Szymon dział 4 cz2

 0    104 Datenblatt    rafalkaktus
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zatrudniać
Lernen beginnen
employ
pracownik
Lernen beginnen
employee
pracodawca
Lernen beginnen
employer
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
kontynuować pracę
Lernen beginnen
get on with your work
pracować w firmie
Lernen beginnen
work for a company
miejsce pracy
Lernen beginnen
workplace
ubiegać się o stanowisko
Lernen beginnen
apply for the position of...
kandydat
Lernen beginnen
candidate
wybór zawodu
Lernen beginnen
career choice
kariera zawodowa w
Lernen beginnen
career in
CV
Lernen beginnen
CV
umowa
Lernen beginnen
contract
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
perspektywy zatrudnienia
Lernen beginnen
employment prospects
wejść na rynek pracy
Lernen beginnen
enter the job/labor market
urząd pracy
Lernen beginnen
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
job interview
oferta pracy
Lernen beginnen
job offer
posada
Lernen beginnen
position
referencje
Lernen beginnen
reference
proces rekrutacji
Lernen beginnen
recruitment process
wymagania
Lernen beginnen
requirements
zatrudnić
Lernen beginnen
take on/ hire
praca polega na...
Lernen beginnen
job/ work involves...
wakat
Lernen beginnen
vacancy
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
mówić płynnie po angielsku
Lernen beginnen
be fluent in English
zaangażowany
Lernen beginnen
commited
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
kompetentny
Lernen beginnen
competent
sumienny
Lernen beginnen
conscientious
wydajny
Lernen beginnen
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
experience in a field
elastyczność
Lernen beginnen
flexibility
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
Lernen beginnen
highly skilled / qualified / motivated
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
industrious
inicjatywa
Lernen beginnen
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
(Previous) job experience
aktywny, pełen inicjatywy
Lernen beginnen
proactive
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
solidny, niezawodny
Lernen beginnen
reliable
zorganizowany
Lernen beginnen
well-organized
wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
praca pod presją
Lernen beginnen
work under pressure
praktyczna znajomość czegoś
Lernen beginnen
working knowledge of something
zarządzanie
Lernen beginnen
administrative work
nadzorować, być szefem
Lernen beginnen
be in charge
zajmować się czymś
Lernen beginnen
deal with
rozdzielać obowiązki
Lernen beginnen
delegate
wyjeżdżać służbowo
Lernen beginnen
go away on business
prowadzić księgowość
Lernen beginnen
keep the books
stać na czele zespołu
Lernen beginnen
lead a team
zarządzanie
Lernen beginnen
management
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
Lernen beginnen
perform job duties
oceniać wyniki pracy
Lernen beginnen
review sb's performane
nadzorować
Lernen beginnen
supervise
odbierać telefony
Lernen beginnen
take calls
pracować w zespole
Lernen beginnen
work in a team
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
work overtime
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
professional development
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
szkolenie
Lernen beginnen
training course
warsztaty
Lernen beginnen
workshops
dostać awans
Lernen beginnen
be promoted
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
Lernen beginnen
job security
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch hour
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Lernen beginnen
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
wynagrodznie za czas choroby
Lernen beginnen
sick pay
brać wolne
Lernen beginnen
take time
pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
be self-employed
stworzyć własną firmę
Lernen beginnen
build up your own business
pracować jako wolny strzelec
Lernen beginnen
do freelance work
pracować dorywczo
Lernen beginnen
do odd jobs
prowadzić firmę
Lernen beginnen
run your own business
założyć firmę
Lernen beginnen
qset up a company
pracować zdalnie
Lernen beginnen
work from home
emerytura
Lernen beginnen
retirement
złożyć wymówienie
Lernen beginnen
hand in your notice/ resignation
utrata pracy
Lernen beginnen
job loss
zwolnić z pracy
Lernen beginnen
lay off/ dismiss
tania siła robocza
Lernen beginnen
cheap labor
wyzyskiwać
Lernen beginnen
exploit
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
koszty pracy
Lernen beginnen
labour costs
przepracowany
Lernen beginnen
overworked
strajk
Lernen beginnen
strike
związek zawodowy
Lernen beginnen
trade union
gruba ryba
Lernen beginnen
big fish
zakończyć pracę (na dany dzień)
Lernen beginnen
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
Lernen beginnen
climb the career ladder
nauczyć się fachu
Lernen beginnen
learn the ropes
przyłożyć się
Lernen beginnen
pull your weight
biurokracja
Lernen beginnen
red tape
podejmować szybkie decyzje
Lernen beginnen
think on your feet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.