Szkoła- słownictwo angielski

 0    233 Datenblatt    kubawalesic
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
szkoła koedukacyjna
Lernen beginnen
co-educational (co-ed) school
szkoła koedukacyjna
Lernen beginnen
mixed school
collage
Lernen beginnen
szkoła pomaturalna
szkoła ogólnokształcąca (współczesna)
Lernen beginnen
comprehensive school
szkoła ogólnokształcąca (tradycyjna)
Lernen beginnen
grammar school
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła podstawowa (AmE)
Lernen beginnen
elementary school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
public school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła średnia (AmE)
Lernen beginnen
high school
szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
Lernen beginnen
single-sex school
szkoła państwowa
Lernen beginnen
state school
szkoła państwowa (AmE)
Lernen beginnen
public school
uniwersytet
Lernen beginnen
university
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
technikum
Lernen beginnen
technical college
kolega/koleżanka ze szkoły
Lernen beginnen
schoolmate
kolega/koleżanka z klasy
Lernen beginnen
classmate
student
Lernen beginnen
university student
student
Lernen beginnen
college student
zastępca dyrektora
Lernen beginnen
deputy head
zastępca dyrektora (AmE)
Lernen beginnen
assistant principal
egzaminator
Lernen beginnen
examiner
dyrektor
Lernen beginnen
head teacher
dyrektor (AmE)
Lernen beginnen
principal
wychowawca (AmE)
Lernen beginnen
home-room teacher
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
uczeń
Lernen beginnen
pupil
uczeń (AmE)
Lernen beginnen
student
uczeń
Lernen beginnen
schoolboy
uczennica
Lernen beginnen
schoolgirl
nauczyciel
Lernen beginnen
teacher
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
nauczyciel prywatny
Lernen beginnen
tutor
tablica
Lernen beginnen
blackboard
tablica
Lernen beginnen
whiteboard
mazak do tablicy
Lernen beginnen
board pen
gąbka
Lernen beginnen
board rubber
bufet
Lernen beginnen
cafeteria
stołówka
Lernen beginnen
canteen
kreda
Lernen beginnen
chalk
klasa
Lernen beginnen
classroom
sala komputerowa
Lernen beginnen
computer lab
sala komputerowa
Lernen beginnen
IT suite
sala komputerowa
Lernen beginnen
ICT unit
ławka
Lernen beginnen
desk
sala gimnastyczna
Lernen beginnen
gym
sala gimnastyczna
Lernen beginnen
gymnasium
korytarz, hol
Lernen beginnen
hall
gabinet dyrektora
Lernen beginnen
headmaster's office
labolatorium
Lernen beginnen
labolatory
labolatorium
Lernen beginnen
lab
gabinet, labolatorium językowe
Lernen beginnen
language lab
biblioteka
Lernen beginnen
library
szafka
Lernen beginnen
locker
sekretariat
Lernen beginnen
office
boisko do zabawy
Lernen beginnen
playground
gabinet/sala (fiz., biol./chem.)
Lernen beginnen
science lab
boisko sportowe
Lernen beginnen
sports field
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
nieobecność
Lernen beginnen
absence
uczęszczać do szkoły
Lernen beginnen
attend school
uczęszczać na zajęcia
Lernen beginnen
attend classes
uczęszczać na kurs
Lernen beginnen
attend a course
być zawieszonym, usuniętym
Lernen beginnen
be excluded
być usuniętym ze szkoły
Lernen beginnen
be expelled from school
być obecnym
Lernen beginnen
be present
być nieobecnym
Lernen beginnen
be absent
być zawieszonym (w prawach ucznia)
Lernen beginnen
be suspended
odpaść, przestać chodzić do szkoły
Lernen beginnen
drop out from school
osoba, która nie skończyła szokły
Lernen beginnen
dropout
usunięcie (ucznia ze szkoły)
Lernen beginnen
expulsion
uzyskać
Lernen beginnen
get
uzyskać
Lernen beginnen
obtain
świadectwo
Lernen beginnen
certificate
stopień naukowy
Lernen beginnen
degree
dyplom
Lernen beginnen
diploma
stypendium
Lernen beginnen
scholarship
otrzymać raport o wynikach
Lernen beginnen
get a report
dostać się na uczelnię
Lernen beginnen
get into university
chodzić do szkoły
Lernen beginnen
go to school
absolwent (uniwersytetu)
Lernen beginnen
graduate
skończyć (uczelnię)
Lernen beginnen
graduate from (a university)
skończyć szkołę
Lernen beginnen
leave school
magister nauk humanistycznych
Lernen beginnen
MA
magister nauk ścisłych
Lernen beginnen
MSc
płacić czesne
Lernen beginnen
pay a fee
Dr
Lernen beginnen
Phd
wagarować
Lernen beginnen
play a truant
dziennik
Lernen beginnen
register
sprawdzić obecność
Lernen beginnen
take the register
absolwent
Lernen beginnen
school leaver
opuszczać lekcje, uciekać
Lernen beginnen
skip classes
wagarowanie
Lernen beginnen
truancy
pisać pracę (dyplomową, mgr, dr)
Lernen beginnen
write a thesis
bronić pracę (dyplomową, mgr, dr)
Lernen beginnen
defend a thesis
być na lekcji
Lernen beginnen
be at a class/lesson
zeszyt
Lernen beginnen
copybook
zeszyt ćwiczeń
Lernen beginnen
exercise-book
zeszyt
Lernen beginnen
notebook
zeszyt
Lernen beginnen
folder
ostateczny termin
Lernen beginnen
deadline
odrobić, wykonać ćwiczenie
Lernen beginnen
do an exercise
odrobić, wykonać ćwiczenie
Lernen beginnen
do a task
odrobić, wykonać ćwiczenie
Lernen beginnen
do an activity
mocno się starać
Lernen beginnen
do one's best
wykonać pracę projektową
Lernen beginnen
do project work
dodatkowe lekcje
Lernen beginnen
extra lessons
brać dodatkowe lekcje
Lernen beginnen
get extra lessons
dawać dodatkowe lekcje
Lernen beginnen
give extra lessons
mieć głowę do liczb
Lernen beginnen
have a good head for figures
nie mieć pojęcia
Lernen beginnen
have no clue
praca domowa
Lernen beginnen
homework
odrabiać pracę domową
Lernen beginnen
do homework
otrzymać zadanie domowe
Lernen beginnen
get homework
oddać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
zadać pracę domową
Lernen beginnen
set homework
wysilać (swój) umysł
Lernen beginnen
jog (my) memory
uczyć się czegoś na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
uczyć się czegoś
Lernen beginnen
learn sth
uczyć się o czymś
Lernen beginnen
learn about sth
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
make notes
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
wykonać prezentację
Lernen beginnen
make a presentation
wykonać prezentację
Lernen beginnen
give a presentation
robić postępy
Lernen beginnen
make progress
ocena
Lernen beginnen
mark
dostać ocenę
Lernen beginnen
get a mark
postawić ocenę
Lernen beginnen
give a mark
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorize
(mieć coś) na końcu języka
Lernen beginnen
(have sth) on ​​the tip of the tongue
łatwizna
Lernen beginnen
piece of cake
brzmieć znajomo
Lernen beginnen
ring a bell
wycieczka szkolna
Lernen beginnen
school trip
lektury szkolne
Lernen beginnen
set books
rozwiązać zadanie
Lernen beginnen
solve a problem
uczyć się pilnie
Lernen beginnen
study hard
zrobić sobie przerwę
Lernen beginnen
take a break
brać udział w lekcji
Lernen beginnen
to take part in a lesson
uczestniczyć w lekcji
Lernen beginnen
participate in a lesson
podręcznik
Lernen beginnen
textbook
podręcznik
Lernen beginnen
coursebook
zeszyt ćwiczeń
Lernen beginnen
workbook
przyszło mi to na myśl
Lernen beginnen
it crossed my mind
poczułem zaćmienie umysłu
Lernen beginnen
my mind went blank
przerwa
Lernen beginnen
break
długa przerwa
Lernen beginnen
lunch break
lekcja
Lernen beginnen
class
lekcja
Lernen beginnen
lesson
wolna lekcja, okienko
Lernen beginnen
free period
wakacje
Lernen beginnen
holidays
semestr
Lernen beginnen
term
semestr jesienny/wiosenny/letni
Lernen beginnen
Autumn/Spring /Summer term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
plan lekcji (AmE)
Lernen beginnen
schedule
wakacje (AmE)
Lernen beginnen
vacation
przerwa zimowa, ferie
Lernen beginnen
winter break
przerwa świąteczna
Lernen beginnen
Christmas holidays
dzwonek dzwoni o...
Lernen beginnen
the bell goes at...
zajęcia w szkole kończą się o...
Lernen beginnen
school breaks up on...
ocenianie
Lernen beginnen
assessment
oszukiwać, ściągać na egzamine
Lernen beginnen
cheat in an exam
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
sprawdzać egzamin
Lernen beginnen
mark exam papers
poprawić egzamin
Lernen beginnen
correct exam papers
sprawdzać, poprawiać egzamin (AmE)
Lernen beginnen
grade exam papers
przygotować się do...
Lernen beginnen
prepare for...
powtarzać do...
Lernen beginnen
revise for...
egzamin
Lernen beginnen
exam
zdać dobrze egzamin
Lernen beginnen
do well an exam
zdać źle egzamin
Lernen beginnen
do badly in an exam
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail exam
próbny egzamin
Lernen beginnen
mock exam
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
przystępować po raz drugi do egzaminu
Lernen beginnen
retake an exam
przystępować po raz drugi do egzaminu
Lernen beginnen
re-sit an exam
egamin końcowy, matura
Lernen beginnen
school-leaving exam
test, klasówka
Lernen beginnen
test
zrobić test
Lernen beginnen
do a test
otrzymać wyniki testu
Lernen beginnen
get a results of a test
dać test
Lernen beginnen
give a test
pisać test
Lernen beginnen
take test
wyniki egzaminu są ogłaszane
Lernen beginnen
exam results come out
uzyskać 100 punktów na teście
Lernen beginnen
score 100 points in an exam
dostać 100 punktów z testu
Lernen beginnen
get 100 points in an exam
uczyć się do klasówki
Lernen beginnen
study for a test
plastyka, sztuka
Lernen beginnen
Art
przedsiębiorczość
Lernen beginnen
Business Studies
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
informatyka
Lernen beginnen
Computer Studies
informatyka
Lernen beginnen
IT (Information Technology)
informatyka
Lernen beginnen
ICT (Information and Communication Technology)
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne
Lernen beginnen
extra-curricular activities
języki obce
Lernen beginnen
foreign languages
geografia
Lernen beginnen
Geography
przedmioty humanistyczne
Lernen beginnen
Humanities
historia
Lernen beginnen
History
matematyka
Lernen beginnen
Mathematics (Maths)
muzyka
Lernen beginnen
Music
do wyboru
Lernen beginnen
optional
wychowanie fizyczne
Lernen beginnen
Physical Education (PE)
religia
Lernen beginnen
Religion Education
przedmioty przyrodnicze
Lernen beginnen
Sciences
biologia
Lernen beginnen
Biology
chemia
Lernen beginnen
Chemistry
fizyka
Lernen beginnen
Physics
program nauczania
Lernen beginnen
syllabus
aktywny
Lernen beginnen
active
ambitny
Lernen beginnen
ambitious
pomocny
Lernen beginnen
co-operative
niepomocny
Lernen beginnen
uncooperative
skrupulatny, sumienny
Lernen beginnen
conscientious
twórczy
Lernen beginnen
creative
sprawiedliwy
Lernen beginnen
fair
niesprawiedliwy
Lernen beginnen
unfair
utalentowany
Lernen beginnen
gifted
utalentowany
Lernen beginnen
talented
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
leniwy
Lernen beginnen
lazy
zmotywowany
Lernen beginnen
motivated
motywujący
Lernen beginnen
motivating
pasywny, bierny
Lernen beginnen
passive
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
niecierpliwy
Lernen beginnen
impatient
profesjonalny
Lernen beginnen
professional
punktualny
Lernen beginnen
punctual
niedbały
Lernen beginnen
sloppy
systematyczny
Lernen beginnen
systematic

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.