szwedzki biznesowy

 0    112 Datenblatt    martynawojciechowskaa2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ett (att uppge) löneanspråk
Lernen beginnen
ett krav på viss lön
en aktieägare
Lernen beginnen
någon som innehar aktier i ett företag
att ansöka(er) om (t.ex. hjälp)
Lernen beginnen
att lämna in en formell begäran till en organisation eller myndighet om att få något
en ansökan
Lernen beginnen
sv Ansökan
ett avdrag
Lernen beginnen
borttagande av en del från det hela (odliczenie)
en avkastning (på ngt)
Lernen beginnen
en vinst i förhållande till kapitalinsats och tid (zysk, dochód)
att bedriva en verksamhet
Lernen beginnen
att föra en firma
en belastning
Lernen beginnen
HR
att bemanna(r)
Lernen beginnen
att förse(r) med manskap
att beskatta(r)
Lernen beginnen
att belägga med skatt (opodatkować)
en beskattning
Lernen beginnen
ett uttagande av skatt (opodatkowanie)
en bidragande orsak
Lernen beginnen
en avgörande orsak
bokslut
Lernen beginnen
sprawozdanie finansowe
en bristfällig teori
Lernen beginnen
som är behäftad med brister och därför fungerar illa, dålig, ofullständig, ofullkomlig, defekt, otillräcklig, bristande, otillfredsställande
att bromsa(r) tillväxten
Lernen beginnen
att minska effekten/farten ngns ökning i storlek, antal eller värde
en (o)bunden ränta
Lernen beginnen
stałe oprocentowanie / zmienne
att byta ståndpunkt över en natt
Lernen beginnen
att ändra synpunkt plöstlig, inom kort tid
en börs
De vanligaste är börser för aktier och andra finansiella instrument
Lernen beginnen
giełda
.
en börskrasch
Lernen beginnen
en beteckning på den situation som uppstår på en aktiebörs då aktiernas värde rasar mycket kraftigt. I denna situation försöker många sälja och få vill köpa. Börskrascher kan leda till finanskriser om inte åtgärder sätts in.
en delägare
Lernen beginnen
en person som äger en andel av något, en partner är en person som äger en andel av exempelvis ett företag
en dålig/ bra lönsamhet
Lernen beginnen
ekonomisk effektivitet, ekonomiskt utbyte, räntabilitet, relation av vinst till insats
att få ett klartecken
att få tillstånd att börja göra något, särskilt att börja arbeta med något
Lernen beginnen
(dostać zielone światło)
.
en följd, följder
Lernen beginnen
en konsekvens (logisk såväl som fysisk)
att förhandla(r)
Lernen beginnen
diskutera med annan part så att en lösning som båda parter kan acceptera kan nås
en förhandlare
Lernen beginnen
en persom som deltar i förhandlingar
en förhandling (t.ex. löneförhandlingar)
Lernen beginnen
diskussioner för att komma överrens om något
(till ngns) förmån
Lernen beginnen
en fördel, ett gagn, en nytta (korzyść, pożytek)
förmånlig, förmånliga villkor
Lernen beginnen
fördelaktig, gynnsam, nyttig, lönsam
förstå fullt ut
Lernen beginnen
fullständigt, helt och hållet
att förvalta(r), förvaltning
Lernen beginnen
under längre tid sköta och ta hand om något åt någon annan
att förädla(r)
Lernen beginnen
att bearbeta för att åstadkomma en renare eller mer avancerad form, förbättra, förfina, göra bättre
gå ner i deltid
Lernen beginnen
zredukować do pół etatu
att halka(r) efter med betalningar
Lernen beginnen
att inte betala någon avgift trots att förfallodagen löpt ut
(zalegać z zapłatą)
Lernen beginnen
(dröjsmål med betalning)
att hålla i sig
att hålla sig fast, att inte upphöra, att fortsätta
Lernen beginnen
utrzymywać się
.
hållbar tillväxttakt
Lernen beginnen
zrównoważone tempo wzrostu / en stadig fart av utveckling?
hårfin skillnad
Lernen beginnen
ytterst liten och obetydlig (subtelna różnica)
i mångt och mycket (pod wieloma względami)
Lernen beginnen
på många sätt, i många avseenden
i runda slängar
Lernen beginnen
ungefär, cirka
inflytelserik
Lernen beginnen
mäktig, betydande, prominent, opinionsbildande, tongivande
inköpspriset
Lernen beginnen
det pris som handeln betalar för en vara
en innehavare
Lernen beginnen
en person som innehar något
insatta medel
Lernen beginnen
zdeponowane środki
en insättning-ar
Lernen beginnen
handlingen att sätta in pengar på ett konto; handlingen att göra en inbetalning till ett sparkonto (wpłata)
kalla till en konferens
Lernen beginnen
att inbjuda på konferens
kassavalv
ett bankvalv eller kassavalv är ett rum byggt för förvaring av kontanter, dokument och andra värdesaker i bankfack
Lernen beginnen
skarbiec
.
en klyfta, ökande klyftor
Lernen beginnen
ett gap, en skillnad
att komma åt (t.ex. sina pengar)
Lernen beginnen
mieć dostęp do swoich pieniędzy
en konkurs
Lernen beginnen
det då en person eller organisation i domstol konstateras vara oförmögen att betala tillbaka sina skulder
en koppling
Lernen beginnen
en förbindelse
krisen bryter ut
Lernen beginnen
att sätta igång, att börja
kvartalsresultat
Lernen beginnen
kvartalsresultat
en lekman
Lernen beginnen
en person utan expertkunskaper inom ett område
att ligga i sakens natur
Lernen beginnen
taka jest natura rzeczy
att lägga på, ett påslag
en marginal
Lernen beginnen
doliczyć marżę, marża
.
att lämna sitt uppdrag
Lernen beginnen
att lämna sin post
mata in data, inmatade data
Lernen beginnen
föra in (wprowadzać do komputera)
medelstora företag
Lernen beginnen
medium, mellanstor
en merpart
Lernen beginnen
störst del, huvuddel, huvudpart
att motsvara, motsvarande (t.ex. kvartal förra året)
Lernen beginnen
vara jämförbar med, kunna jämföras med, svara mot, representera; tillfredsställa, uppfylla, leva upp till, infria, fylla, täcka
att motverka ngt
Lernen beginnen
att utföra en aktivitet som reducerar effekterna av en annan aktivitet eller företeelse; arbeta emot, motarbeta, hindra (przeciwdziałać)
en nedgång
Lernen beginnen
det att något minskar; en minsking
nedskärningar, skära ner
Lernen beginnen
en minskning av verksamhet, ofta med tonvikt på uppsägning av personal (cięcia)
att neka/ bevilja ett lån –att (inte) godkänna att någon får ett lån
Lernen beginnen
att neka / bevilja Ett Lån-ATT (INTE) godkänna ATT Någon Får Ett Lån
näringslivet
Lernen beginnen
de olika värdeskapande verksamheter som finns inom ett geografiskt område
oförutsedda utgifter
Lernen beginnen
som man inte trodde skulle vara fallet eller inträffa, och som man inte räknat med eller planerat inför
en omsättning
Lernen beginnen
en total försäljning för ett företag eller organisation under en viss period
att omsätta
Lernen beginnen
att sälja vara eller tjänst i utbyte mot pengar (obracać)
penningpolitik
Lernen beginnen
delområde inom den ekonomiska politiken som handlar om hur mycket pengar som ska finnas i ekonomin och hur hög räntan ska vara (polityka monetarna)
en pensionsavgång
Lernen beginnen
przejście na emetyture
pinfärska siffror
Lernen beginnen
de senaste
placera pengar
Lernen beginnen
lokować pieniądze
en placering
Lernen beginnen
lokata
en procentenhet
Lernen beginnen
ett mått på skillnaden (differensen) mellan två procenttal
att redovisa en vinst/ en förlust
Lernen beginnen
att rapportera att nåt företag är lönsam eller inte
en sedel, sedelbunt
Lernen beginnen
en peng gjord av papper, bomull eller plast (plik banknotów)
en sparbössa
Lernen beginnen
en behållare för att spara pengar i, främst småmynt (skarbonka)
en spekulant (på)
Lernen beginnen
en kund, köpare
att stiga rejält
Lernen beginnen
att öka kraftigt
en sysselsättning
Lernen beginnen
ett arbete, ett jobb, en anställning
att sysselsätta
Lernen beginnen
ATT sysselsätta
ge arbete, ha anställd, anlita (zatrudniać kogoś)
Lernen beginnen
ge Arbete, ha anställda, Anlita (att anlita någon)
vara verksam, engagera sig i, föreha, hålla på med (zajmować się)
Lernen beginnen
Vara VERKSAM, engagera sig och föreha, Halle In Med (deal)
sätta ett pris på ngt
Lernen beginnen
att värdera
sätta in pengar på en bank
Lernen beginnen
Satta i Pengar in sv bank
att ta fart
Lernen beginnen
att accelera, att påskynda
tiden löper ut
Lernen beginnen
att förfalla, utgå (upłynąć)
tiden är på väg att rinna ut
Lernen beginnen
tiden kommer att löpa ut snart
att tillbakavisa kritiken
Lernen beginnen
att bestrida, opponera sig mot (odeprzeć, odrzucić)
ett underskott/ överskott
Lernen beginnen
ett brist på eller frånvaro av vissa tillgångar / extra tillgångar eller vinst; överflöd
uppblåsta priser
Lernen beginnen
jättehöga, överdrivna
en uppgörelse
Lernen beginnen
en överenskommelse
att upphöra
Lernen beginnen
att sluta
att upprätta(r) (en rapport)
Lernen beginnen
att utarbeta
att upprätthålla balansen
Lernen beginnen
att se till att något fortsätter vara lika bra som tidigare;
en utdelning
Lernen beginnen
från företag utbetalade medel till dess ägare, vanligtvis kommer dessa medel från föregående årsvinster (dywidenda)
att utfärda (en faktura)
Lernen beginnen
att skriva ut faktura
utgifter
Lernen beginnen
kostnader vid ett tillfälle; den penningmängd en person eller organisation betalar (wydatki)
en utsträckning
Lernen beginnen
omfattning; andel
en utsändare
Lernen beginnen
ett sändebud (wysłannik)
att vara ett mått på ngt
Lernen beginnen
być miarą czegoś?
att vara uteslutet
Lernen beginnen
att vara exkluderad
varsel om uppsägning
Lernen beginnen
en veckas förhandsbesked om uppsägning (zapowiedź wypowiedzenia)
att varsla(r)
Lernen beginnen
att förebåda; förvarna (ostrzegać)
verkställa ett beslut
Lernen beginnen
att utföra, genomföra, sätta (en plan) i verket (egzekwować, wykonywać)
värdepapper
Lernen beginnen
papper eller liknande material som för dess innehavare innebär laglig rätt till pengar eller andravärdeföremål, eller som kan användas som betalningsmedel för vissa bestämda varor eller ändamål
en årsredovisning
Lernen beginnen
sprawozdanie roczne (en rapport som upprättas vart budgetår)
att aåstadkomma
att komma fram till en uppgörelse
Lernen beginnen
uppnå en överenskommelse
åtstramningar
Lernen beginnen
nedskärning, restriktion, begränsning, minskning, (zminiejszsenie, oszczędności, obostrzenia)
att överföra pengar, en överföring
Lernen beginnen
att ta från ens eget konto och sätta in det på någon annans
att överstiga värdet på ngt
Lernen beginnen
(przekracza wartość) övergå, vara mer än, överskrida, ha större omfattning än
en övervakning, övervakningskamera
Lernen beginnen
en tillsyn, en uppsikt, en kontroll (nadzór)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.