style wychowania przedszkolny

 0    25 Datenblatt    juchaczka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
podział stylów wychowania
Lernen beginnen
jeden autorytarny dwa pobłażliwy trzy autorytatywny cztery Niedbały
rodzice stawiają dziecku wysokie wymagania sprawują nad nim ścisłą kontrolę nie dają mu ciepło i nie udzielają pomocy to styl
Lernen beginnen
autorytarny
Rodzice są wielkodusznie pobłażliwy wybaczający to
Lernen beginnen
permisywny pobłażliwy
rodzice sprawują kontrolę ale i darzą dziecko ciepłym stawiają wyraźne granice ale i są otwarci na potrzeby dziecka to styl
Lernen beginnen
autorytatywny
rodzice nie interesują się są niedostepni psych i fiz
Lernen beginnen
niedbały
egoistyczne i niedojrzałe w kontaktach z rówieśnikami gorzej radzi sobie w czasie dorastania bywa agresywne
Lernen beginnen
permisywny pobłażliwy
konformistyczne i uległy przygaszone agresywne wymagające się spod kontroli
Lernen beginnen
autorytarny
zależne i wierzące w siebie skłonne do współpracy i wrażliwa na potrzeby innych wysoką samoocenę osiąga wyższe niż inne dzieci oceny w szkole jest pewność siebie
Lernen beginnen
autorytatywny
impulsywny aspołeczny mniej sprawne w kontaktach rówieśniczych mniej zainteresowana zdobywaniem nowych umiejętności w szkole
Lernen beginnen
Niedbały
intruzywność
Lernen beginnen
dziecko wypełnia całe przestrzenie sobą panoszy się wszędzie wszędzie pozostawia swoje zabawki posuwa się do fizycznego atakowania innych i napastliwe go często wścibskiego dopytywanie się o wszystko i wszystkich
inkluzywność
Lernen beginnen
gotowe jest włączać wszystko z czym się spotyka do własnego świata
wiek Przedszkolny to inaczej wiek
Lernen beginnen
koziołka
negatywizm
Lernen beginnen
objaw kryzysu 3 roku Nie zgadza się na propozycje rodzica
spóźnienie działań dziecka w wieku przedszkolnym polega na
Lernen beginnen
samoograniczenie
moralizm
Lernen beginnen
boi się zostać Odkryte jest zawstydzony i sumienie Jest przeważnie okrutne i bezkompromisowe
przeżycie to
Lernen beginnen
wewnętrzny ustosunkowanie się dziecka do jakiegoś elementu rzeczywistości
podwójne pole afektywne
Lernen beginnen
przeżywa równocześnie występowania sprzecznych uczucie smutku i radości na przykład
w prawidłowym przebiegu procesu rozwoju siła autorytetu rodziców jest zbudowana z
Lernen beginnen
przywiązania i strachu
deficyt w tym obszarze stanowi największe zagrożenie
świadczy to o szacunku
jedno z pierwszych uczuć moralnych w przedszkolnym jest
Lernen beginnen
poczucie winy
rozwój społeczny dziecka /poznawanie ról społecznych to
Lernen beginnen
zabawie poznają które rolę przynoszą społeczne uznanie a których odgrywanie nie jest społecznie aprobowane
aspekty rozwoju społecznego/ kontakty z rówieśnikami
Lernen beginnen
zabawy indywidualne jakie grupowe oraz zabawa nadaje formę kontaktowania się dzieci ze sobą współpracują
aspekty rozwoju społecznego /przyjaznie
Lernen beginnen
charakter jednopłciowych
aspekty rozwoju społecznego /empatia
Lernen beginnen
mogą odczuwać emocje osób których nie widziały telewizję opowiadania
aspekty rozwoju społecznego zachowania altruistyczne
Lernen beginnen
nasilają się u dzieci w wieku od 2 do 3 lat pocieszanie innego dziecka jest częstsze u przedszkolaków i w młodszym wieku szkolnym
aspekty rozwoju społecznego radzenie sobie z agresją
Lernen beginnen
dwa typy agresji instrumentalnej wroga

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.