Technologia w życiu codziennym

 0    18 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
overwhelming
Sometimes all the technology in our lives can be overwhelming.
Lernen beginnen
przytłaczający
Czasami cała technologia w naszym życiu może być przytłaczająca.
position
She has a very high position in the company.
Lernen beginnen
stanowisko
Ona ma bardzo wysokie stanowisko w firmie.
dependent
I'm totally dependent on my smartphone. I'd be lost without it.
Lernen beginnen
zależny
Jestem całkowicie zależny od mojego smartfona. Zgubiłbym się bez niego.
advancement
The advancement of technology is unstoppable.
Lernen beginnen
rozwój, polepszenie
Rozwój technologii jest nie do zatrzymania.
social networking
Lernen beginnen
social networking
media
I don't have contact with any media.
Lernen beginnen
media
Nie mam styczności z żadnymi mediami.
double-edged sword
Technology is a double-edged sword. It has advantages and disadvantages.
Lernen beginnen
miecz obosieczny
Technologia jest jak miecz obosieczny. Ma zalety i wady
engrossed
John is completely engrossed in his video game.
Lernen beginnen
pochłonięty
Jan jest kompletnie pochłonięty jego grą video.
engrossed in something
Lernen beginnen
pogrążony w czymś
engrossed in a book
Lernen beginnen
pochłonięty w książce
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
Lernen beginnen
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
You have a good point there.
Lernen beginnen
Masz dobry punkt, zgadzam się z Toba...
Yes, I see what you're saying.
Lernen beginnen
Tak, widzę, co mówisz.
I'm not so sure about that.
Lernen beginnen
Nie jestem tego taki pewien.
I can't agree with you there.
Lernen beginnen
Nie mogę się z tobą zgodzić.
Actually, I think technology has made life a lot better.
Lernen beginnen
Właściwie myślę, że technologia sprawiła, że ​​życie stało się o wiele lepsze.
I hear what you're saying, but it's a double-edged sword.
Lernen beginnen
Słyszę, co mówisz, ale to obosieczny miecz.
Well, each to their own, I guess.
Lernen beginnen
Cóż, myślę, że każdy według własnego uznania.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.