The Fun Knowledge 29

 0    34 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ring
He opened the little box with a ring and asked her to marry him.
Lernen beginnen
pierścionek
Otworzył pudełeczko z pierścionkiem i poprosił ją o rękę.
finder
Lernen beginnen
znalazca
She gave me a ring after two hours.
Lernen beginnen
Ona do mnie zadzwoniła po dwóch godzinach.
ring, rang, rung
Lernen beginnen
dźwięczeć, dzwonić, dzwonić, telefonować,
She promised to ring me after work.
Lernen beginnen
Obiecała, że zadzwoni po pracy.
ring, burner
Lernen beginnen
palnik (na kuchence)
neighbor
We've been neighbors for more than 10 years.
Lernen beginnen
sąsiad
Jesteśmy sąsiadami od ponad 10 lat.
night
Good night.
Lernen beginnen
noc
Dobranoc.
match up
Lernen beginnen
dopasować się, pasować
jewelry
She won some jewelry at company's Christmas party.
Lernen beginnen
biżuteria
Wygrała biżuterię na bożonarodzeniowym spotkaniu firmowym.
gem
Lernen beginnen
cacko, skarb, perełka, skarb (o osobie)
casting director
Lernen beginnen
kierownik obsady
cut class
Lernen beginnen
wagarować, chodzić na wagary, przerywać lekcje
put out
Lernen beginnen
opuszczać port, zdenerwowany, podminowany, zmartwiony, zasmucony
put something out, put out something
Lernen beginnen
zgasić coś, ugasić coś (np. światło, ogień), wystawiać coś (na widok), wynosić coś (np. śmieci), ogłaszać coś, prezentować coś, wydawać coś, publikować, wyprodukować
put something out
Lernen beginnen
wyciągać coś (np. rękę), zwichnąć coś
put somebody out
Lernen beginnen
narażać kogoś na niedogodności, zawracać komuś głowę,
put oneself out
Lernen beginnen
zawracać sobie czymś głowę, kłopotać się, trudzić się
tough
She's a tough woman.
Lernen beginnen
twardy
Ona jest twardą kobietą.
talent scout, talent-spotter
Lernen beginnen
łowca talentów
scout
Lernen beginnen
harcerz, samolot lub wóz wywiadowczy, łowca talentów
scout
Lernen beginnen
szukać (kogoś), przeszukiwać (jakieś miejsce)
Scout this room. If you find anything suspicious, report it to me.
Lernen beginnen
Zbadaj ten pokój. Jeśli znajdziesz coś podejrzanego, zgłoś to mi.
he was trying hard to seem like a bad kid from
Lernen beginnen
starał się wyglądać jak zły dzieciak
hard
Lernen beginnen
twardy, trudny, odważny, ostry (o świetle), mocny (o alkoholu),
hard
Lernen beginnen
ciężko (gdy coś jest dla kogoś trudne), twardo
try hard to do something, try desperately to do something
Lernen beginnen
mocno próbować coś zrobić
solidify
Lernen beginnen
krzepnąć (o lawie), twardnieć (o cemencie), zastygać (o wosku), krystalizować się (o cukrze, miodzie), utrwalać, umacniać (np. przymierze)
fossil
Lernen beginnen
skamieniałość, wapniak (nieformalnie o osobie w starszym wieku), skamieniały, archaiczny, przedpotopowy
limestone, chalkstone
Lernen beginnen
wapień, kamień kredowy
star, asterisk
Lernen beginnen
gwiazda, gwiazdka (symbol)
star
Lernen beginnen
grać główną rolę
request
Lernen beginnen
prośba, wniosek, życzenie, utwór z dedykacją (w radiu), prosić, żądać
dismay
Lernen beginnen
niepokój, konsternacja, przerażenie, niepokoić, konsternować, przerażać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.