studia zad 3 a

 0    34 Datenblatt    jerzyw981waszyngton
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
Lernen beginnen
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
ulewny
Lernen beginnen
torrential
mgła
Samolot nie mógł wylądować z powodu mgły.
Lernen beginnen
fog
The plane couldn’t land because of the fog.
deszcz
Naukowcy udowodnili, że nad oceanami pada więcej deszczu niż nad lądem.
Lernen beginnen
rain
Scientists have proved that more rain falls over the oceans than the land.
wilgotny
Ona płakała - jej oczy jeszcze są mokre.
Lernen beginnen
damp
She's been crying - her eyes are still moist.
ulewa
To nie był zwykły deszcz, to była ulewa!
Lernen beginnen
downpour
It wasn't just ordinary rain, it was a downpour.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
Lernen beginnen
mild
I prefer mild flavours.
po lewej stronie
Lernen beginnen
left-hand
obsada
W obsadzie sztuki znajdowało się kilku znanych aktorów.
Lernen beginnen
cast
The cast of the play included several well-known actors.
Heatwave
Lernen beginnen
heatwave
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
Lernen beginnen
anyone
Nobody talks to me.
zima
Lernen beginnen
winter
bardzo zimny
Lernen beginnen
icy
żagiel
Lernen beginnen
sail
mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
Lernen beginnen
wet
The ground is still wet after the rain.
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
Lernen beginnen
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
Lernen beginnen
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
policzalny
Lernen beginnen
countable
wygrażać
Lernen beginnen
bluster
tekst
Znasz jakieś sławne teksty z tego filmu?
Lernen beginnen
text
Do you know any famous lines from this movie?
często
Często tu przychodzisz?
Lernen beginnen
often
Do you come here often?
chłodno
Lernen beginnen
chilly
zaspa
Lernen beginnen
snowdrift
naciągacze
Lernen beginnen
matchstick
brązowawy
Lernen beginnen
brownish
deszcz ze śniegiem
Zaczął padać deszcz ze śniegiem, więc uważaj, bo drogi mogą być śliskie.
Lernen beginnen
sleet
It's sleeting, so be careful, as roads may be slippery.
wykres
Lernen beginnen
chart
zimny
Jest mi zimno.
Lernen beginnen
cold
I'm cold.
breja
Lernen beginnen
slush
najcieplejszym
Lernen beginnen
warmest
wietrzyk
Lernen beginnen
breeze
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
Lernen beginnen
garden
I want to have a house with a garden.
burza z piorunami
Lernen beginnen
thunderstorm
zamieć
Lernen beginnen
blizzard

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.