Studia zad 1 a

 0    34 Datenblatt    jerzyw981waszyngton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
boja
Lernen beginnen
buoy
oświetlać
Lernen beginnen
beacon
toru wodnego
Lernen beginnen
fairway
pojąć
Lernen beginnen
fathom
stożkowy
Lernen beginnen
conical
kabel
Lernen beginnen
cable
pokonać
Nasza drużyna piłkarska będzie musiała pokonać Francję 2:0 jeśli chce znaleźć się w finale Mistrzostw Świata.
Lernen beginnen
surmount
Our football team will have to beat France 2:0 if they want to get a place in the World Cup final.
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
Lernen beginnen
southward
Let's meet tomorrow at high noon.
wschód
Słońce wschodzi na wschodzie.
Lernen beginnen
eastward
The sun rises in the east.
Zachodnia
Lernen beginnen
Western
czarny
Była ubrana na czarno.
Lernen beginnen
black
She was dressed in black.
prawa burta
Światła burtowe to stałe światła na burcie statku: o barwie zielonej po prawej burcie i czerwonej po lewej burcie.
Lernen beginnen
starboard
Sidelights are fixed lights on each side of the vessel: a green light to starboard and a red light to port.
latarnia morska
Weź namiar na tamtą latarnię.
Lernen beginnen
lighthouse
Take a bearing to that lighthouse.
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
Lernen beginnen
prominent
It was an outstanding achievement.
punkt orientacyjny
Klify w Dover zawsze były punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
Lernen beginnen
landmark
The cliffs of Dover have always been a landmark for sailors.
biały
Chmury są białe.
Lernen beginnen
white
The clouds are white.
skrajny
On jest w stanie skrajnej determinacji.
Lernen beginnen
extreme
He's in the state of extreme determination.
kopuła
Kościół miał dwie dzwonnice i piękną, ogromną kopułę pomalowaną na niebiesko.
Lernen beginnen
cupola
The church had two belltowers and a beautiful big round dome painted blue.
południowo-wschodnia
Lernen beginnen
south-eastern
północno-zachodnia
Lernen beginnen
north-western
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
Lernen beginnen
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
Lernen beginnen
channel
Venice is known as the City of Canals.
prefiks
Lernen beginnen
prefix
wrzeciono
Lernen beginnen
spindle
zewnętrzny
Lernen beginnen
outer
wrak
Wrak statku został znaleziony na dnie morza i teraz jest popularny wśród nurków.
Lernen beginnen
wreck
The wreck of the ship was found on the seafloor, and is now popular among divers.
sektor
Lernen beginnen
sector
W kierunku zachodnim
Lernen beginnen
Westward
tajemny
Lernen beginnen
occult
zatopiony
Lernen beginnen
sunken
kula
Lernen beginnen
sphere
mila
Lernen beginnen
mile
lampa błyskowa
Lernen beginnen
flash
pawilon
Lernen beginnen
pavilion

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.