studia pp a

 0    34 Datenblatt    jerzyw981waszyngton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
statek
Przepłynęliśmy na drugą stronę rzeki łodzią.
Lernen beginnen
vessel
We crossed the river in a boat.
wykres
Lernen beginnen
chart
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
Lernen beginnen
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
sekstant
Lernen beginnen
sextant
żagiel
Lernen beginnen
sail
boja
Lernen beginnen
lifebuoy
na mieliźnie
Gdy tylko zdasz sobie sprawę, że jesteś na mieliźnie, zatrzymaj się, ustawiając silnik na biegu wstecznym, jeśli jest to bezpieczne.
Lernen beginnen
aground
As soon as you realise you are aground, stop by putting the engine into reverse if it is safe to do so.
przystań
Lernen beginnen
jetty
prążkowany
Lernen beginnen
lined
wspornik
Lernen beginnen
bracket
wielonarodowy
To jest wielonarodowa firma i językiem korporacyjnym jest angielski.
Lernen beginnen
multinational
This is a multinational company and its corporate language is English.
kadet
Lernen beginnen
cadet
czasownik
Lernen beginnen
verb
zbiornik
Lernen beginnen
tank
rozpocząć
Najtrudniej jest rozpocząć pisanie pracy, później jest łatwiej.
Lernen beginnen
embark
The most difficult part about writing a dissertation is getting started, then it gets easier.
szalupa
Lernen beginnen
launch
obecny
Jestem obecny.
Lernen beginnen
present
I'm present.
bunkier
Lernen beginnen
bunker
załoga
Załoga łodzi przygotowała się do przybicia do portu.
Lernen beginnen
crew
The crew of the boat prepared to dock at the port.
tratwa
Lernen beginnen
raft
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
Lernen beginnen
recent
The recent events have changed my life.
Wąż
Lernen beginnen
hose
kotwica
Rzucić kotwicę!
Lernen beginnen
anchor
Let go the anchor!
wyrazić
Lernen beginnen
express
przejście
Czy chce pan usiąść przy oknie czy przy przejściu?
Lernen beginnen
transition
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
drabina
Lernen beginnen
ladder
nawigować
Lernen beginnen
navigate
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
Lernen beginnen
furious
Tom got mad at Peter and hit him.
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
poprawny
Czy to jest poprawne?
Lernen beginnen
correct
Is that correct?
kradzież
Lernen beginnen
theft
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
Lernen beginnen
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
Lernen beginnen
length
I measured the length of the room.
helikopter
Opuszczenie osoby z helikoptera na pokład w ciężkich warunkach pogodowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia.
Lernen beginnen
helicopter
Winching a person from a helicopter onto the deck in heavy weather conditions requires lots of precision and experience.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.