The company

 0    58 Datenblatt    batmangirl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
firma
Lernen beginnen
a company
biuro
Uciąłeś sobie kiedyś drzemkę w swoim biurze?
Lernen beginnen
an office
Have you ever taken a nap in your office?
oddział
Lernen beginnen
a branch
nazwa
Lernen beginnen
name
dział
Lernen beginnen
a department
dział sprzedaży
Lernen beginnen
Sales Department
dział prawny
Lernen beginnen
Legal Department
dział obsługi klienta
Lernen beginnen
Customer Service Department
kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
Lernen beginnen
a manager
At the moment all the managers are in a meeting.
księgowy
Lernen beginnen
an accountant
pracownik
Wszystkim naszym pracownikom przysługują 2 dni urlopu miesięcznie.
Lernen beginnen
an employee
All our employees are entitled to 2 days of holiday per month.
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
prezes
Lernen beginnen
the chairman
okolica
Lernen beginnen
an area
fabryka
Lernen beginnen
a factory
produkt
Lernen beginnen
a product
usługa
Nie oferujemy już tej usługi.
Lernen beginnen
service
We don't offer this service anymore.
oferta
Ta oferta nie jest wystarczająco atrakcyjna.
Lernen beginnen
offer
This offer is not attractive enough.
korporacja
Lernen beginnen
corporation
za granicę
Lernen beginnen
abroad
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
Lernen beginnen
project
I'm working on many projects.
wizerunek firmy
Lernen beginnen
the image of the company
lider na rynku
Lernen beginnen
market leader
pracować dla/nad
Lernen beginnen
work for/on
zatrudniać
Nasza firma zatrudnia tylko trzy osoby.
Lernen beginnen
to employ
Our company employs only three people.
robić
Zrobiłem ci kanapkę.
Lernen beginnen
to make
I made you a sandwich.
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
Lernen beginnen
to sell
The man was trying to sell the stolen painting.
kupować
Helena właśnie kupiła nowy żakiet, skórzany pasek i mini spódnicę.
Lernen beginnen
to buy
Helen has just bought a new jacket, a leather belt and a mini skirt.
eksportować
Lernen beginnen
to export
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
Lernen beginnen
to offer
The bank offered me a loan.
ulepszać
Lernen beginnen
to improve
kilka działów
Lernen beginnen
several departments
na ulicy Goethego
Lernen beginnen
on/in the street Goethe
aktualnie
Lernen beginnen
currently
jeden z największych magazynów
Lernen beginnen
one of the largest warehouses
dział księgowości
Lernen beginnen
Accounting Department / Accounts
dział zasobów ludzkich HR
Lernen beginnen
Human Resources Department (HR)
dział finansowy
Lernen beginnen
Finance Department
dział zakupów
Lernen beginnen
Purchasing Department
kierownik działu
Lernen beginnen
head of Department
gałąź
Lernen beginnen
a branch
zatrudniać kogoś nowego do pracy
Lernen beginnen
to hire
trener
Lernen beginnen
a trainer
osoba szkolona
Lernen beginnen
a trainee
stażysta
W tym roku będziemy mieli kilku stażystów pracujących z nami.
Lernen beginnen
intern
This year we're going to have a few interns working with us.
drugi co do wielkości
Lernen beginnen
the second largest
trzeci co do wielkości
Lernen beginnen
the third largest
stworzyć / tworzyć / utworzyć
Lernen beginnen
to create
produkować / wytwarzać
Lernen beginnen
to manufacture, to produce
zależeć od
Lernen beginnen
to depend on
więcej
Lernen beginnen
anymore
mieszkać za granicą
Lernen beginnen
to live abroad
pracować za granicą
Lernen beginnen
to work abroad
pojechać za granicę
Lernen beginnen
to go abroad
prowadzący spotkanie / przewodniczący
Lernen beginnen
meeting leader / chairman
pracuję w firmie Google
Lernen beginnen
I work at Google
pracuję w budynku firmy Google
Lernen beginnen
I work in the Google building
nabyć
Lernen beginnen
to purchase

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.