Target FCE II

 0    215 Datenblatt    annasecewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trzymaj się planu zdrowotnego
Lernen beginnen
stick to a health plan
podjąć jogę / nowy sport
Lernen beginnen
take up yoga / a new sport
testować zdrowie i wytrzymałość kogoś
Lernen beginnen
test s.b.'s health and endurance
trenować
Lernen beginnen
train hard
rozpocząć nowy rozdział w życiu
Lernen beginnen
turn over a new leaf
dobrze komuś wychodzić / ćwiczyć (fizycznie)
Lernen beginnen
work out
Żywność
Lernen beginnen
Food
wspomagają trawienie
Lernen beginnen
aid digestion
mdłe jedzenie
Lernen beginnen
bland food
zarezerwować stolik
Lernen beginnen
book a table
obniżyć
Lernen beginnen
cut down on
zmienić nawyki żywieniowe kogoś
Lernen beginnen
change s.b.'s eating habits
uważany za przysmak
Lernen beginnen
considered to be a delicacy
rozkoszuj wszystkie zmysły
Lernen beginnen
delight all the senses
trawienia pokarmu
Lernen beginnen
digest food
jadać na mieście
Lernen beginnen
eat out
jeść trujące / niebezpieczne jedzenie
Lernen beginnen
eat poisonous / dangerous food
ekstremalna dieta
Lernen beginnen
an extreme diet
czuć się pełnym
Lernen beginnen
feel full
dokończyć np. obiad
Lernen beginnen
finish off
dać napiwek
Lernen beginnen
give a tip
zielona / mieszana/do dania głównego/ sałatka owocowa
Lernen beginnen
green / mixed /side / fruit salad
poprawić maniery przy stole kogoś
Lernen beginnen
improve s.b.'s table manners
niezdrowe / przetworzone / smażone w głębokim tłuszczu / słodkie / pikantne jedzenie
Lernen beginnen
junk / processed / deep-fried / sweet / savoury food
spraw, aby posiłek rozciągał się na zawsze
Lernen beginnen
make a meal stretch on forever
wycofany, niedostępny
Lernen beginnen
off the table
rzadki / średni / dobrze zrobiony / stek z kości T.
Lernen beginnen
rare / medium / well-done / T-bone steak
zniszczyć apetyt
Lernen beginnen
ruin s.b.'s appetite
dokładkę
Lernen beginnen
second helpings
wypluć
Lernen beginnen
spit out
czerstwy / pełnoziarnisty / brązowy / czosnkowy chleb
Lernen beginnen
stale / wholemeal / brown / garlic bread
trzymać diety
Lernen beginnen
stick to a diet
stać się wegetarianinem
Lernen beginnen
turn vegetarian
uzależniony od odchudzania
Lernen beginnen
weight-loss addict
równie dobrze możesz jeść karton
Lernen beginnen
you might as well be eating cardboard
Ruch
Lernen beginnen
Movement
100-metrowy sprint
Lernen beginnen
100-metre sprint
równowagi na jednej nodze
Lernen beginnen
balance on one leg
stawać na głowie
Lernen beginnen
bend over backwards
pochylić się w kierunku ziemi
Lernen beginnen
bend towards the ground
ugnij kolana
Lernen beginnen
bend your knees
złap piłkę w powietrzu
Lernen beginnen
catch a ball in mid-air
zrobić rozgrzewkę
Lernen beginnen
do a warm-up stretch
złap piłkę / przytrzymaj przeciwnika
Lernen beginnen
grab the ball / hold of your opponent
uderzyć rakietą
Lernen beginnen
hit with a raquet
poprawić koordynację / zwinność / pracę nóg
Lernen beginnen
improve s.b.'s coordination / agility / footwork
pobiegać w parku
Lernen beginnen
jog in the park
wyskoczyć w powietrze
Lernen beginnen
jump into the air
przeskocz przez ścianę
Lernen beginnen
jump over a wall
skacz do góry i w dół
Lernen beginnen
jump up and down
kopnij tak mocno, jak potrafisz
Lernen beginnen
kick as hard as you can
podnieść ciężar
Lernen beginnen
lift a heavy weight
stracić równowagę
Lernen beginnen
lose your balance
uderzyć przeciwnika / kogoś w ramię / powietrze
Lernen beginnen
punch an opponent / s.b. on the arm / the air
gonić za kimś
Lernen beginnen
sprint after s.b.
biegnij w kierunku linii mety
Lernen beginnen
sprint towards the finishing line
stragan, stoisko
Lernen beginnen
market stall
na ulicy
Lernen beginnen
on the high street
ulica jednokierunkowa
Lernen beginnen
one-way street
przejście dla pieszych
Lernen beginnen
pedestrian crossing
transport publiczny
Lernen beginnen
public transport
godziny szczytu
Lernen beginnen
rush hour
drapacz chmur
Lernen beginnen
skyscraper
kierownica
Lernen beginnen
steering wheel
zabawa uliczna
Lernen beginnen
street carnival
skorzystać z objazdu
Lernen beginnen
take a detour
weź galerię
Lernen beginnen
take in a gallery
postój taksówek
Lernen beginnen
taxi rank
korki w godzinach szczytu
Lernen beginnen
traffic jams at rush hour
światła drogowe
Lernen beginnen
traffic lights
podróżować / jechać autobusem / samochodem / rowerem / pieszo
Lernen beginnen
travel / go by bus / car / bike /on foot
ekskluzywne / eleganckie / małe butiki
Lernen beginnen
upmarket / chic / small boutiques
stacja metra / wagon
Lernen beginnen
underground station / carriage
styl życia miejskiego/planowanie urbanistyczne
Lernen beginnen
urban lifestyles urban planning
Zdrowie i fitness
Lernen beginnen
Health and fitness
przyjąć styl życia
Lernen beginnen
adopt a lifestyle
zajęć pozalekcyjnych
Lernen beginnen
after-school activities
zezwalać komuś na dziwny poczęstunek
Lernen beginnen
allow s.b. the odd treat
być w świetnej formie
Lernen beginnen
be in great shape
piękno występuje we wszystkich kształtach i rozmiarach
Lernen beginnen
beauty comes in all shapes and sizes
poważnie martwić się o zdrowie kogoś
Lernen beginnen
become seriously concerned about s.b.'s health
budować mięśnie
Lernen beginnen
build muscle
spalić tłuszczu / kalorii
Lernen beginnen
burn fat / calories
rozwijać mięśnie
Lernen beginnen
develop one's muscles
trening
Lernen beginnen
do training
zdrowo się odżywiać
Lernen beginnen
eat a healthy diet
jeść dużo śmieciowego jedzenia
Lernen beginnen
eat a lot of junk food
uzupełnij
Lernen beginnen
fill up on
Zysk / przytyć
Lernen beginnen
gain / put on weight
zdyszeć się
Lernen beginnen
get out of breath
pozbyć się toksyn/spróbować
Lernen beginnen
get rid of toxins /give s.t. a go
rzucić palenie /idź na wiele diet
Lernen beginnen
give up smoking/ go on lots of diets
mieć kilka złych nawyków
Lernen beginnen
have a few bad habits
pomóc komuś się zrelaksować
Lernen beginnen
help s.b. relax
popraw swoją ogólną sprawność / postawę / zwinność
Lernen beginnen
improve your overall fitness / posture / agility
zachowaj formę przez
Lernen beginnen
keep fit by
schudnąć (szybko) /naturalny atleta
Lernen beginnen
lose weigh (rapidly)/ natural athelete
przesadzić w czymś
Lernen beginnen
overdo s.t.
pchać kogoś zbyt mocno
Lernen beginnen
push s.b. too hard
zielenina (warzywa)
Lernen beginnen
rabbit food
rzadko wykonują jakiekolwiek ćwiczenia
Lernen beginnen
rarely do any exercise
zmniejszyć ryzyko poważnych chorób
Lernen beginnen
reduce the risk of serious diseases
regularne codzienne ćwiczenia
Lernen beginnen
regular daily exercise
przebiegać maraton
Lernen beginnen
run the marathon
mieć temperaturę
Lernen beginnen
run a temperature
przyspieszyć metabolizm
Lernen beginnen
speed up s.b.'s metabolism
zachować zdrowie
Lernen beginnen
stay healthy
rozciągnij jak najdalej
Lernen beginnen
stretch as far as you can
wyciągnij rękę
Lernen beginnen
stretch out your hand
rzucić piłkę
Lernen beginnen
throw a ball
wejdź prosto
Lernen beginnen
walk straight in
Zaawansowana technologia i nauka
Lernen beginnen
Hi-tech Science and technology
przywrócić st. do życia
Lernen beginnen
bring s.t. back to life
przeprowadzić przełomowe badania / eksperyment
Lernen beginnen
carry out ground-breaking research / an experiment
wymyślić lekarstwo / pomysł / teorię / mocne dowody
Lernen beginnen
come up with a cure / an idea / a theory / firm evidence
zrobić eksperyment
Lernen beginnen
do an experiment
wymyślić wynalazek
Lernen beginnen
dream up an invention
eksperyment na zwierzętach
Lernen beginnen
experiment on animals
mieć wszystkie najnowsze gadżety
Lernen beginnen
have all the latest gadgets
kolidować z natury
Lernen beginnen
interfere with nature
jest to całkowicie nieetyczne
Lernen beginnen
its completely unethical
nadążaj za technologią
Lernen beginnen
keep up with technology
sprawdź, dlaczego eksperyment się nie powiódł
Lernen beginnen
look into why an experiment failed
dokonać przełomu
Lernen beginnen
make a breakthrough
dokonać odkrycia
Lernen beginnen
make a discovery
opatentować pomysł
Lernen beginnen
patent an idea
ulepszyć wynalazek
Lernen beginnen
perfect an invention
wziąć udział w eksperymencie psychologicznym
Lernen beginnen
take part in a psychological experiment
maszyna do podróży w czasie
Lernen beginnen
time travel machine
wykombinować coś/obliczyć coś
Lernen beginnen
work (s.t.) out
Komputery
Lernen beginnen
Computers
odgrywać rolę w cyberprzestrzeni
Lernen beginnen
act out a role in cyberspace
uzależnienie od gier
Lernen beginnen
addiction to gaming
kopii zapasowych plików
Lernen beginnen
back up files
być uzależnionym od komputera
Lernen beginnen
be a computer addict
być maniakiem
Lernen beginnen
be a geek
sprawdzić e-maile
Lernen beginnen
check emails
pobieranie muzyki z internetu
Lernen beginnen
download music from the internet
dysk twardy
Lernen beginnen
hard drive
zainstaluj program / oprogramowanie
Lernen beginnen
install a programme / software
dostęp do Internetu
Lernen beginnen
Internet access
obsesję na punkcie technologii
Lernen beginnen
obsessed by technology
czytać wprowadzające w błąd informacje w Internecie
Lernen beginnen
read misleading information on the internet
Zapisz kopie
Lernen beginnen
save a copy
wyszukiwarka
Lernen beginnen
search engine
social networking
Lernen beginnen
social networking
wiedza technologiczna
Lernen beginnen
technological expertise
edytor tekstu
Lernen beginnen
word processing
Komunikacja
Lernen beginnen
Communication
zautomatyzowana usługa
Lernen beginnen
automated service
oddzwonić do kogoś
Lernen beginnen
call s.b. back
zadzwoń na zły numer
Lernen beginnen
call the wrong number
Infolinia klienta
Lernen beginnen
customer helpline
zostać rozłączonym, odłączonym (w rozmowie telefonicznej)
Lernen beginnen
get cut off
skontaktować się z
Lernen beginnen
get in touch with
dodzwonić się do kogoś
Lernen beginnen
get through to
gwarantuje dostawę następnego dnia
Lernen beginnen
guarantee next-day delivery
odkładać słuchawkę
Lernen beginnen
hang up
zostawić wiadomość
Lernen beginnen
leave a message
utraty sygnału
Lernen beginnen
lose the signal
dzwonek telefonu komórkowego
Lernen beginnen
mobile ringtone
zadzwoń do call center
Lernen beginnen
phone a call centre
odebrać telefonu
Lernen beginnen
pick up the phone
odłóż telefon na zestaw głośnomówiący
Lernen beginnen
put a phone on speakerphone
zawiesić kogoś
Lernen beginnen
put s.b. on hold
poprosić o przeprosiny / zwrot pieniędzy
Lernen beginnen
request an apology / your money back
zgłoś problem /pozostań w kontakcie z kimś
Lernen beginnen
report a problem/ stay in touch with s.b.
wyłącz telefon
Lernen beginnen
switch off a phone
rozmowa twarzą w twarz
Lernen beginnen
talk face-to-face
Emocje
Lernen beginnen
Emotions
uzależniony od przyjemności
Lernen beginnen
addicted to pleasure
wpływać na nastrój kogoś
Lernen beginnen
affect s.b.'s mood
unikaj zakłopotania
Lernen beginnen
avoid embarrassment
gniewać się na kogoś
Lernen beginnen
be angry with s.b. / s.t.
martwić się o coś
Lernen beginnen
be anxious about s.t.
zwariować na punkcie kogoś
Lernen beginnen
be crazy about s.b.
wstydź się
Lernen beginnen
be embarrassed
mieć dość sb / st
Lernen beginnen
be fed up with s.b. / s.t.
być wściekłym na temat / over
Lernen beginnen
be furious about / over
być nieszczęśliwym
Lernen beginnen
be miserable
być w siódmym niebie
Lernen beginnen
be over the moon
być przerażonym
Lernen beginnen
be petrified
zesztywniały ze strachu (idiom)
Lernen beginnen
be scared stiff
mieć dość kogoś
Lernen beginnen
be sick of s.b. / s.t.
podekscytowany do granic możliwości
Lernen beginnen
be thrilled to bits/pieces
martwić się o coś
Lernen beginnen
be worried about s.t.
pokonać / pokonać swoje lęki
Lernen beginnen
beat / conquer your fears
stać się irytującym
Lernen beginnen
become irritating
stać się poszukiwaczem emocji
Lernen beginnen
become a thrill-seeker
zwiększyć pewność siebie
Lernen beginnen
boost s.b.'s confidence
złamać komuś serce
Lernen beginnen
break s.b.'s heart
przynieść błogość i spełnienie w życiu kogoś
Lernen beginnen
bring bliss and fulfilment to s.b.'s life
rozpłakała się
Lernen beginnen
burst into tears
uspokój się
Lernen beginnen
calm s.b. down
schłodzone
Lernen beginnen
chilled out
płakać jak dziecko
Lernen beginnen
cry like a baby
doprowadzać kogoś do szału
Lernen beginnen
drive s.b. mad
niepokoić się
Lernen beginnen
feel anxious
czuć się pewnym
Lernen beginnen
feel confident
mieć chandrę
Lernen beginnen
feel down
Czuć się podniecony
Lernen beginnen
feel excited
czuć się przybitym, smutnym
Lernen beginnen
feel flat
denerwować się
Lernen beginnen
feel nervous
Trudno się zrelaksować
Lernen beginnen
find it difficult to relax
wybaczyć komuś
Lernen beginnen
forgive s.b.
mieć dość
Lernen beginnen
get fed up
zwariować
Lernen beginnen
go mad
pomóc komuś się zrelaksować
Lernen beginnen
help s.b. to relax
Nie mogłem uwierzyć własnym oczom
Lernen beginnen
I couldn't believe my eyes
intensywna radość
Lernen beginnen
intense joy
wyglądać na rozczarowanego
Lernen beginnen
look disappointed
promować uczucie spokoju i relaksu
Lernen beginnen
promote feelings of calm and relaxation
czytać kogoś język ciała
Lernen beginnen
read s.b.'s body language
zmniejszyć agresję / stres
Lernen beginnen
reduce aggression / stress
stymulować emocje
Lernen beginnen
stimulate emotions

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.