This month's history books

 0    58 Datenblatt    Sol777
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
under the reign
Lernen beginnen
Pod rządami
a great leap forward in sth
it takes a great leap of imagination to believe this
Lernen beginnen
ogromny krok naprzód w czymś
trzeba dużej wyobraźni, żeby w to uwierzyć
propel
Lernen beginnen
wprawiać w ruch, pchać
momentum
gain momentum
Lernen beginnen
pęd, rozmach, impet
unseen
Lernen beginnen
niewidzialny, na żywo, bez przygotowania
intersperse sth with sth
The documentary intersperses graphical animations with film clips of the actual event. Her handwritten notes were interspersed throughout the text.
Lernen beginnen
urozmaicać coś czymś
skilfully
Lernen beginnen
umiejętnie
extract
Lernen beginnen
fragment
manual
Lernen beginnen
ręczny, podręcznik
pamphlet
Lernen beginnen
broszura
glimpse
This biography offers a few glimpses of his life before he became famous.
Lernen beginnen
przelotne spojrzenie, mignięcie
give a glimpse into sth
In the late 1800s, Gregor Mendel gave us our first glimpse into how traits are inherited.
Lernen beginnen
pozwalać zrozumieć coś, dawać pojęcie o czymś
get a glimpse of sth
Already, we get a glimpse of what is to come.
Lernen beginnen
zorientować się w czymś, rozeznać się w czymś
gruelling
Lernen beginnen
wyczerpujący
monotonous
Lernen beginnen
monotonny
housemaid
Lernen beginnen
pokojówka
shy away from sth/doing sth
Lernen beginnen
unikać, cofnąć sie przed
meticulous
Lernen beginnen
drobiazgowy, skrupulatny
foul
Lernen beginnen
obrzydliwy
charge with sth/doing sth
Lernen beginnen
zarzucić komuś coś/robienie czegoś, atakować
horrific
Lernen beginnen
przerażający
befall
Lernen beginnen
przytrafić się, spotkać, spaść na
dispel
Lernen beginnen
rozwiać, położyć kres
lingering
Lernen beginnen
przewlekły, utrzymujący się, długotrwały
notion
Lernen beginnen
pojęcie, myśl, pomysł
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
Lernen beginnen
nieodparty
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
strain of sth
Lernen beginnen
oznaka
ensuing
An argument broke out and in the ensuing fight, a gun went off. He lost his job and in the ensuing months became more and more depressed.
Lernen beginnen
wynikający, następny
spread
Lernen beginnen
rozprzestrzenić, rozłozyć
remedy for sth
Lernen beginnen
lekarstwo
poultice
At the same time, if the throat has begun to show signs of being involved, a hot poultice or wet pack is applied to the neck.
Lernen beginnen
okład
comprehensive
Lernen beginnen
wszechstronny, wyczerpujący, obszerny
compassion for sb
Lernen beginnen
litość, współczucie
elevate
Lernen beginnen
podnieść rangę
make reference to
In both the Canonis descriptio and the Rabdologia, however, he makes reference to his ill-health.
Lernen beginnen
odnieść się do, wspomnieć, robić aluzję
leap of faith
Lernen beginnen
akt wiary
undergo
Lernen beginnen
przejść, poddać się, zaznać
first-hand
Lernen beginnen
z pierwszej ręki
account
Lernen beginnen
opis, relacja
abuse
Lernen beginnen
nadużywać, znęcać się
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
Lernen beginnen
bodziec
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
assemble
Lernen beginnen
zgromadzić, montować, złożyć
admittedly
Lernen beginnen
wprawdzie, co prawda
narrative thread
Lernen beginnen
Wątek narracyjny
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
Lernen beginnen
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
uplifting
Lernen beginnen
podnoszący na duchu
anticipate
Lernen beginnen
przewidywać, oczekiwać
follow-up
Lernen beginnen
dalszy, dalsza część, uzupełniający
volume
This is the second volume of the book.
Lernen beginnen
tom
To drugi tom książki.
arguable
Lernen beginnen
sporny, dyskusyjny
pose the question
Lernen beginnen
postawić pytanie
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
Lernen beginnen
tylko
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
Lernen beginnen
wzmacniać
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
bursting
He was bursting with excitement. The new teacher was enthusiastic and bursting with ideas.
Lernen beginnen
napełniony, przepełniony
onwards
Lernen beginnen
dalej
go down memory lane
Lernen beginnen
wspominać stare dobre czasy
fall down
Lernen beginnen
upadać, zawodzić
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
Lernen beginnen
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.