Σύνορα - Border

 0    17 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
τελωνειακός υπάλληλος
Lernen beginnen
customs officer
σκοπός του ταξιδιού
Ποιος είναι ο σκοπός του ταξιδιού;
Lernen beginnen
purpose of a travel
What is the purpose of your travel?
Σύνορα
Lernen beginnen
border
δελτίο ταυτότητας
Lernen beginnen
identity document
Είναι ένα επαγγελματικό ταξίδι.
Lernen beginnen
It is a business trip.
έλεγχος τελωνείου
Lernen beginnen
customs control
εγκυρότητα διαβατηρίου
Το διαβατήριο είναι έγκυρο για 10 χρόνια.
Lernen beginnen
passport validity
The passport is valid for 10 years.
+10 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ"
(Insgesamt 417 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.