takie tam spontaniczne 2

 0    468 Datenblatt    magneto92
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przyspieszać, rozpędzać się
Lernen beginnen
accelerate
przydzielać
Lernen beginnen
allocate
startuje
Lernen beginnen
takes off
personel
Lernen beginnen
attendants
zapiąć pasy
Lernen beginnen
fasten seatbelts
poinformować
Lernen beginnen
let you know
założenie, przypuszczenie
Lernen beginnen
assumption
daleko, odlegle
Lernen beginnen
far away
pomimo że
Lernen beginnen
even though
get into
Lernen beginnen
dostać się
obawa, troska
Lernen beginnen
concern
czas ma kluczowe znaczenie
Lernen beginnen
time is of the essence
podróżowac autostopem
Lernen beginnen
hitchhike
wczasowicze
Lernen beginnen
holiday makers
zapoznawać
Lernen beginnen
familiarise
celnik
Lernen beginnen
customs officer
odległy, daleki
Lernen beginnen
distant
przynajmniej
Lernen beginnen
at least
psucie
Lernen beginnen
spoiling
stąpający twardo po ziemi
Lernen beginnen
down to earth
bez względu na
Lernen beginnen
regardless
dobrze się dogadywać z.
Lernen beginnen
get on well
nieobecny, wagarowicz
Lernen beginnen
truant
chwalić
Lernen beginnen
praise
porównywać
Lernen beginnen
compare
pilny, staranny (np. uczeń)
Lernen beginnen
diligent
zdumiewający, zadziwiający
Lernen beginnen
astonishing
lot
Lernen beginnen
airfare
bez pkt karnych
Lernen beginnen
clean driving licence
domowy, krajowy, rodzinny
Lernen beginnen
domestic
usłane różami
Lernen beginnen
bed of roses
korzystyny
Lernen beginnen
beneficial
wcześniej, z wyprzedzeniem
Lernen beginnen
beforehand
spowodować
Lernen beginnen
bring about
opznienie
Lernen beginnen
delay
w zamian, nawzajem, wzajemnie
Lernen beginnen
in return
na dobre, na zawsze, na stałe
Lernen beginnen
for good
numerous
Lernen beginnen
liczny
ubiór
Lernen beginnen
outfit
na odludziu, na uboczu
Lernen beginnen
off the beaten track
picky
Lernen beginnen
wybredny
robić coś spontanicznie, improwizować
Lernen beginnen
play something by ear
ulewa
Lernen beginnen
pour with rain
robić korektę, sprawdzać (dokument tekstowy)
Lernen beginnen
proof-read
wynagrodzenie
Lernen beginnen
remuneration
surowy
Lernen beginnen
severe
surowe warunki pogodowe
Lernen beginnen
severe weather
lista najlepszych kandydatów
Lernen beginnen
shortlist
kuszący
Lernen beginnen
tempting
czas kończyć, już czas
Lernen beginnen
time's up
sztuczki, wskazówki
Lernen beginnen
tips
wolna posada, wakat
Lernen beginnen
vacancy
Porywy wiatru
Lernen beginnen
wind shift
list motywacyjny
Lernen beginnen
cover letter
test psychologiczny
Lernen beginnen
psychometric test
odbiór bagażu
Lernen beginnen
baggage reclaim
karta pokładowa
Lernen beginnen
boarding card
załoga samolotu
Lernen beginnen
cabin crew
przechodzić odprawę biletowo-bagażową
Lernen beginnen
check-in
zwyczaj
Lernen beginnen
custom
odloty
Lernen beginnen
departures
bezcłowy
Lernen beginnen
duty free
stewardesa
Lernen beginnen
flight attendant
odbiór
Lernen beginnen
reclaim
wskazany, roztropny
Lernen beginnen
advisable
przewidywać
Lernen beginnen
foresee
z góry
Lernen beginnen
in advance
ministerstwo spraw zagranicznych
Lernen beginnen
ministry of foreign affairs
raz na ruski rok, od święta
Lernen beginnen
once in the blue moon
sceptyczny
Lernen beginnen
sceptical
kujon
Lernen beginnen
swot
tempt
Lernen beginnen
kusić, nęcić
niejasno, wymijająco
Lernen beginnen
vaguely
związane z
Lernen beginnen
connected
konstrukcja, budowa, roboty drogowe
Lernen beginnen
construction
dojeżdzać
Lernen beginnen
commute
opłata za przejazd
Lernen beginnen
fare
niedogodność
Lernen beginnen
inconvenience
zdarzenie
Lernen beginnen
occurence
terminate
Lernen beginnen
kończyć sie
wystawiony, wyemitowany, wydany
Lernen beginnen
issued
układ sterujący
Lernen beginnen
steering
przypuszczać
Lernen beginnen
supposed
według, zgodnie z
Lernen beginnen
according to
skrót
Lernen beginnen
shortcut
ogłoszenie, zawiadomienie
Lernen beginnen
annoucement
pas ruchu dla autobusow
Lernen beginnen
bus lane
prom
Lernen beginnen
ferry
exclude
Lernen beginnen
wykluczać
zwiedzać
Lernen beginnen
sightsee
wydawać pozwolenie
Lernen beginnen
issue a licence
przerwać, rozwiązać
Lernen beginnen
terminate
obrażony, zraniony
Lernen beginnen
offended
udzielać nagany
Lernen beginnen
reprimand
niedaleko
Lernen beginnen
within walking distance
w sama pore
Lernen beginnen
just in time
just in case
Lernen beginnen
na wszelki wypadek
zazwyczaj
Lernen beginnen
typically
wydrukować
Lernen beginnen
print out
comes out
Lernen beginnen
wychodzi
blady
Lernen beginnen
pale
pójść na skróty, ciąć koszty
Lernen beginnen
cut corners
proverb
Lernen beginnen
przysłowie
najwyższy czas
Lernen beginnen
high time
rzecz cenna, wartościowa
Lernen beginnen
asset
atut, zaleta
Lernen beginnen
asset
poświęcić się
Lernen beginnen
devote
spełniać, wykonywać, osiągać
Lernen beginnen
accomplish
krytycznie
Lernen beginnen
critically
czasochłonny
Lernen beginnen
time-consuming
równo, jednakowo, w tym samym stopniu, zarówno, tak samo, również, w równej mierze
Lernen beginnen
equally
coś rozpraszającego
Lernen beginnen
distractions
być świadomym
Lernen beginnen
be aware
czas wolny
Lernen beginnen
leisure
ustalanie priorytetów
Lernen beginnen
prioritising
połowa wżywienie
Lernen beginnen
half-board
chyba, że...
Lernen beginnen
unless
zorganizować
Lernen beginnen
arrange
zniechecic
Lernen beginnen
discouraged
dawać dobry przykład
Lernen beginnen
set a good example
podziwiać
Lernen beginnen
to admire
wydajnie efektywnie
Lernen beginnen
effectively
wydajny
Lernen beginnen
efficient
priorytet
Lernen beginnen
priority
szeregować pod względem ważności
Lernen beginnen
prioritise
zarządzanie czasem
Lernen beginnen
time management
time consuming
Lernen beginnen
pochłaniający czas
dobrze zorganizowany
Lernen beginnen
well-organised
wynajem auta
Lernen beginnen
car rental
praca, robota, zajęcie
Lernen beginnen
chores
obowiązki
Lernen beginnen
chores
emisja wydzielanie
Lernen beginnen
emission
wspomnieć, nadmienić
Lernen beginnen
mention
brak czegoś
Lernen beginnen
shortage
przez cały czas
Lernen beginnen
throughout
czynnik
Lernen beginnen
factor
zjawisko, fenomen
Lernen beginnen
phenomenom
cierpieć na
Lernen beginnen
suffer from
zawalony, zasypany np. papierami
Lernen beginnen
swamped
ogromny, kolosalny
Lernen beginnen
vast
ilość, kwota
Lernen beginnen
amount
of key importance
Lernen beginnen
kluczowe znaczenie
odbiorca, adresat
Lernen beginnen
receiver
decydujący, kluczowy
Lernen beginnen
crucial
instruować; zwięzły, krótki
Lernen beginnen
brief
streścić
Lernen beginnen
summarise
dobrze, poprawnie
Lernen beginnen
correctly
odpowiedź
Lernen beginnen
reply
pilny
Lernen beginnen
urgent
modliszka
Lernen beginnen
maneater
wykrzyknik
Lernen beginnen
exclamation
lista płac
Lernen beginnen
price list
zdrowy rozsądek
Lernen beginnen
common sense
uważać, rozważać
Lernen beginnen
consider
uważany za
Lernen beginnen
considered
błachy
Lernen beginnen
trivial
kontaktować się
Lernen beginnen
touch base
zastraszający, przerażający, onieśmielajacy
Lernen beginnen
intimidating
pisać na klawiaturze
Lernen beginnen
type
zastanawiasz
Lernen beginnen
wondering
dostawca
Lernen beginnen
provider
ankieta
Lernen beginnen
survey
porównanie
Lernen beginnen
comparing
usługi
Lernen beginnen
services
przeprowadzić
Lernen beginnen
conduct
niewątpliwie, bezsprzecznie
Lernen beginnen
unquestionably
porównać
Lernen beginnen
compared
przechowywanie
Lernen beginnen
storage
ciągle, bez przerwy
Lernen beginnen
continuosly
pozwolić, zezwolić
Lernen beginnen
allow
z wykorzystaniem
Lernen beginnen
using
Etykiety, marki
Lernen beginnen
labels
akcentować, podkreślać, uwydatniać
Lernen beginnen
emphasise
ważność, doniosłość
Lernen beginnen
importance
retrieve
Lernen beginnen
odzyskać, odbierać
przechowywać
Lernen beginnen
store
dodatkowo, ponadto
Lernen beginnen
additionally
ustalać
Lernen beginnen
set
ponaglenie, przypomnienie
Lernen beginnen
reminder
uruchomić
Lernen beginnen
launch
zawiadomienie, zgłoszenie
Lernen beginnen
notification
złom, śmieci
Lernen beginnen
junk
wada, minus
Lernen beginnen
drawback
wspomnieć
Lernen beginnen
mention
czasochłonny
Lernen beginnen
time-consuming
gorzka
Lernen beginnen
bitter
zaawansowany
Lernen beginnen
advanced
wskazać
Lernen beginnen
point
wyświetlać
Lernen beginnen
project
wahać się
Lernen beginnen
hesitate
kwota
Lernen beginnen
amount
brak
Lernen beginnen
lack
płatnośc
Lernen beginnen
payment
bieżące
Lernen beginnen
ongoing
jednorazowy British English
Lernen beginnen
one-off
wymagać
Lernen beginnen
require
wprowadzać
Lernen beginnen
introduce
zauważalne
Lernen beginnen
noticeable
zmniejszyć się
Lernen beginnen
decrease
internet wysokoprzepustowy
Lernen beginnen
high-speed internet
dzwonić na odległość
Lernen beginnen
distance phone call
nagłówek
Lernen beginnen
subject line
komórka
Lernen beginnen
cell phone
strzała
Lernen beginnen
arrow
strzałka wskazująca kierunek, Strzałki
Lernen beginnen
arrows
klawiatura
Lernen beginnen
keyboard
wyświetlacz
Lernen beginnen
display
włączyć
Lernen beginnen
plug in
głośniki
Lernen beginnen
speakers
cofać
Lernen beginnen
withdraw
wysoka rozdzielczość
Lernen beginnen
high-resolution
przypadek
Lernen beginnen
case
sprawa w sądzie
Lernen beginnen
case
wyświetlić
Lernen beginnen
display
ekran
Lernen beginnen
a screen
wyzwalacz migawki
Lernen beginnen
shutter button
superszybki
Lernen beginnen
ultra-fast
punkt zwrotny, przełom
Lernen beginnen
breakthrough
decay
Lernen beginnen
podupadać, niszczeć
sztuczny
Lernen beginnen
artificial
cecha
Lernen beginnen
quality
koniecznie
Lernen beginnen
necessarilly
przeglądanie
Lernen beginnen
browsing
powiększenie
Lernen beginnen
enlarging
moc sobie pozwolic
Lernen beginnen
afford
affordable
Lernen beginnen
przystępne
czerpać korzyści
Lernen beginnen
take advantage
zakupić, nabyć
Lernen beginnen
purchase
obuwie
Lernen beginnen
footwear
technika lotnicza i kosmiczna
Lernen beginnen
aerospace
dentystyczny
Lernen beginnen
dental
składa się
Lernen beginnen
consists
follows
Lernen beginnen
następujący sposób
warstwy proszku
Lernen beginnen
layers of powder
płyn
Lernen beginnen
liquid
pretwarzany
Lernen beginnen
processed
topiony, stajały
Lernen beginnen
melted
biodegradowalny
Lernen beginnen
biodegradable
rozkład
Lernen beginnen
decays
użycie/używanie
Lernen beginnen
usage
naukowiec
Lernen beginnen
scientist
żuchwa
Lernen beginnen
jawbone
zastąpić
Lernen beginnen
replaced
punkt zwrotny, przełom
Lernen beginnen
breakthrough
schodzić na złą drogę
Lernen beginnen
breaking bad
ładunek
Lernen beginnen
load
nosić
Lernen beginnen
carry
sanie
Lernen beginnen
sled
ładować
Lernen beginnen
charge
gniazdko (elektryczne)
Lernen beginnen
socket
akumulatory
Lernen beginnen
rechargeable batteries
wymiana (wadliwego produktu)
Lernen beginnen
replacement
urządzenia elektryczne
Lernen beginnen
electrical appliances
wysoka rozdzielczość
Lernen beginnen
high resolution
czas połączenia
Lernen beginnen
talk-time
pogawędka
Lernen beginnen
talk-time
przewijać(tekst w komputerze albo w telefonie komórkowym)
Lernen beginnen
scroll
powiększać
Lernen beginnen
enlarge
dostawca poczty elektronicznej
Lernen beginnen
webmail provider
gładki, cienki
Lernen beginnen
sleek
utrzymać, zachować
Lernen beginnen
perpetuate
multitude
Lernen beginnen
mnóstwo, masa
produkcja, wytwarzanie
Lernen beginnen
manufacture
wyświetlić
Lernen beginnen
display
dyskietka
Lernen beginnen
floppy disk
wybrać numer telefonu
Lernen beginnen
to dial
zestaw glosnomowiacy
Lernen beginnen
handset
karta przedpłacona
Lernen beginnen
pre-paid
podkładka pod myszkę
Lernen beginnen
mouse pad
klawisze (w telefonie komórkowym)
Lernen beginnen
keypad
skrót
Lernen beginnen
shortcut
zasięg
Lernen beginnen
reception
wesele
Lernen beginnen
reception
odszkodowanie
Lernen beginnen
coverage
rozłączyć się, odłożyć słuchawę
Lernen beginnen
hang up
szeroki zasięg, wachlarz, zakres
Lernen beginnen
wide range
złożony
Lernen beginnen
complex
mieć na uwadze, pamiętać
Lernen beginnen
bear in mind
wiedza
Lernen beginnen
knowledge
zakładając, że
Lernen beginnen
providing
pod warunkiem
Lernen beginnen
on condition
przesłać, wrzucić
Lernen beginnen
upload
na wiele sposobów
Lernen beginnen
in a variety of ways
Programiści
Lernen beginnen
developers
stawka
Lernen beginnen
rate
odpowiednio, stosownie
Lernen beginnen
properly
poprawic
Lernen beginnen
improve
dostosować sie
Lernen beginnen
adjusting
przemądrzały
Lernen beginnen
smarty pants
doradca
Lernen beginnen
advisor
monotonny, nudny
Lernen beginnen
tedious
nadążać, radzić sobie
Lernen beginnen
keep up
postęp, awansować, postępować
Lernen beginnen
advancing
czas wolny
Lernen beginnen
spare time
siostrzenica, bratanica
Lernen beginnen
niece
przestarzaly
Lernen beginnen
out of date
doskonała
Lernen beginnen
fabulous
zarozumiały
Lernen beginnen
conceited
zakładając, że
Lernen beginnen
provided
śliczny
Lernen beginnen
gorgeous
gesty
Lernen beginnen
movements
emitowane
Lernen beginnen
released
wyczekiwać
Lernen beginnen
look forward to
walka, walczyć, borykać się
Lernen beginnen
struggle
chętny/ochoczy
Lernen beginnen
eager
otyłość
Lernen beginnen
obesity
wywołany/powodowany
Lernen beginnen
caused
panna
Lernen beginnen
spinster
nadrobić (zaległości), dorównać (do jakiegoś poziomu)
Lernen beginnen
catch up
przechowywać
Lernen beginnen
to store
jednoczesny
Lernen beginnen
simultaneous
zapach
Lernen beginnen
scent
posiadać
Lernen beginnen
owning
pozbyć
Lernen beginnen
rid
dostosowywać, dostrajać
Lernen beginnen
adjust
szeroki wybór
Lernen beginnen
wide range of
brać pod uwage
Lernen beginnen
bear in mind
komunikator
Lernen beginnen
instant messages
słuchawki, zestaw słuchawkowy
Lernen beginnen
headset
oprogramowanie
Lernen beginnen
software
sprzęt komputerowy
Lernen beginnen
hardware
gniazdko elektryczne
Lernen beginnen
jack
Połączenie dźwiękowe
Lernen beginnen
sound connection
informatyk
Lernen beginnen
computer-literate
wbudowany
Lernen beginnen
built-in
w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
nowadays
być zajętym
Lernen beginnen
be taken
duża prędkość
Lernen beginnen
high speed
dostępny
Lernen beginnen
available
technofob
Lernen beginnen
technophobe
usprawniający pracę
Lernen beginnen
labour-saving
czasochłonny
Lernen beginnen
time-consuming
twardy dysk
Lernen beginnen
hard drive
arkusz kalkulacyjn
Lernen beginnen
spreadsheet
baza danych
Lernen beginnen
database
gwarancja
Lernen beginnen
warranty
strona główna
Lernen beginnen
home page
pulpit
Lernen beginnen
desktop
spodziewać się, oczekiwać, przewidywać
Lernen beginnen
anticipate
rzecz\produkt
Lernen beginnen
item
nadzorować
Lernen beginnen
invigilate
łączyć
Lernen beginnen
merge
supernowoczesny, najnowocześniejszy
Lernen beginnen
state-of-the-art
cyfrowy numer
Lernen beginnen
digit number
urządzenie przenośne
Lernen beginnen
portable device
przewaga nad konkurencja
Lernen beginnen
competitive advantage
przewaga
Lernen beginnen
advantage
sprzedawca
Lernen beginnen
vendor
producent
Lernen beginnen
manufacturer
oszałamiający
Lernen beginnen
staggering
wykonujący siedzącą pracę
Lernen beginnen
sedentary
siedzący (tryb życia)
Lernen beginnen
sedentary
usterka/awaria
Lernen beginnen
malfunction
wyrafinowany
Lernen beginnen
sophisticated
nowoczesny
Lernen beginnen
high tech
nadbagaż
Lernen beginnen
excess baggage
otyły
Lernen beginnen
obese
starsza osoba uzywajaca internetu
Lernen beginnen
silver surfer
wiodacy
Lernen beginnen
on leading edge
czekać na linii aż ktoś skończy rozmowę
Lernen beginnen
hold the wire
nie prowokuj mnie
Lernen beginnen
don't push my buttons
nowatorski, odkrywczy
Lernen beginnen
cutting edge
bajery, dodatki, niepotrzebne gadżety
Lernen beginnen
bells and whistles
pracować na wysokich obrotach
Lernen beginnen
be firing on all cylinders
obić się o uszy, dowiedzieć sie z plotek
Lernen beginnen
hear something on the jungle telegraph
lata świetlne do przodu
Lernen beginnen
light years ahead
na początku
Lernen beginnen
at the beginning
przede wszystkim
Lernen beginnen
first of all
początkowo
Lernen beginnen
firstly
najpierw
Lernen beginnen
to begin with
tymczasem
Lernen beginnen
meanwhile
jednoczesnie
Lernen beginnen
simultaneously
potem
Lernen beginnen
afterwards
następny, następujący
Lernen beginnen
following
raz, kiedyś
Lernen beginnen
once
w końcu
Lernen beginnen
eventually
mimo czegoś
Lernen beginnen
in spite of
wręcz przeciwnie
Lernen beginnen
on the contrary
pomino
Lernen beginnen
even though
niemniej jednak, mimo to
Lernen beginnen
nonetheless
mimo
Lernen beginnen
despite
całkowicie
Lernen beginnen
utterly
zakładając, że
Lernen beginnen
providing
chętny
Lernen beginnen
willing
zakładając
Lernen beginnen
supposing
nawet jeśli, chociażby
Lernen beginnen
even if
w razie, w przypadku
Lernen beginnen
in case of
nareszcie
Lernen beginnen
at last
lastly
Lernen beginnen
w końcu, wreszcie
spełnić
Lernen beginnen
fulfill
pasmo górskie
Lernen beginnen
mountain range
częśc, odcinek
Lernen beginnen
segment
częśc, odcinek
Lernen beginnen
segment
kto u licha
Lernen beginnen
who on earth
na wypadek, gdyby
Lernen beginnen
in case
pustelnik
Lernen beginnen
hermit
otaczać
Lernen beginnen
surround
otoczony
Lernen beginnen
surrounded
przyciągnąć
Lernen beginnen
attract
odbyć się
Lernen beginnen
take place
przegapić
Lernen beginnen
miss it
dziwny
Lernen beginnen
odd
felietonista
Lernen beginnen
columnist
Redakcja
Lernen beginnen
editorial board
społeczność
Lernen beginnen
community
rozgłos, reklama
Lernen beginnen
publicity
zakładając, że
Lernen beginnen
provided
korzystać z okazji
Lernen beginnen
take the opportunity
wypuszczanie (na rynek)
Lernen beginnen
launch
moc sobie pozwolic
Lernen beginnen
afford
inwestycja
Lernen beginnen
investment
zysk
Lernen beginnen
profit
skutecznie faktycznie
Lernen beginnen
effectively
ulotki
Lernen beginnen
leaflets
zachęcajacy
Lernen beginnen
enticing
oczekiwania
Lernen beginnen
expectations
napięcie
Lernen beginnen
suspense
co więcej
Lernen beginnen
moreover
pustelnik
Lernen beginnen
hermit
otoczony
Lernen beginnen
surrounded
pewność
Lernen beginnen
certainty
rozgłos, reklama
Lernen beginnen
publicity
reklamować
Lernen beginnen
advertising
niepewnie
Lernen beginnen
hesitantly
mruknął
Lernen beginnen
he murmured
przyciągnąć
Lernen beginnen
attract
odbyć się
Lernen beginnen
take place
felietonista
Lernen beginnen
columnist
Redakcja
Lernen beginnen
editorial board
radzić sobie,
Lernen beginnen
get around
pod warunkiem że, o ile
Lernen beginnen
provided
wypuszczanie (na rynek)
Lernen beginnen
launch
wykrzyknął
Lernen beginnen
exclaimed
large-scale
Lernen beginnen
na dużą skalę
niemniej jednak, pomimo to
Lernen beginnen
nevertheless
osiągać sukces, udawać się
Lernen beginnen
succeed
zorganizować
Lernen beginnen
hold
co więcej
Lernen beginnen
moreover
pociągający, kuszący
Lernen beginnen
enticing
oczekiwania
Lernen beginnen
expectations
opłacić się
Lernen beginnen
pay off
zwabić, nęcić
Lernen beginnen
entice
promowac
Lernen beginnen
promote
rozgłos, reklama
Lernen beginnen
publicity
kaskader
Lernen beginnen
stuntman
zasługiwać
Lernen beginnen
deserve
bez przesady
Lernen beginnen
no exaggeration
zyskiwać formę
Lernen beginnen
getting in shape
zaangażowanie, poświęcenie
Lernen beginnen
dedication
sztuczka kaskaderska
Lernen beginnen
stunt
dubler
Lernen beginnen
body double
celowo
Lernen beginnen
deliberately
promowac
Lernen beginnen
promote
lada / kontuar
Lernen beginnen
counter
ciekawy
Lernen beginnen
curious
obszernie / w szerokim zakresie
Lernen beginnen
extensively
Uważa się, że
Lernen beginnen
thought to
z góry
Lernen beginnen
in advance
niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
threat
konkurencyjny
Lernen beginnen
competitive
rywalizować
Lernen beginnen
compete
zaprzeczać
Lernen beginnen
to deny
mieć szansę powodzenia
Lernen beginnen
stand a chance
obszerny, rozległy, szczegółowy
Lernen beginnen
extensive
"relacja
Lernen beginnen
coverage
oczekiwać; spodziewać
Lernen beginnen
expected
oglądalność
Lernen beginnen
viewership
popełnić
Lernen beginnen
commit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.