strona bierna

 0    20 Datenblatt    przemyslawm
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Powinno się wziąć taxi.
Lernen beginnen
Taxi should to be taken.
Ten samochód będzie wkrótce naprawiony.
Lernen beginnen
This car will be repaired soon.
Ogłosi się stan podwyższonej gotowości.
Lernen beginnen
The state of emergency will be declared.
Spalono Jordańskiego pilota.
Lernen beginnen
Jordanian pilot has been burned
Pożar będzie ugaszony w ciągu 3 godzin.
Lernen beginnen
Fire will be extinguished within three hours.
Zakupiono nowy samochód pożarniczy.
Lernen beginnen
New fire engine has been bought.
Dwie godziny temu skończono akcję ratowniczą.
Lernen beginnen
The rescue operation was ended two hours ago.
W Polsce mówi się po polsku.
Lernen beginnen
Polish is spoken in Poland.
Będziesz zabrany do szpitala.
Lernen beginnen
You will be taken to hospital.
Często używa się komputerów.
Lernen beginnen
Computers are often used.
Ile samochodów wyprodukowano na świecie w zeszłym roku?
Lernen beginnen
How many cars were produced in the world last year.
Ogłoszono stan podwyższonej gotowości.
Lernen beginnen
The state of emergency has already been declared.
Wczoraj zarządzono ewakuację 10 domów.
Lernen beginnen
Evacuation of ten houses was oder yesterday.
Zostałem właśnie zaproszony do USA.
Lernen beginnen
I have just been invited USA.
Ten test musi być napisany w ciągu 20 min.
Lernen beginnen
This test must be written in twenty minutes.
Dwa dni po wypadku odnaleziono 2 ciała.
Lernen beginnen
Two bodies were found two days after accident.
Dlaczego nie zaproszono go na koncert?
Lernen beginnen
Why hasn’t he been invited for the concert?
Po hiszpańsku mówi się w Hiszpanii i w Ameryce Połódniowej.
Lernen beginnen
Spanish is spoken in Spain and South America.
Powinno się często myć ręce.
Lernen beginnen
Hands should be often cleaned.
Zrobi się to jutro.
Lernen beginnen
It will be done tomorrow

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.