test 16.01

 0    12 Datenblatt    asiaczko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł mi przekazać następujące informacje
Lernen beginnen
I would be grateful if you could give me the following information
Czy jesteś dostępny na początku września?
Lernen beginnen
Are you available early in September?
Początek września wydaje się być w porządku na chwilę obecną
Lernen beginnen
Early September looks fine at the moment.
opłata dodatkowa
Lernen beginnen
additional fee
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Lernen beginnen
Thanks for the quick reply.
Porozmawiajmy w przyszłym tygodniu
Lernen beginnen
Let's talk next week
Proszę o przesłanie szczegółowych informacji
Lernen beginnen
Please send more details
Przesylam nasze zamówienie w pliku PDF.
Lernen beginnen
I'm attaching our order as PDF file.
Cieszę się że mogłem dostarczyć ci potrzebne informacje.
Lernen beginnen
I am happy to provide you with the information you need.
Nie mogliśmy przyznać Panu żadnej zniżki.
Lernen beginnen
We could not give any discount.
Czy wtorek o 10 rano będzie dogodny dla ciebie?
Lernen beginnen
Is next Tuesday morning at 10 am convenient for you?
Czy przy zamówieniu o tym rozmiarze przysluguje mi zniżka?
Lernen beginnen
Would you give a discount on an order of this size?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.