The sales figures

 0    47 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
the sales figures
Lernen beginnen
dane dotyczące sprzedaży, wyniki sprzedaży
a bit more
Lernen beginnen
nieco więcej
a bit more expensive
Lernen beginnen
nieco droższe
struck me
Lernen beginnen
Uderzyło mnie
bulky
Lernen beginnen
masywny
bulky waste
Lernen beginnen
odpadów wielkogabarytowych
Something that came to mind
Lernen beginnen
Coś, co przyszło mi do głowy
One thing that struck me
Lernen beginnen
Jedna rzecz, która mnie uderzyła
One idea that came up
Lernen beginnen
Jeden pomysł, który się pojawił
when I was reviewing the design
Lernen beginnen
kiedy przeglądałem projekt
as I looked at the new product
Lernen beginnen
jak spojrzałem na nowy produkt
adjust
Lernen beginnen
wyregulować
adjust to
Lernen beginnen
dostosować się do
adjust the price
Lernen beginnen
dostosować cenę
Has any research been done?
Lernen beginnen
Czy przeprowadzono jakieś badania?
It doesn't seem like a big deal.
Lernen beginnen
To nie wygląda na wielką sprawę.
I'm wondering what's been done up till now.
Lernen beginnen
Zastanawiam się, co zrobiono do tej pory.
I'm curious to know if any research has been done.
Lernen beginnen
Jestem ciekaw, czy zostały przeprowadzone jakieś badania.
willingness
Lernen beginnen
gotowość
I'm willing to learn.
Lernen beginnen
Jestem gotów się uczyć.
Putting yourself forward.
Lernen beginnen
Postaw się do przodu.
nearing
Lernen beginnen
zbliżony
nearing its end
Lernen beginnen
zbliża się koniec
The meeting is nearing its conclusion.
Lernen beginnen
Spotkanie zbliza się do konkluzji, do końca.
least
Lernen beginnen
najmniej
least favourite
Lernen beginnen
najmniej ulubionych
least willing
Lernen beginnen
najmniej chętny
devices
Lernen beginnen
Urządzenia
electronics devices
Lernen beginnen
urządzenia elektroniczne
teleconferencing devices
Lernen beginnen
urządzenia do telekonferencji
convey your willingness
Lernen beginnen
przekazać swoją gotowość
I'd be really keen to
Lernen beginnen
Byłbym bardzo zainteresowany
My team would love the chance to
Lernen beginnen
Mój zespół chciałby mieć szansę
I'd be more than willing to
Lernen beginnen
Byłbym bardziej niż chętny
I'd like to put myself and my team forward for
Lernen beginnen
Chciałbym postawić siebie i mojego zespołu na czele
I'd be a good fit for
Lernen beginnen
Byłbym do tego przygotowany
downplay
He tried to downplay the problem.
Lernen beginnen
bagatelizować
Próbował zbagatelizować problem.
I could give it a shot if it's considered really urgent.
Lernen beginnen
Mógłbym dać mu szansę, jeśli uzna to za bardzo pilne.
I guess our team could take it on if everyone agrees that it's top priority.
Lernen beginnen
Wydaje mi się, że nasz zespół mógłby się tym zająć, jeśli wszyscy zgodzą się, że to najwyższy priorytet.
keen on
Lernen beginnen
chętnie
keen on something
Lernen beginnen
zależało na czymś
keen on doing
Lernen beginnen
chętnie robi
capacity
The boat has a capacity of thirty people, but today only twenty are onboard.
Lernen beginnen
objętość
Łódź może pomieścić 30 osób, ale dziś na pokładzie jest tylko 20.
capacity to contract
Lernen beginnen
zdolność do kontraktu
capacity to produce sufficient energy
Lernen beginnen
Zdolność do wytworzenia wystarczającej ilości energii
sufficient
Lernen beginnen
wystarczający
sufficient, enough
Lernen beginnen
wystarczający

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.