studia pp b

 0    34 Datenblatt    jerzyw981waszyngton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
statek
Przepłynęliśmy na drugą stronę rzeki łodzią.
Lernen beginnen
vessel
We crossed the river in a boat.
zbiornik
Lernen beginnen
tank
rejs
Wydała swoje oszczędności na rejs dookoła świata.
Lernen beginnen
cruise
She spent her savings on a cruise around the world.
wyrok
wydać wyrok
Lernen beginnen
sentence
to pass a sentence
ster
Uderzenie w podwodną skałę może spowodować uszkodzenie steru.
Lernen beginnen
helm
Hitting an underwater rock may cause damage to your rudder.
zderzenie
Lernen beginnen
collision
wyrzucanie za bortę jako balast
Lernen beginnen
jettison
załoga
Załoga łodzi przygotowała się do przybicia do portu.
Lernen beginnen
crew
The crew of the boat prepared to dock at the port.
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
Lernen beginnen
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
trap
Nie ustawiać trapu, i tak nie wolno nikomu zejść na ląd.
Lernen beginnen
gangway
Do not rig the gangway, no one is allowed to go ashore anyway.
silnik
Silnik nie odpala, musimy zadzwonić do serwisu.
Lernen beginnen
engine
The engine doesn't start, we need to call the service.
kuszetka
Kuszetka na górze jest moja.
Lernen beginnen
berth
The top couchette is mine.
śródlądowej
Lernen beginnen
waterway
odmrożenie
Lernen beginnen
frostbite
brydż
Lernen beginnen
bridge
na rufie
Lernen beginnen
aft
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
Lernen beginnen
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
kadet
Lernen beginnen
cadet
zaraźliwy
Julie miała zaraźliwy śmiech. Kiedy zaczynała się śmiać, to wszyscy inni również.
Lernen beginnen
infectious
Julie had an infectious laugh. Once she started laughing, everyone else joined in.
zapalny
Lernen beginnen
flammable
przykład
Lernen beginnen
example
budulec
Lernen beginnen
timber
oświetlenie
Lernen beginnen
illumination
szalupa
Lernen beginnen
launch
oślepiać
Lernen beginnen
dazzle
dzień świąteczny
Lernen beginnen
holiday
oddać
Zawsze upewnij się, że możesz oddać szpring, nie zostawiając żadnego z członków załogi na lądzie.
Lernen beginnen
render
Always be sure that you can let go the spring line without leaving one of your crew members ashore.
za burtę
Lernen beginnen
overboard
Wąż
Lernen beginnen
hose
wyrazić
Lernen beginnen
express
luźny
Musisz napiąć ten luźny sztag, aby poprawić osiągi w żegludze pod wiatr.
Lernen beginnen
slack
You need to tighten this loose forestay to improve your upwind performance.
stabilność
Ostateczny koszt był niższy dzięki stabilności cen paliw.
Lernen beginnen
stability
The final cost was lower thanks to the firmness of oil price.
przejście
Czy chce pan usiąść przy oknie czy przy przejściu?
Lernen beginnen
transition
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
niedola
Lernen beginnen
distress

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.