subjuntivo cz.2

 0    14 Datenblatt    kacpwr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
4 (nie)możliwe; to jest nie możliwe żeby on miał psa
Lernen beginnen
(im)posible es imposible que tenga un perro
4 logiczne; jest logiczne żebyś dał mi kota
Lernen beginnen
lógico; es lógico que me dé
4 normalne to jest normalne że jest zimno
Lernen beginnen
normal; es normal que haga frio
4 naturalne; to jest naturalne ze dajesz mi pieniądze
Lernen beginnen
natural; es natural que me des dinero
4 prawda; to jest prawda że jesz lunch w poniedziałki
Lernen beginnen
es verdad que almeurzas en los lunes
5 czuć, żałować; żałujesz że daje Ci pieprz
Lernen beginnen
sentir (e: ie); sientes que te de la pimienta
5 boleć; bolą was to że pracujemy dużo
Lernen beginnen
5 doler (o: ue) os duele que trabajemos mucho
5 dziwić kogoś ich dziwi że jesteś polakiem
Lernen beginnen
sorprender (jak gustar) les sorprende que seas polaco
5 cieszyć się cieszą się że dajesz im psa
Lernen beginnen
alegrarse se alegran que os des el perro
6 myśleć nie myślę że jest wysoki
Lernen beginnen
pensar (pienso); no pienso que sea alto
6 uważać uważam że jest niski
Lernen beginnen
creo que es bajo
6 wydawać się wydaje mi się że dajesz mu sól
Lernen beginnen
parecer (jak gustar) me parece que le dés la sal
6 przypuszczać nie przypuszczamy że są ładni
Lernen beginnen
suponer; no supongo que seáis bonitos
6 podejrzewać podejrzewam że jest głupia
Lernen beginnen
sospechar sospecho que es tenta

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.