Strony 18-30

 0    152 Datenblatt    juliabedziewska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oznacza "poza"
Lernen beginnen
out
na zewnątrz, poza granicami
Lernen beginnen
outdoors, outside
nad, ponad
Lernen beginnen
over, above
własny
Lernen beginnen
own
strona (w książce, w dokumencie)
Lernen beginnen
page (in the book, in the document)
ból
Lernen beginnen
a pain
farba, malować
Lernen beginnen
paint
para, dwójka
Lernen beginnen
pair
papier
Lernen beginnen
paper
park
Lernen beginnen
park
część
Lernen beginnen
part
impreza, partia
Lernen beginnen
party
wyminąć, przejść; przekazać
Lernen beginnen
evade, pass
przeszłość, były, miniony
Lernen beginnen
past
cierpliwy; pacjent, pacjentka
Lernen beginnen
patient
płacić
Lernen beginnen
to pay
pokój, spokój
Lernen beginnen
peace
pióro (do pisania), długopis
Lernen beginnen
pen (for writing), pen
ołówek
Lernen beginnen
a pencil
ludzie
Lernen beginnen
people
być może
Lernen beginnen
perhaps
okres, czas
Lernen beginnen
period
osoba, podmiot
Lernen beginnen
person
wybierać, dobierać, zrywać, zbierać (owoce, kwiaty)
Lernen beginnen
pick
zdjęcie, fotografia, film, obraz
Lernen beginnen
picture (image, photography, film, painting)
kawałek
Lernen beginnen
piece
różowy
Lernen beginnen
pink
miejsce, umieścić, położyć
Lernen beginnen
place
plan
Lernen beginnen
plan
roślina, fabryka
Lernen beginnen
plant
talerz, tabliczka, arkusz, płytka
Lernen beginnen
plate
gra, grać
Lernen beginnen
game play
proszę
Lernen beginnen
please
punkt, kropka
Lernen beginnen
point
policja
Lernen beginnen
police
polityczny
Lernen beginnen
political
biedny
Lernen beginnen
poor
pozycja
Lernen beginnen
position
możliwy
Lernen beginnen
possible
poczta
Lernen beginnen
post office
moc, siła, energia; władza, kontrola
Lernen beginnen
power
praktyka
Lernen beginnen
practice
przygotować, przyszykować
Lernen beginnen
prepare
prezent, podarować, teraźniejszość, współczesność, przedstawiać, prezentować, obecny (np. w pracy)
Lernen beginnen
present
naciskać, naciśnięcie, prasa
Lernen beginnen
press
ładny, ładna, całkiem, dosyć
Lernen beginnen
pretty
cena
Lernen beginnen
a price
prywatny
Lernen beginnen
private
prawdopodobnie
Lernen beginnen
probably
problem
Lernen beginnen
problem
powodować, wywoływać
Lernen beginnen
produce
produkt
Lernen beginnen
product
program
Lernen beginnen
programme
obietnica, obiecywać
Lernen beginnen
promise
udowadniać, dowodzić
Lernen beginnen
prove
dostarczać, zapewniać
Lernen beginnen
provide
publiczny, ogólny, ludzie, społeczeństwo
Lernen beginnen
public
ciągnąć
Lernen beginnen
to pull
uczeń
Lernen beginnen
pupil
zamiar, cel
Lernen beginnen
intention, purpose
pchać, pchnięcie
Lernen beginnen
push
postawić, położyć
Lernen beginnen
put
jakość, cecha, przymiot
Lernen beginnen
quality
ćwierć, jedna czwarta
Lernen beginnen
quarter
pytanie
Lernen beginnen
question
szybki, szybko
Lernen beginnen
quick, fast
szybko
Lernen beginnen
quickly
cichy, spokojny, cisza, spokój
Lernen beginnen
quiet
całkiem, dość
Lernen beginnen
quite
wyścig, rasa
Lernen beginnen
race
radio
Lernen beginnen
radio
deszcz
Lernen beginnen
rain
podwyżka
Lernen beginnen
rise
wznosić, podnosić
Lernen beginnen
raise
zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
Lernen beginnen
range
wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik
Lernen beginnen
indicator, rate
raczej, dosyć, całkiem
Lernen beginnen
rather
osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
Lernen beginnen
achieve, reach
powiedzieć, mówić
Lernen beginnen
say
powiedziany, rzeczony
Lernen beginnen
said
szkoła
Lernen beginnen
a school
nauka
Lernen beginnen
science
morze
Lernen beginnen
sea
sezon, pora roku
Lernen beginnen
season
siedzenie, miejsce, posadzić
Lernen beginnen
seat
drugi, sekunda
Lernen beginnen
second
sekretny, sekret
Lernen beginnen
secret
sekretarz
Lernen beginnen
secretary
sekcja, rozdział
Lernen beginnen
section
widzieć
Lernen beginnen
to see
wydawać się, zdawać się
Lernen beginnen
seem
sprzedawać
Lernen beginnen
to sell
posłać, wysłać
Lernen beginnen
send
wysłany
Lernen beginnen
sent
odczucie, poczucie, sens, celowość
Lernen beginnen
sense
zdanie, wyrok, skazywać
Lernen beginnen
sentence
oddzielny, odrębny
Lernen beginnen
separate
wrzesień
Lernen beginnen
September
poważny
Lernen beginnen
serious
obsługiwać, służyć
Lernen beginnen
serve
usługa, pomoc
Lernen beginnen
service
umieścić, postawić, usytuować, zestaw (np. narzędzi), odbiorik (np. telewizyjny)
Lernen beginnen
set
kilka, parę
Lernen beginnen
several
potrząsać, wstrząsać
Lernen beginnen
shake
podzielić się, dzielić się
Lernen beginnen
share
ostry, gwałtowny, wyraźny
Lernen beginnen
sharp
ona
Lernen beginnen
she
statek, wysyłać, dostarczyć
Lernen beginnen
ship
koszula
Lernen beginnen
shirt
but
Lernen beginnen
shoe
strzelać
Lernen beginnen
shoot - shot - shot
sklep
Lernen beginnen
shop
krótki
Lernen beginnen
short
gdziekolwiek
Lernen beginnen
anywhere
ktoś, ktokolwiek
Lernen beginnen
someone, anyone
wejście, wjazd, wstęp
Lernen beginnen
entrance
koperta, powłoka
Lernen beginnen
envelope
szacować, oceniać
Lernen beginnen
estimate
dowody
Lernen beginnen
evidence
wszędzie, w każdym miejscu
Lernen beginnen
everywhere
czynnik
Lernen beginnen
factor
moda
Lernen beginnen
fashion
w końcu, wreszcie
Lernen beginnen
finally
następny, następujący
Lernen beginnen
following
pióro (ptasie)
Lernen beginnen
feather
porażka, niepowodzenie
Lernen beginnen
failure
przysługa
Lernen beginnen
favour
życzliwość
Lernen beginnen
kindness
ulubiony
Lernen beginnen
favourite
meble
Lernen beginnen
furniture
dość, sprawiedliwie, całkiem, dosyć, słusznie
Lernen beginnen
fairly
facet, kolega, dość, typ
Lernen beginnen
fellow
cecha charakterystyczna, funkcja
Lernen beginnen
feature
były, dawny, poprzedni
Lernen beginnen
former
przyjazny, życzliwy
Lernen beginnen
friendly, kind
częsty (inny niz often)
Lernen beginnen
frequent
często (inny niz often)
Lernen beginnen
frequently
przerażający, zatrważający, przestraszyć
Lernen beginnen
frighten
piłka nożna, futbol
Lernen beginnen
football
walki, zamieszki
Lernen beginnen
fighting
śmieszny, zabawny
Lernen beginnen
funny
funkcja
Lernen beginnen
function
zbierać się, zebrać się
Lernen beginnen
gather
garaż
Lernen beginnen
garage
ze złota
Lernen beginnen
golden
równy, równy sobie
Lernen beginnen
equal
równo (w równych ilościach), równie (w równym stopniu), tak samo
Lernen beginnen
equally
zło, zły
Lernen beginnen
evil
z łatwością, bez trudu
Lernen beginnen
easily
ekonomiczny
Lernen beginnen
economical
aparat fotograficzny
Lernen beginnen
camera
cecha charakterystyczna
Lernen beginnen
characteristic

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.