie wymaganiom systemu nauczania, wyraża gotowość dziecka do podjęcia nowych zadańi zdolności przystosowania się do środowiska
środowisko edukacyjne zorintowane na osoby
Lernen beginnen
traktuje obie strony (dziecko i opiekuna) procesu interakcji jako autonomiczne, aktywne jednostki, wnoszące swój wkład w proces relacji, panuje wzajemna akcpetacja, wspólpraca, dialog, wymiana doświadczeń
wspólny system znaczeń
Lernen beginnen
dopasowanie sposobu mówienia i używanych słów przez jednostki do systemu innych, by ułatwić współpracę
strefa aktualnego rozwoju
Lernen beginnen
według teorii Lwa Wygotskiego są to zadania które dziecko potrafi wykonać samodzielnie bez proboemu, nie potrzebuje pomocy, są za latwe
strefa najbliższego rozwoju
Lernen beginnen
zadania, których dziecko nie potrafi wykonać za pierwszym razem samodzielnie, jednak jest je w stanie wykonać przy wsparciu radą, w tej strefie dzieko najlepiej zdobywa nową wiedzę poznawczą
pracowitość
Lernen beginnen
wg Eriksona zdolność do realizowania zadań i podejmowania wspólpracy, ksztaltuje się dzieki aktywnosci dziecka będacej realizacją potrzeby osiągania pozytwynych wyników, poczucie obowiązku
poczucie niższości
Lernen beginnen
wg Eriksona pojaia się gdy dziecko w poronwaniu z rówieśnikai i standardami działań formułowanymi przez dorosłych zdobywa przekonanie że nie jest wystarczajaco dobre, brak poczucia panowania nad rzeczywitością, brak poczucia kometencji
przerost adekwatności
Lernen beginnen
pojawia się gdy otoczenie dziecka przykuwa nadmierną uwagę do jego sukcesów, często nieadekwatnie, w życiu doroslym może skutkować przekoaniem że wartość człowieka jest wyrazaona iloscia jego obowziakow
operacje konkretne 6-12 rok życia
Lernen beginnen
trzecie stadium rozwoju inteligencji wg Piageta, dominuje myślenie werbalne, charakteryzuje się zdolności do abstrakcyjnego rozumowania bez odwołwania się do konretnych predmiotów i zdarzeń,
przekształcenia logiczne dokonywane są niezależnie do materiału tych przekształceń, jednostka potrafi rozwiązyać problemy w umyśle
decentracja
Lernen beginnen
cecha myślenia logicznego, zdolność do jednoczesnego brania pod uwagę dwóch lub więcej aspektów obserwowanej lub analizowanej umysłowo rzeczywtosci, umiejętność przyyjęcia cudzej perspektywy w myśleniu i działaniu, pojawia się wraz z operacjami konkretnym
niezmienniki ilościowe
Lernen beginnen
wg Piageta pojawiają się wraz z operacjami konkretnymi, wiedza że lioczby, materie, objętosci nie zmieniaja się przy przeksztalceniach, przelewaniach- przelewanie do szklanki
odwracalność
Lernen beginnen
cecha operacji umysłowych która polega na dochodzeniu do rozwiązań problemu a nastepnie myslowym powrocie do sytuacji wyjściowej, pojawia się na etapie operacji konkretnych, może przyjmować formę: inwersji (negacji) i wzajemności
inwersja
Lernen beginnen
prowadzi do anulowania operacji, natomiast operacja początkowa połączona z opracją wzajemną proadzi do równości
seriacja (systematyczna)
Lernen beginnen
operacja umysłowa polegająca na sortowaniu jednorodnych eementow wg określonego kryterium ilościowego np wielkośc, lub jakościowego np kolor, tworzenie uporządkowanego szeregu, pojawia sie na poziomie operacji konkretnych
klasyfikacja
Lernen beginnen
proces myślowyc plegający na łączeniu różnych obiuektów w klasy na zasadzie równoważnosci, grupowanie dotyczt elementów posiadajacych co najmniej jedna cechę spólna, ksztaltuje się na podstawie schematow zmysłowo-ruchowych
inkluzja klas
Lernen beginnen
stosunek pomiędzy dwoma klasami obiektów, który oznacza że jedna z klas (jeden ze zbiorów) zawiera się w drugi- podklasa
przechodniość
Lernen beginnen
cecha relacji matematycznych, znajac relacje między dwoma obiektami można ustalić stosunek w jakim każdy z nich pozostaje względem trzeciego, dotyczy relacji mniejszosci, więskozsci, rownosci itp

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.