Time and motivation

 0    33 Datenblatt    koalikola
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
okoliczności
Lernen beginnen
circumstances
stopniowo
Lernen beginnen
gradually
nawyk / przyzwyczajenie
Lernen beginnen
habit
zwiększać / wzrastać
Lernen beginnen
boost
nudny
Lernen beginnen
tedious
przytłaczający
Lernen beginnen
overwhelming
zabić czas
Lernen beginnen
kill time
czas wolny
Lernen beginnen
spare time
W miarę upływu czasu
Lernen beginnen
in the course of time
uzależniony
Lernen beginnen
addicted
spokojny, czujący się swobodnie, zrelaksowany
Lernen beginnen
at ease
zaniepokojony
Lernen beginnen
concerned
zdecydowany
Lernen beginnen
determined
chętny
Lernen beginnen
eager
powtarzalnie
Lernen beginnen
repeadetly
powszechny
Lernen beginnen
widespread
ograniczyć coś
Lernen beginnen
to cut down on sth
rzucić nałóg
Lernen beginnen
to give up (a habit)
przyzwyczaić się do
Lernen beginnen
to get accustomed to/ used to
spowodować
Lernen beginnen
to cause
prowadzić do
Lernen beginnen
to lead to
lubić słodycze (dosł. mieć słodki ząb)
Lernen beginnen
to have a sweet tooth
Nie mogę się oprzeć
Lernen beginnen
I can't resist (doing sth)
czas leci
Lernen beginnen
time flies
najwyższy czas
Lernen beginnen
it's high time
kończyć coś przed czasem, wyprzedzać deadline
Lernen beginnen
beat the clock
doświadczony, nienaiwny
Lernen beginnen
not born yesterday
w samą porę
Lernen beginnen
in the nick of time
pracować po nocach
Lernen beginnen
burn the midnight oil
radzić sobie z problemem nie wczesniej niż to konieczne
Lernen beginnen
cross that bridge when you come to it
płakać nad rozlanym mlekiem
Lernen beginnen
cry over spilt milk
wziąć na siebie zbyt duże zadanie
Lernen beginnen
bite off more than you can chew
od święta, bardzo rzadko
Lernen beginnen
once in a blue moon

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.