Średniowiecze - najważniejsze daty

 0    39 Datenblatt    nataliarubach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
początek średniowiecza
Lernen beginnen
476 r.
chrzest Cholodwiga, władcy państwa Franków, pierwsze państwo chrześcijańskie po upadku cesarstwa Zachodniorzymskiego
Lernen beginnen
496 r.
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, powstanie Islamu
Lernen beginnen
622 r.
bitwa pod Poitiers, Karol Młot pokonał muzułmanów i powstrzymał ich ekspansję w Europie
Lernen beginnen
732 r.
koronacja Karola Wielkiego na cesarza państwa Franków
Lernen beginnen
25 grudnia 800 r.
traktat w Verdun - podział państwa Franków przez wnuków Karola Wielkiego na trzy części, z których powtały: Francja, Włochy, Niemcy
Lernen beginnen
843 r.
Otton I koronował się na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
Lernen beginnen
962 r.
chrzest Polski przyjęty przez Mieszka I
Lernen beginnen
966 r.
powstanie pierwszego biskupstwa misyjnego w Polsce
Lernen beginnen
968 r.
bitwa pod Cedynią, Mieszko I pokonuje niemieckiego margrabiego Hodona
Lernen beginnen
972 r.
zjazd w Gnieźnie - spotkanie Bolesława Chrobrego z Ottonem III, powstanie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu
Lernen beginnen
1000 r.
koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski, śmierć Chrobrego, koronacja Mieszka II na króla Polski
Lernen beginnen
1025 r.
przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa przez Kazimierza Odnowiciela
Lernen beginnen
1039 r.
schizma wschodnia - podział chrześcijaństwa na kościół rzymskokatolicki i prawosławny
Lernen beginnen
1054 r.
synod w Clermont - rozpoczęcie wypraw krzyżowych
Lernen beginnen
1095 r.
I wyprawa krzyżowa, zdobycie Jerozolimy, założenie Królestwa Jerozolimskiego
Lernen beginnen
1096-1099 r.
konkordat w Wormacji, kończył spór o inwesturę i regulował zakres władzy świeckiej i duchownej w tej kwestii
Lernen beginnen
1122 r.
koronacja Bolesława Śmiałego (Szczodrego) na króla Polski
Lernen beginnen
1076 r.
wyprawa cesarza Henryka V na Polskę (obrona Głogowa), zwycięstwo Polaków i przejęcie pełni władzy przez Bolesława Krzywoustego
Lernen beginnen
1109 r.
testament Bolesława Krzywoustego, podział kraju na dzielnice (zasada senioratu)
Lernen beginnen
1138 r.
zjazd w Łęczycy, Kazimierz Sprawiedliwy zostaje princepsem (znosi zasadę senioratu) i ma zwierzchnią władzę nad braćmi
Lernen beginnen
1180 r.
sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego (zajęli Ziemię Chełmińską)
Lernen beginnen
1226 r.
najazd Tatarów na Polskę, bitwa pod Legnicą (legenda o hejnale i tradycja Lajkonika)
Lernen beginnen
1241 r.
zdobycie Akki przez krzyżowców, zakończenie krucjat porażką chrześcijan
Lernen beginnen
1291 r.
zajęcie przez Krzyżaków Gdańska i Pomorza Gdańskiego
Lernen beginnen
1308 r.
koronacja na króla Polski Władysława Łokietka, pierwszy raz w Krakowie
Lernen beginnen
1320 r.
bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
Lernen beginnen
1331 r.
rządy Kazimierza Wielkiego - ostatniego z dynasti Piastów
Lernen beginnen
1333-1370 r.
założenie Akademii w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego
Lernen beginnen
1364 r.
po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski został król Węgier Ludwig Węgierski (Andegaweński)
Lernen beginnen
1370 r.
przywilej w Koszycach wydany przez Ludwika Andegaweńskiego w celu osadzenia na tronie swej córki Jadwigi, przywilej polegał na obniżeniu podatków z 12 do 1 gr. a 1 łana chłopskiego
Lernen beginnen
1374 r.
unia w Krewie, Polska i Litwa zostają połączone poprzez unię personalną osobą władcy, czyli Władysłąwa Jagiełły, który poślubił królową Jadwigę
Lernen beginnen
1385 r.
bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
15 lipca 1410 r.
pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1411 r.
bitwa pod Warną, śmierć Władysława Wareńczyka, króla który łączył swą osobą (unia personalna) Polskę i Węgry (od 1440 r.)
Lernen beginnen
1444 r.
wojna trzynastoletnia Polski z zakonem Krzyżackim za czasów króla Kaimierza Jagiellończyka, zwycięstwo Polaków
Lernen beginnen
1454-1466 r.
II pokój w Toruniu, Polacy odzyskują Pomorze Gdańskie z Gdańskiem
Lernen beginnen
1466 r.
wynalezienie druku (udoskonalenie czcionki drukarskiej) przez niemca Jana Gutenberga
Lernen beginnen
1450 r.
upadek Konstantynopola - koniec średniowiecza
Lernen beginnen
1453 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.