Steps Plus IV Unit 4 Get moving!

 0    24 Datenblatt    lukpol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jeździć gokartem
On umie jeździć gokartem.
Lernen beginnen
drive a go-kart
He can drive a go-kart.
stać na (twojej) głowie
Czy ty umiesz stać na głowie?
Lernen beginnen
stand on your head
Can you stand on your head?
jeździć konno
Ja nie umiem jeździć konno.
Lernen beginnen
ride a horse
I can’t ride a horse.
grać we frisbee
Czy ona umie grać we frisbee?
Lernen beginnen
play frisbee
Can she play frisbee?
Cześć Amy. Jak się masz (co u Ciebie słychać?)
Lernen beginnen
Hi, Amy. How are you?
Zaczynajmy!
Lernen beginnen
Let’s begin!
To jest trudne! Nie potrafię tego zrobić.
Lernen beginnen
It’s difficult. I can't do it.
iść (spacerować)
Lernen beginnen
walk
Dorby pomysł!
Lernen beginnen
Good idea!
Chodź!(Chodźcie!)
Lernen beginnen
Come on!
(Naprawdę) Tak mi przykro.
Lernen beginnen
I’m really sorry.
Chyba tak.(Tak myślę.)
Lernen beginnen
I think so.
Co w tym śmiesznego (Co Cię tak rozbawiło?)
Lernen beginnen
What’s so funny?
grać w piłkę
Lernen beginnen
play football
skakać na nartach
Lernen beginnen
ski jump
Nie możesz zagrać dzisiaj z nami.
Lernen beginnen
You can’t play with us today.
gwizdać
Lernen beginnen
whistle
Czy mogę zagrać w piłkę?
Lernen beginnen
Can I play football?
Czy mogę pójść do domu mojego kolegi/koleżanki?
Lernen beginnen
Can I go to my friend’s house?
Czy mogę pooglądać telewizję?
Lernen beginnen
Can I watch television?
Czy mogę zjeść kanapkę?
Lernen beginnen
Can I have a sandwich?
grać na gitarze
Lernen beginnen
play the gitar
grać w tenisa
Lernen beginnen
play tenis
grać w kosza
Lernen beginnen
play basketball

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.