The Fun Knowledge 30

 0    34 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
at the time
Lernen beginnen
wtedy
1900s
Lernen beginnen
1900
disguise
Crown witnesses often have to disguise their true identity.
Lernen beginnen
przebrać, zatuszować (np. obcy akcent), kamuflować, ukryć (np. uczucia), przebranie
Świadkowie koronni często muszą ukrywać swoją prawdziwą tożsamość.
disband
Lernen beginnen
rozwiązywać (np. organizację)
dissolution
Lernen beginnen
rozpad, rozwiązanie, zamknięcie, rozwiązłość, kasata (likwidacja zakonu),
dissolve
Lernen beginnen
rozpuszczać się, rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować
dismay
Lernen beginnen
przerażenie, niepokoić, konsternować, przerażać
dispel
Lernen beginnen
rozpędzić, rozwiać (np. pogląd)
depose
Lernen beginnen
dymisjonować (ze stanowiska), usuwać (z urzędu), zeznawać (pod przysięgą), składać zeznania
brewery
Lernen beginnen
browar
legacy
Lernen beginnen
pozostałość, spuścizna (po jakichś wydarzeniach w przeszłości), spadek, scheda, spuścizna, dziedzictwo, zapis testamentowy, legat (zapis testamentowy w prawie rzymskim)
legacy
Lernen beginnen
ziedziczony, otrzymany w spadku (szczególnie dotyczy to rzeczy przestarzałych i niewygodnych w użyciu, odziedziczonych po, np. poprzednim systemie)
front-runner
Lernen beginnen
faworyt, główny kandydat
garner
Lernen beginnen
zbierać, gromadzić (np. wiedzę, informacje, fakty), zgarniać (np. medal, nagrodę), spichlerz
notably
Lernen beginnen
szczególnie, zwłaszcza, w szczególności, wyraźnie, wybitnie
somewhat
Lernen beginnen
nieco, do pewnego stopnia, niejako, coś
extramarital
Lernen beginnen
pozamałżeński
outcome
What was the outcome of the action?
Lernen beginnen
wynik, rezultat
Jaki był rezultat akcji?
endeavor
Lernen beginnen
próba, staranie, wysiłek, dążenia, przedsięwzięcie
endeavour
Lernen beginnen
starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować
velcro, velcro tab
Lernen beginnen
rzep
vapour
Lernen beginnen
mgła, para, opary
domino
Lernen beginnen
domino
serve
Lernen beginnen
podawać, serwować, obsługiwać (np. w sklepie), służyć, być przydatnym, służyć (skutkować),
My name is Jake and I will be serving you tonight.
Lernen beginnen
Mam na imię Jake i będę dziś państwa obsługiwać.
This development serves an increase in life expectancy.
Lernen beginnen
Ten rozwój służy wydłużeniu średniej długości życia.
serve
Lernen beginnen
odsiedzieć (np. wyrok w więzieniu), serwować (zagrywać piłkę), pełnić (np. rolę)
serve
Lernen beginnen
serw (np. w siatkówce)
expectancy, expectance
Lernen beginnen
oczekiwanie, perspektywa, widoki, nadzieje
life expectancy
Lernen beginnen
średnia długość życia, oczekiwana długość życia
opt
Lernen beginnen
wybierać, optować
deem
Lernen beginnen
uważać, uznać kogoś za
dim
Lernen beginnen
przyciemniony, przygasać, ściemniać (np. światło)
doom
Lernen beginnen
fatum, śmierć, skazać, skazywać (np. na niepowodzenie, na zrobienie czegoś)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.