styczen luty marzec kwiecien

 0    95 Datenblatt    kmalowiecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
hardly ever
Lernen beginnen
prawie nigdy
weak
Lernen beginnen
słaby
howl
Lernen beginnen
wycie
high blood pressure
Lernen beginnen
wysokie ciśnienie
faint
Lernen beginnen
zemdleć
eyebrows
Lernen beginnen
brwi
I was fed up with visiting churches
Lernen beginnen
Miałem dość odwiedzania kościołów
We got on well with Hubert
Lernen beginnen
Dobrze dogadywaliśmy się z Hubertem
The old town
Lernen beginnen
Stare Miasto
Street market
Lernen beginnen
ulczny bazar
I am an Aries.
Lernen beginnen
Jestem Baranem.
How long does it last?
Lernen beginnen
Jak długo to trwa?
I want to dye my hair pink.
Lernen beginnen
Chcę ufarbować włosy na różowo.
Batman protects us against criminals.
Lernen beginnen
Batman chroni nas przed przestępcami.
What is the value of this diamond?
Lernen beginnen
Jaka jest wartość tego diamentu?
My mother is quite demanding.
Lernen beginnen
Moja matka jest dość wymagająca.
The dome was huge!
Lernen beginnen
Kopuła była ogromna!
This is an obligatory reading.
Lernen beginnen
To obowiązkowa lektura.
What time is the sunset and the sunrise?
Lernen beginnen
O której jest zachód słońca i wschód słońca?
As a rule, he's always late.
Lernen beginnen
Z reguły zawsze się spóźnia.
I watch films with subtitles.
Lernen beginnen
Oglądam filmy z napisami.
That was a stunning view.
Lernen beginnen
To był oszałamiający widok.
I watched a moving film.
Lernen beginnen
Obejrzałem poruszający film.
The average game costs $40.
Lernen beginnen
Średnio gra kosztuje 40 USD.
This tool is completely useless!
Lernen beginnen
To narzędzie jest całkowicie bezużyteczne!
Burglary
Lernen beginnen
Włamanie
Blackmail
Lernen beginnen
Szantaż
Keep an eye on your valuables.
Lernen beginnen
Miej oko na swoje kosztowności.
Take precautions
Lernen beginnen
Podejmij środki ostrożności
Safety in numbers
Lernen beginnen
Bezpieczeństwo w liczbach
Business district
Lernen beginnen
Dzielnica biznesowa
Avoid problems
Lernen beginnen
Unikaj problemów
You have to pay a ransom
Lernen beginnen
Musisz zapłacić okup
When you ride a scooter, be careful at a crossing
Lernen beginnen
Jadąc skuterem, uważaj na skrzyżowaniu
You should check your change
Lernen beginnen
Powinieneś sprawdzić swoją reszte
It will be postponed
Lernen beginnen
Zostanie przełożone
we have to cancel a meeting
Lernen beginnen
musimy odwołać spotkanie
Lucifer went undercover
Lernen beginnen
Lucyfer poszedł tajnie
She worked for an Editing house
Lernen beginnen
Pracowała w wydawnictwie
Don't be impatient
Lernen beginnen
Nie bądź niecierpliwy
They were suspects
Lernen beginnen
Byli podejrzani
Kill him with a pen
Lernen beginnen
Zabij go długopisem
They Struggle in the street
Lernen beginnen
Walczą na ulicy
They found some Defensive wounds
Lernen beginnen
Znaleźli rany obronne
Find some evidence
Lernen beginnen
Znajdź jakieś dowody
He will admit to it.
Lernen beginnen
Przyzna do tego.
3 out of 5 lessons would be online
Lernen beginnen
3 z 5 lekcji byłyby dostępne online
You have to pay a ransom
Lernen beginnen
Musisz zapłacić okup
Cycling lanes are quite safe
Lernen beginnen
Ścieżki rowerowe są dość bezpieczne
Correction facility for juvenile delinquents.
Lernen beginnen
Poprawczak dla młodocianych przestępców.
They do it on purpose.
Lernen beginnen
Robią to celowo.
You will be supposed to write a test
Lernen beginnen
Będziesz musiał napisać test
I was supposed to give a presentation.
Lernen beginnen
Miałem przedstawić prezentację.
I have to read the summary of the book.
Lernen beginnen
Muszę przeczytać streszczenie książki.
underprivileged
Lernen beginnen
żyjący w złych warunkach
I took a loan to buy Oculus for my son.
Lernen beginnen
Zaciągnąłem pożyczkę na zakup Oculusa dla mojego syna.
It was a real bargain!
Lernen beginnen
To była prawdziwa okazja!
What is the currency in Japan?
Lernen beginnen
Jaka jest waluta w Japonii?
To take money out from ATM
Lernen beginnen
wziąć pieniądze z bankomatu
I want to withdraw money from the bank.
Lernen beginnen
Chcę wypłacić pieniądze z banku.
Is there a discount?
Lernen beginnen
Czy jest zniżka?
Piggy bank
Lernen beginnen
Świnka skarbonka
This company made a loss.
Lernen beginnen
Ta firma poniosła stratę.
I made a profit of 100 dollars.
Lernen beginnen
Mam zysk 100 dolarów.
I want to withdraw some money.
Lernen beginnen
Chcę wypłacić trochę pieniędzy.
Hard-earned money
Lernen beginnen
Ciężko zarobione pieniądze
Weekly allowance
Lernen beginnen
Tygodniowe pieniądze od rodziców
Part-time work
Lernen beginnen
Praca na część etatu / dorywcza
Flexible working hours
Lernen beginnen
Elastyczne godziny pracy
Keep record of your purchases
Lernen beginnen
Prowadź rejestr swoich zakupów
Waste money
Lernen beginnen
marnować pieniądze
It is good to make a profit, not make a loss
Lernen beginnen
Dobrze jest zarabiać, a nie robić straty
The fees are very high
Lernen beginnen
Opłaty są bardzo wysokie
I don't have a bank account
Lernen beginnen
Nie mam konta bankowego
Homeless
Lernen beginnen
Bezdomny
Income
Lernen beginnen
Dochód
It went well.
Lernen beginnen
Nieźle poszło.
Bank account
Lernen beginnen
Konto bankowe
Make a loss
Lernen beginnen
Przynoszą straty
Homeless
Lernen beginnen
Bezdomny
Pay in advance
Lernen beginnen
Płacić z góry
If it weren't for Tom, I wouldn't be here.
Lernen beginnen
Gdyby nie Tom, nie byłoby mnie tutaj.
I love crepes
Lernen beginnen
Uwielbiam naleśniki (Francuskie)
I would like vanilla ice cream in a cone
Lernen beginnen
Chciałbym lody waniliowe w rożku
It is important to have Financial security
Lernen beginnen
Ważne jest, aby mieć bezpieczeństwo finansowe
I have lost my Lottery ticket
Lernen beginnen
Zgubiłem mój los na loterię
I have never played in a lottery.
Lernen beginnen
Nigdy nie grałem na loterii.
Donate money for charity
Lernen beginnen
Przekaż pieniądze na cele charytatywne
I would Invest money in VR technology
Lernen beginnen
Zainwestowałbym pieniądze w technologię VR
He earned 5 million dollars.
Lernen beginnen
Zarobił 5 milionów dolarów.
Millions of people will suffer
Lernen beginnen
Miliony ludzi ucierpi
To sign a book
Lernen beginnen
Aby podpisać książkę
To give an autograph
Lernen beginnen
Aby dać autograf
She is pettite
Lernen beginnen
Ona jest drobna
To outgrow
Lernen beginnen
Przerosnąć

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.