Test z angielskiego

 0    242 Datenblatt    jonatanmirek
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Intrepid
Lernen beginnen
Nieustraszony
Regimen
Lernen beginnen
Reżim
Truncate
Lernen beginnen
Ścięty
Contend
Lernen beginnen
Walczyć
Munch
Lernen beginnen
Przeżuwać, żuć, pałaszować
Underpin
Lernen beginnen
Wspierać, wzmacniać
Be appalled
Lernen beginnen
być przerażony
aligned with
Lernen beginnen
dopasowane do czegoś
Be sceptical about sth
Lernen beginnen
Być sceptycznym co do czegoś
A lag in technology
Lernen beginnen
Opóźnienie w technologii
Be under a new schedule
Lernen beginnen
Być pod nowym harmonogramem
Schedule sth (a meeting)
Lernen beginnen
Zaplanować coś
To work as an intern
Lernen beginnen
pracować jako stażysta
Boost productivity
Lernen beginnen
Zwiększyć wydajność
Prime time TV show
Lernen beginnen
program telewizycjny emitowany w godzinach największej oglądalności
Hazardous
Lernen beginnen
Niebezpieczny, ryzykowny, pełen niebezpieczeństw
Survivor
Lernen beginnen
ocalały z katastrofy, rozbitek
Hardships
Lernen beginnen
Trudności życiowe
Endurance
Lernen beginnen
Wytrzymałość
Endure
Lernen beginnen
Znieść
Foolhardy
Lernen beginnen
Nieroztropny, wariacki, ryzykowny
Sponsor
Lernen beginnen
Sponsor
Provisions
Lernen beginnen
Zapasy, zaopatrzenie, prowiant
Jeopardise
Lernen beginnen
Zagrażać, narażać na szwank lub niebezpieczeństwo
Funding
Lernen beginnen
finansowanie
Determination
Lernen beginnen
Determinacja
Casualty
Lernen beginnen
ofiara
Unforeseen problems
Lernen beginnen
Nieprzewidziane problemy
High-flyer
Lernen beginnen
młody wilk, osoba, której się powodzi w biznesie
elated
Lernen beginnen
uszczęśliwiony, w euforycznym nastroju
To be the brains behind sth
Lernen beginnen
Być mózgiem czegoś (jakiegoś przedsięwzięcia)
To turn one's back on sb
Lernen beginnen
Odwrócić się od kogoś, ignorować kogoś, odmówić pomocy potrzebującemu
irresistible
Lernen beginnen
nieodparty
mystified
Lernen beginnen
okryty tajemnicą, zmieszany
mystify
Lernen beginnen
mistyfikować, zadziwiać, nie móc pojąć
Bear no grudge to/towards sth
Lernen beginnen
Nie żywić urazy do czegoś
Performance appraisal
Lernen beginnen
Ocena wyników, okresowa ocena pracownika
to be snapped up by another company
Lernen beginnen
Zostać zgarniętym przez inną firmę
snap up
Lernen beginnen
Zgarniać, capnąć, rzucać się na coś (np. na produkt w sklepie)
Burnout
Lernen beginnen
Wypalić się
talk sth out
Lernen beginnen
omawiać coś, dyskutować coś
talk sb out of sth
Lernen beginnen
...
a small cog in a big machine
Lernen beginnen
mały trybik w dużej maszynie
withhold vital information
Lernen beginnen
zatajać, zastrzegać, ukrywać ważne (konieczne) informacje (wskazówki)
persevere
Lernen beginnen
wytrwać
step into sb's shoes
Lernen beginnen
wejść w czyjeś buty (objąć stanowisko po kimś)
in no time
Lernen beginnen
w krótkim czasie
have no inclination to do sth
Lernen beginnen
nie mieć skłonności by coś robić
rise through the ranks
Lernen beginnen
awansować, stale awansować
distinction
Lernen beginnen
wyróżnienie
retail chain
Lernen beginnen
sieć handlu detalicznego (?)
My patience is wearing thin
Lernen beginnen
Moja cierpliwość się kończy
To be wearing thin
Lernen beginnen
kończyć się (np. o cierpliwości), nudzić się (np. o żartach), zużywać się
Paramedic
Lernen beginnen
Sanitariusz, ratownik medyczny
bonus
Lernen beginnen
premia
A narrow escape
Lernen beginnen
sytuacja, w której unika się nieszczęścia "o mały włos"
the odds are heavily stacked against
Lernen beginnen
przeciwieństwa są mocno spięte przeciwko
Lulled into a dream
Lernen beginnen
ukołysany do snu
lulled into a false sense of security
Lernen beginnen
uśpiony do fałszywego poczucia bezpieczeństwa
risk life and limb
Lernen beginnen
ryzykować życie i kończyny
run the risk
Lernen beginnen
ryzykować
takesensible precautions
Lernen beginnen
przedsięwziąć środki ostrożności
raise the alarm
Lernen beginnen
podnieść alarm
peace of mind
Lernen beginnen
spokój umysłu
bear a charmed life
Lernen beginnen
wieść szczęśliwe życie
bear resemblance to sb
Lernen beginnen
być do kogoś podobnym
safe and sound
Lernen beginnen
cały i zdrowy
be swept overboard
Lernen beginnen
być zmiecionym za burtę
sheer folly
Lernen beginnen
czyste szaleństwo
trade union
Lernen beginnen
związek zawodowy
aptitude test
Lernen beginnen
test umiejętności
sick salary
Lernen beginnen
chorobowe
industrial action
Lernen beginnen
akcja protestacyjna
promotion prospects
Lernen beginnen
szanse na awans
probationary period
Lernen beginnen
okres próbny
short list
Lernen beginnen
pierwsza lista zakwalifikowanych (?)
Monthly salary
Lernen beginnen
Miesięczne wynagrodzenie
early retirement
Lernen beginnen
wczesna emerytura
be paid overtime
Lernen beginnen
być płatnym za nadgodziny
be eligible for sth
Lernen beginnen
Kwalifikować się do sth
unemployment benefit
Lernen beginnen
zasiłek dla bezrobotnych
be made redundant
Lernen beginnen
być zwolnionym
sabbatical year
Lernen beginnen
urlop dziekański
make a living from sth
Lernen beginnen
żyć z czegoś, wyżyć z czegoś
take out a loan
Lernen beginnen
wziąć pożyczkę
be on the syllabus
Lernen beginnen
być w sylabusie
durable
Lernen beginnen
trwały
referee
Lernen beginnen
osoba udzielająca referencji
board of governors
Lernen beginnen
zarząd szkoły, rada prezesów
be sacked
Lernen beginnen
być zwolnionym (wyrzuconym raczej)
academic qualifications
Lernen beginnen
kwalifikacje akademickie
on a job training
Lernen beginnen
szkolenie w miejscu pracy, w ramach pracy
achieve one's potential
Lernen beginnen
osiągnąć swój potencjał
enter a labour market
Lernen beginnen
wejść na rynek pracy
off sick
Lernen beginnen
na zwolnieniu
on the dole
Lernen beginnen
na zasiłku
on leave
Lernen beginnen
na urlopie
wage dispute
Lernen beginnen
spór o płacę
picket line
Lernen beginnen
szereg, kordon pikietujących
all-time low
Lernen beginnen
być w totalnym dole
inopportune
Lernen beginnen
nieodpowiedni
attach importance to sth
Lernen beginnen
przywiązać wagę do czegoś
attach importance to sth
Lernen beginnen
przywiązać wagę do czegoś
opportune
Lernen beginnen
dogodny, odpowiedni
convenient
Lernen beginnen
dogodny, wygodny, praktyczny, poręczny
inconvenient
Lernen beginnen
niedogodny, niewygodny
contend
Lernen beginnen
walczyć, rywalizować, utrzymywać (np. swój pogląd, swoje zdanie)
underpin = support
Lernen beginnen
underpin = support
be aligned with = be adjusted
Lernen beginnen
ustawić w linii z = dostosować
editor
Lernen beginnen
redaktor
chief executive
Lernen beginnen
przewodniczący zarządu firmy, dyrektor generalny (w Stanach: prezydent)
graphic designer
Lernen beginnen
grafik
counsellor
Lernen beginnen
doradca
nutritionist
Lernen beginnen
specjalista od żywienia
rewarding
Lernen beginnen
satysfakcjonujący / opłacalny
monotonous
Lernen beginnen
monotonny
challenging
Lernen beginnen
trudny, stanowiący wyzwanie
uncreative
Lernen beginnen
nietwórczy, niekrearywny, niepomysłowy
dead-end
Lernen beginnen
bez perspektyw (praca), bez odwrotu, bez wyjścia, ślepa uliczka
underwhelming
Lernen beginnen
byle jaki, niezachwycający
overwhelming
Lernen beginnen
przytłaczający, nieprzeparty (np. wrażenie), przemożny, przytłaczający, przygniatający (o czymś bardzo dużym, ważnym, itp.)
refuse collector
Lernen beginnen
śmieciarz
security officer
Lernen beginnen
pracownik ochrony
spin doctor
Lernen beginnen
specjalista od PR, rzecznik prasowy (np. partii politycznej)
care worker
Lernen beginnen
pracownik opieki
personal assistant
Lernen beginnen
osobisty asystent
personnel officer
Lernen beginnen
urzędnik działu kadr, pracownik działu kadr
take on
Lernen beginnen
podjąć się
work under a deadline
Lernen beginnen
pracować w terminie
lucrative, profitable, well-paid
Lernen beginnen
dobrze płatny, dochodowy/ lukratywna
take up
Lernen beginnen
obejmować (np. stanowisko), podjąć się czegoś (np. pracy), zająć pozycję
be at risk
Lernen beginnen
być w zagrożeniu
answer to
Lernen beginnen
odpowiedzieć
in house training opportunities
Lernen beginnen
możliwości szkolenia wewnętrznego, w firmie
fill oneself up
Lernen beginnen
napychać się, obżerać się
pick up
Lernen beginnen
łapać, przejmować (np. chorobę) podnosić
step down
Lernen beginnen
ustępować ze stanowiska, zrezygnować na korzyść kogoś innego (np. ze stanowiska)
work in shifts / do shift work
Lernen beginnen
pracować na zmiany
in succession/in a row
Lernen beginnen
kolejno, z rzędu
at a time
Lernen beginnen
zaraz jedno po drugim, naraz
make it up to sb
Lernen beginnen
wynagrodzić coś komuś
make up sth
Lernen beginnen
tworzyć coś, sumować coś
flawless
Lernen beginnen
bez skazy
reluctant
Lernen beginnen
niechętny
willing
Lernen beginnen
chętny, skłonny
resentment
Lernen beginnen
gniew, niechęć, frustracja, rozżalenie, przykrość, uraza
approach
Lernen beginnen
podejście
promptly
Lernen beginnen
bezzwłocznie, natychmiast, szybko
flexitime
Lernen beginnen
elastyczny czas pracy
apparently
Lernen beginnen
najwyraźniej
burden of responsibility was enormous
Lernen beginnen
ciężar odpowiedzialności był ogromny
escape route
Lernen beginnen
droga ucieczki, droga ewakuacyjna
traumatise
Lernen beginnen
traumatyzować, powodować uraz
appraisal
Lernen beginnen
wycena, oszacowanie, ocena (np. pracownika)
disillusionment
Lernen beginnen
rozczarowanie
inclination
Lernen beginnen
tendencja, skłonność, upodobanie
elate
Lernen beginnen
uszczęśliwiać, wprawiać w euforyczny nastrój
wear thin
Lernen beginnen
stać się nudnym (np. praca, żart), skończyć się (np. o cierpliwości)
in the time available
Lernen beginnen
w dostępnym czasie
the time off work
Lernen beginnen
czas wolny
time is against you
Lernen beginnen
czas jest przeciwko tobie
pressed for time
Lernen beginnen
pod presją czasu
make time for ourselves
Lernen beginnen
poświęćmy czas dla siebie
free up time for
Lernen beginnen
znaleźć czas na
set aside enough time
Lernen beginnen
odłożyć wystarczająco dużo czasu
set aside
Lernen beginnen
odłożyć na bok
kick-off time
Lernen beginnen
czas rozpoczęcia gry
injury time
Lernen beginnen
czas doliczony za przerwy w grze
record-breaking time
Lernen beginnen
rekordowy czas
arrival, departure, flying time
Lernen beginnen
czas przyloty, odlotu, lotu
off-peak viewing time
Lernen beginnen
czas na antenie poza godzinami szczytu
sale time
Lernen beginnen
czas sprzedaży
opening time
Lernen beginnen
Czas otwarcia
closing time
Lernen beginnen
Czas zamknięcia
sowing time
Lernen beginnen
czas siewu
milking time
Lernen beginnen
czas dojenia
harvesting time
Lernen beginnen
Czas zbioru
qualifying time
Lernen beginnen
czas eliminacynny, kwalifikacyjny
winning time
Lernen beginnen
zwycięski czas
bargain prices
Lernen beginnen
okazyjne ceny
crust
Lernen beginnen
skorupa
windchill
Lernen beginnen
przeziębienie od wiatru
get a refund
Lernen beginnen
otrzymać zwrot pieniędzy
faulty
Lernen beginnen
wadliwy
interest rate
Lernen beginnen
procent odsetek
harness
Lernen beginnen
uprząż
adversity
Lernen beginnen
niedola, nieszczęście, przeciwności losu
insurance premium
Lernen beginnen
składka ubezpieczeniowa
flummox
Lernen beginnen
speszyć, skołować, zbić z tropu
buy in bulk
Lernen beginnen
kupować hurtowo
gift voucher
Lernen beginnen
bon upominkowy
savings
Lernen beginnen
oszczędności
place an order
Lernen beginnen
składać zamówienie
full refund
Lernen beginnen
pełny zwrot
gulf
Lernen beginnen
przepaść
dog (v.)
Lernen beginnen
gnębić, uprzykrzać, zamartwiać
credit sb for sth
Lernen beginnen
uznanie komuś za coś
credit sb with sth
Lernen beginnen
przypisywać coś komuś
coin a phraze
Lernen beginnen
ukuć, wymyślić zdanie
altitude
Lernen beginnen
wysokość
sheer, pure
Lernen beginnen
czysty, czysty
tally, correspond
Lernen beginnen
współgrać, zgadzać się, korespondować ze sobą
utterly
Lernen beginnen
całkowicie
glimpse
Lernen beginnen
przelotne spojrzenie
intact
Lernen beginnen
nietknięty, nienaruszony
gaze
Lernen beginnen
wpatrywać się intensywnie
comprehensively
Lernen beginnen
obszernie, wszechstronnie, wyczerpująco, kompleksowo
slap bang in the middle of sth
Lernen beginnen
w samym środku czegoś
set off
Lernen beginnen
wyruszyć
raise the alarm
Lernen beginnen
podnieść alarm
succeed in one's undertaking
Lernen beginnen
odnosić sukces w swoim przedsięwzięciu
vast
Lernen beginnen
rozległy
resourceful
Lernen beginnen
zaradny
airlift sth
Lernen beginnen
dostarczyć coś drogą lotniczą
redundancy
Lernen beginnen
redukcja etatów, odprawa
severance, redundancy pay
Lernen beginnen
odprawa
rough
Lernen beginnen
szorstki
make sb redundant
Lernen beginnen
zwolnić kogoś w wyniku redukcji etatów
counterpart
Lernen beginnen
odpowiednik
accord
Lernen beginnen
porozumienie, ugoda, zgoda
misconduct
Lernen beginnen
złe prowadzenie się, złe zachowanie
management board
Lernen beginnen
rada nadzorcza
comprehensive
Lernen beginnen
wszechstronny, obszerny, wyczerpujący, pełny
comprehensible
Lernen beginnen
zrozumiały
it is only recently
Lernen beginnen
dopiero od niedawna
interfere
Lernen beginnen
wtrącać się, kolidować, integrować
merit
Lernen beginnen
zasługa, wartość, wyróżnienie
urge
Lernen beginnen
popędzać, ponaglać, pragnienie
tattered
Lernen beginnen
obdarty, zużyty, postrzępiony, obszarpany
on the verge of disintegration
Lernen beginnen
na krawędzi rozpadu, dezintegracji
accomodation
Lernen beginnen
zakwaterowanie
reap
Lernen beginnen
żąć
incentive
Lernen beginnen
motywacja, zachęta, bodziec
intriguing
Lernen beginnen
intrygujący
subsidiary (adj.)
Lernen beginnen
drugorzędny, dodatkowy, wspierający, pomocniczy, uzupełniający, dojazdowy (np. ulica dojazdowa), dopływowy (o rzece)
subsidiary (n.)
Lernen beginnen
pomocnik, asystent, filia, oddział
subsidiary account
Lernen beginnen
konto pomocnicze, rachunek pomocniczy
sedentary
Lernen beginnen
osiadły
nurture
Lernen beginnen
wychowanie, pielęgnowanie
narrative
Lernen beginnen
narracja, relacja (z przebiegu jakiegoś wydarzenia), narracyjny
strenuous
Lernen beginnen
żmudny (o czynności), wyczerpujący (o pracy), męczący, forsowny, wytężony (o wysiłku), intensywny
lets
Lernen beginnen
wynajmy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.