struktury neuro

 0    23 Datenblatt    olamaziara
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
homonkulus ruchowy
Lernen beginnen
okolica ruchowa pierwszorzędowa M14
koordynacja mięśni współpracujących
Lernen beginnen
okolica przedruchowa M2
synchronizacja ruchów obustronnych
Lernen beginnen
dodatkowe pole ruchowe
położenie i czucie ciała, wyobrażenie planu ruchu
Lernen beginnen
tylna część płata ciemieniowego
kontrola postawy ciała i równowaga
Lernen beginnen
móżdżek przedsionkowy
zakres i szybkość ruchu
Lernen beginnen
móżdżek przedsionkowy 2
kontrola ruchów precyzyjnych i orientacja przestrzenna
Lernen beginnen
móżdżek rdzeniowy (cz. pośrednia)
planowanie sekwencji ruchów
Lernen beginnen
móżdżek korowy (cz. boczna)
pobudzenie kory mmózgowej, świadomość i sen
Lernen beginnen
RAS, część wstępująca
regulacja napięcia mięśniowego
Lernen beginnen
część zstępująca US
agresja
Lernen beginnen
ciało migdałowate, cz. przyśrodkowwa
strach
Lernen beginnen
ciało migdałowate, cz. boczna
motywacje, reakcje seksualne, pamięć świeża, emocje
Lernen beginnen
układ limbiczny
planowanie ruchów, przewidywanie skutków, działanie etyczne, logika
Lernen beginnen
okolica przedczołowa
koordynacja przestrzenna ciała, rozumienie znaków, czytanie, mowa
Lernen beginnen
okolica styku
wrzeciono nerwowo-mięśniowe
Lernen beginnen
rejestrują długość mięśni, skład: włókna intrafuzalne i zakończenie pierścieniowo-spiralne
receptory buławkowe ścięgien
Lernen beginnen
zmiany napięcia mięśniowego, włókno 1b
wzorce czynności, rozmiar ruchu, kontrola kory ruchowej i jąder wzgórza
Lernen beginnen
jądra podstawy mózgu (podkorowe)
odruch babińskiego
Lernen beginnen
uszkodzenie GNM
porażenie wiotkie
Lernen beginnen
DNM, uszkodzenie ośrodka
zaniki mięśniowe
Lernen beginnen
DNM, brak acetylocholiny i nerwowego czynnika wzrostu
drżenie pęczkowe
Lernen beginnen
DNM, nadwrażliwość na Ach
DNM stanowi drogę końcową dla
Lernen beginnen
drogi piramidowej, ośrodków położonych w pniu mózgu, interneuronów rdzennych, receptorów w mięśniach

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.