The Fun Knowledge 33

 0    25 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
inhabit
Many different tribes inhabit the territory of Afghanistan.
Lernen beginnen
zamieszkiwać
Wiele różnych plemion zamieszkuje terytorium Afganistanu.
inhabiter
Lernen beginnen
mieszkaniec, mieszkanka
inhabitation
Lernen beginnen
zamieszkiwanie
inhabitant
Lernen beginnen
mieszkaniec, mieszkanka
cohabitant
Lernen beginnen
konkubent
habitat
Lernen beginnen
siedlisko, środowisko życia
separately
Lernen beginnen
osobno, rozdzielnie, oddzielnie, osobno
legislature
Lernen beginnen
legislatura, legislatywa, władza ustawodawcza, zgromadzenie ustawodawcze
kindergarten, preschool
Lernen beginnen
przedszkole
middle school, intermediate school, junior high school, lower secondary school
Lernen beginnen
gimnazjum (odpowiednik polskiego gimnazjum), gimnazjalny
elementary school, primary school, grammar school, grade school
Lernen beginnen
szkoła podstawowa,
high school, secondary school
Lernen beginnen
szkoła średnia, szkoła ponadpodstawowa, liceum, ogólniak, maturalny (np. świadectwo)
overturn
Lernen beginnen
wywrócić, wywracać, przewrócić, przewracać (np. krzesło, samochód), unieważnić, unieważniać, obalić, obalać (np. decyzję, wyrok), wywrócić się (np. o łódce)
overturn
Lernen beginnen
przewrót, przewrócenie, doprowadzenie do upadku
grade, mark
Lernen beginnen
ocena, oceniać, wystawiać stopnie, wyznaczać
grade
Lernen beginnen
klasa, gatunek (np. produktu), szczebel, stopień (np. w organizacji), ocena (w szkole), rocznik (w szkole),
grade
Lernen beginnen
dzielić na klasy, sortować, stopniować, różnicować (np. rangi i płace w organizacji)
tuition
Lernen beginnen
nauczanie, szkolenie
tuition fees
Lernen beginnen
czesne (opłata za studia)
cryogenically
Lernen beginnen
kriogenicznie
request
Lernen beginnen
prośba, wniosek, życzenie, utwór z dedykacją (w radiu), prosić, żądać
cryogenic
Lernen beginnen
kriogeniczny
facility
Lernen beginnen
funkcja, obiekt użytkowy, pomieszczenie, zręczność, talent, zdolność, łatwość
He has a facility for languages.
Lernen beginnen
On ma talent do języków.
thereafter
Lernen beginnen
potem, następnie, później

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.