Teoria prawa

 0    46 Datenblatt    nataliakurzawa
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z następstwa, w drodze indukcji
Lernen beginnen
a posteriori
bez względu na fakty czy agumenty
Lernen beginnen
A priori
analogia z prawa
Lernen beginnen
analogia iuris
analogia z ustawy
Lernen beginnen
analogia legis
uzasadnienie z przeciwieństwa
Lernen beginnen
argumentum a contrario
wnioskowanie z większego o mniejszym
Lernen beginnen
argumentum a maiori ad minus
wnioskowanie z mniejszego o większym
Lernen beginnen
argumentum a minori ad maius
argument odnoszący się do osoby
Lernen beginnen
argumentum ad personam
argument z milczenia
Lernen beginnen
argumentum ex (a) silentio
klauzula generalna
Lernen beginnen
clausula generalis
Powszechna opinia
Lernen beginnen
communis opinio
warunek nieodzowny, warunek bez którego nie może zaistnieć dana czynność
Lernen beginnen
condicio sine qua non
faktycznie
Lernen beginnen
de facto
co do przyszłego normowania, co do prawa postulowanego (o ustawie, która ma być uchwalona)
Lernen beginnen
de lege ferenda
z punktu widzenia prawa obowiązującego (o ustawie obowiązującej)
Lernen beginnen
de lege lata
utrata mocy obowiązującej aktu prawnego wskutek jego długotrwałego niestosowania lub nieprzestrzegania
Lernen beginnen
desuetudo
fikcja prawna
Lernen beginnen
fictio iuris
źródła poznania prawa
Lernen beginnen
fontes iuris cognoscendi
źródło powstania (tworzenia) prawa
Lernen beginnen
fontes iuris oriundi
w oderwaniu od konkretnej sytuacji, ogólnie, abstrakcyjnie
Lernen beginnen
in abstracto
ustawa nie czyni roznicowania
Lernen beginnen
lege non distinguente
ustawa ogólna
Lernen beginnen
lex generalis
norma prawna pozbawiona jakiejkolwiek sankcji
Lernen beginnen
lex imperfecta
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną)
Lernen beginnen
lex minus quam perfecta
norma prawna opatrzona sankcją nieważności
Lernen beginnen
lex perfecta
norma prawna opatrzona sankcją represyjną (karną) oraz sankcją nieważności
Lernen beginnen
lex plus quam perfecta
ustawa specjalna, przepis szczególny
Lernen beginnen
lex specialis
przez podobieństwo, analogię
Lernen beginnen
per analogiam
domniemanie niedopuszczajace przeciwdowodu
Lernen beginnen
praesumptio iuris ac de iure
sprowadzenie rozumowania do niedorzeczności
Lernen beginnen
reductio ad absurdum
wszelkie prawo powinno być stanowione ze względu na ludzi
Lernen beginnen
hominum causa omne ius constitutum sit
prawo nie działa wstecz
Lernen beginnen
Lex retro non agit
ustawy powinny być zrozumiałe przez wszystkich
Lernen beginnen
leges ab omnibus intellegi debent
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lernen beginnen
lex posterior derogat legi priori
dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów
Lernen beginnen
leges bonae ex malis moribus procreantur
praktyka (zwyczaj) jest najlepszą wykładnią ustaw
Lernen beginnen
optima est legum interpres consuetudo
prawo cywilne napisane jest dla osób starannych
Lernen beginnen
ius civile vigilantibus scriptum est
twarde prawo, lecz prawo
Lernen beginnen
dura lex, sed lex
najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
Lernen beginnen
summum ius summa iniuria
znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania
Lernen beginnen
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
prawa są stanowione nie w odniesieniu do poszczególnych osób, lecz w sposób ogólny
Lernen beginnen
iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa
Lernen beginnen
male enim nostro iure uti non debemus
w ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość
Lernen beginnen
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
nie wszystko co jest dozwolone jest uczciwe
Lernen beginnen
non omne quod licet honestum est
nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi
Lernen beginnen
ingorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
prawo patrzy w dal, a nie wstecz
Lernen beginnen
lex prospicit, non respicit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.