studia zad 1 c

 0    34 Datenblatt    jerzyw981waszyngton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
boja
Lernen beginnen
buoy
oświetlać
Lernen beginnen
beacon
pokonać
Nasza drużyna piłkarska będzie musiała pokonać Francję 2:0 jeśli chce znaleźć się w finale Mistrzostw Świata.
Lernen beginnen
surmount
Our football team will have to beat France 2:0 if they want to get a place in the World Cup final.
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
Lernen beginnen
southward
Let's meet tomorrow at high noon.
toru wodnego
Lernen beginnen
fairway
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
czasownik
Lernen beginnen
verb
pojąć
Lernen beginnen
fathom
północno-zachodnia
Lernen beginnen
north-western
ku morzu
Lernen beginnen
seaward
południowo-wschodnia
Lernen beginnen
south-eastern
wrzeciono
Lernen beginnen
spindle
stanowisko
Lernen beginnen
position
wschód
Słońce wschodzi na wschodzie.
Lernen beginnen
eastward
The sun rises in the east.
zalany
Steve próbował oczyścić swój zalany alkoholem umysł.
Lernen beginnen
awash
Steve was trying to clear his drink-fuddled brain.
W kierunku zachodnim
Lernen beginnen
Westward
kula
Lernen beginnen
sphere
poleganie
Lernen beginnen
reliance
kabel
Lernen beginnen
cable
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
Lernen beginnen
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
prawa burta
Światła burtowe to stałe światła na burcie statku: o barwie zielonej po prawej burcie i czerwonej po lewej burcie.
Lernen beginnen
starboard
Sidelights are fixed lights on each side of the vessel: a green light to starboard and a red light to port.
latarnia morska
Weź namiar na tamtą latarnię.
Lernen beginnen
lighthouse
Take a bearing to that lighthouse.
rozciągać się
Lernen beginnen
extend
wydma
Na plaży są duże wydmy.
Lernen beginnen
dune
There are big dunes on the beach.
rafa
Unikaj kotwiczenia swojej łodzi na rafie.
Lernen beginnen
reef
Avoid anchoring your boat on the reef.
punkt orientacyjny
Klify w Dover zawsze były punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
Lernen beginnen
landmark
The cliffs of Dover have always been a landmark for sailors.
poziomy
Lernen beginnen
horizontal
półka
Lernen beginnen
ledge
ułamek
Gdzie są pozostałe jabłka? To tylko ułamek tego, co mieliśmy wczoraj.
Lernen beginnen
fraction
Where are the other apples? This is only a fraction of what we had yesterday.
tłumaczyć
Kasia tłumaczy właśnie powieść z hiszpańskiego.
Lernen beginnen
translate
Kate is doing a translation of a novel from Spanish.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
Lernen beginnen
shallow
She put the meat in a shallow dish
naszywka
Lernen beginnen
stripe
pamięć
Lernen beginnen
memory
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.