TEST 48 prawo lotnicze

 0    23 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
EOBT
Lernen beginnen
przewidywany czas odblokowania
w FIR Warszawa – standardowe wyposażenie przyjmuje się
Lernen beginnen
VHF RTF, VOR, ILS
system IFPS rozsyła depesze
Lernen beginnen
CNL, CHG
ARP wg ICAO określa
Lernen beginnen
koordynaty geograficzne lotniska
TORA
Lernen beginnen
take-off run available
12 pasów oznakowania pasa drogi startowej oznacza
Lernen beginnen
szerokość drogi startowej 45 m
zaznaczony dystans runway plus clearway to jest
Lernen beginnen
tylko TODA
w warunkach bezwietrznych czas trwania odlotu w procedurze oczekiwania na FL 150 nie może przekroczyć
Lernen beginnen
1 min. 30 sekund
międzynarodowe normy i zalecane metody postępowania to
Lernen beginnen
SARPS
do celów i zadań ICAO należy
Lernen beginnen
rozwijanie zasad i techniki międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz popierania planowania i rozwoju międzynarodowego transportu lotniczego
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest
Lernen beginnen
centralnym organem administracji rządowej
odstępstwa od norm zalecanych od norm, zalecanych metod ICAO zawarte jest w części AIP
Lernen beginnen
GEN
ryzyko oznacza
Lernen beginnen
połączenie ogólnego prawdopodobieństwa lub częstotliwości występowania szkodliwych skutków spowodowanych zagrożeniem i ich rozmiaru
do jednostek podstawowych układu SI należą
Lernen beginnen
długość - m, czas - s, temp. - K, masa - kg, natężenie prądu - amper, jednostka ilość - mol, jednostka światłości - kandela
szkolenie lotnicze kandydatów na członków personelu ATS w celu uzyskania przez nich licencji albo świadectw kwalifikacji oraz uprawnień do nich wpisywanych jest prowadzone w
Lernen beginnen
specjalnych ośrodkach szkolenia
zgodnie z ustawą Prawo lotnicze sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej należy do zadań
Lernen beginnen
Prezesa ULC
w skład służb żeglugi powietrznej wchodzą
Lernen beginnen
służby ruchu lotniczego, łączności-nawigacji-dozorowania, służba meteorologiczna, służba informacji lotniczej
lot dzienny VFR na i powyżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy D może być wykonywany, jeżeli widzialność jest nie mniejsza
Lernen beginnen
niż 8 km
na i poniżej 3000 ft amsl lub 1000 ft nad terenem lot VFR w klasie G wykonuje się
Lernen beginnen
przy zmniejszonej widzialności w locie do nie mniej 1500 m z prędk. przyrządową IAS 140 kt lub mniejszą dającą możliwość dostrzeżenia innego ruchu
loty VFR mogą być wykonywane w nocy pod warunkiem stosowania się do m.in. wymogu
Lernen beginnen
jeżeli lot nie będzie przebiegał tylko w okolicy lotniska plan lotu przedstawia się zgodnie z przepisami zawartymi w doc 4444
organ krl nie udziela SP zezwolenia spec VFR gdy warunki meteo nie spełniają wartości minimalnych
Lernen beginnen
widzialność przy ziemi mniejsza 1500 m, a śmigłowce 800 m, pułap chmur niższy niż 180 m - 600 ft
zakazu wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów
Lernen beginnen
oper. wyk. na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE, wyk. w celu udziel. pomocy w przypadkach zagroż. życia lub zdrowia ludzie lub zwierząt, w tym w szczególnosci w czasie wystąpienia klęsk żyw., katastrof, zagrożeń ekolog. lub sytuacji awar.,
przestrzeń pow. służb RL to
Lernen beginnen
o określonych wymiarach, wewnątrz których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których zostały ustalone służby ruchu lotniczego i przepisy o operacjach

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.