time to learn

 0    79 Datenblatt    guest1846547
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umiejętność
Lernen beginnen
ability
przedmiot akademicki
Lernen beginnen
academic subject
zajęcia pozaszkolne
Lernen beginnen
after-school activities
uczęszczać/chodzić do szkoły
Lernen beginnen
attend school/ go to school
skończyć naukę przed feriami
Lernen beginnen
break up
kolega z klasy
Lernen beginnen
classmate
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
radzić sobie z
Lernen beginnen
cope with
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
zdobywać tytuł naukowy
Lernen beginnen
do a degree
podchodzić/przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
do / take an exam
rezygnować z przedmiotu
Lernen beginnen
drop a subject
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
elementary school
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail an exam
ukończyć szkołę
Lernen beginnen
finish school
zdobyć tytuł naukowy
Lernen beginnen
get a degree
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
get into university
być w dobrych stosunkach z
Lernen beginnen
get on well with
oddać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
mieć tytuł naukowy
Lernen beginnen
have a degree
nadążyć za
Lernen beginnen
keep up with
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
uczyć się na błędach
Lernen beginnen
learn from mistakes
przerwać naukę w szkole
Lernen beginnen
leave school
ustawiać się w szeregu
Lernen beginnen
line up
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
oceniać zadanie domowa
Lernen beginnen
mark homework
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss/skip lessons
klasa dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania
Lernen beginnen
mixed-ability class
przejść do kolejnej klasy/szkoły
Lernen beginnen
move up
muzyka
Lernen beginnen
Music
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
uważać
Lernen beginnen
pay attention
WF (wychowanie fizyczne)
Lernen beginnen
PE
boisko szkolne
Lernen beginnen
playground
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
mundurek szkolny
Lernen beginnen
school uniform
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
dać zadanie domowe
Lernen beginnen
set homework
zacząć chodzić do szkoły
Lernen beginnen
start school
uczyć się przedmiotu
Lernen beginnen
take s subject
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
czesne
Lernen beginnen
tuition fee
absolwent wyższej uczelni
Lernen beginnen
university graduate
być zwolennikiem
Lernen beginnen
be on favour of
przyzwoita/porządna praca
Lernen beginnen
decent job
skoczyć na bungee
Lernen beginnen
do a bungee jumping
rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
Lernen beginnen
gap year
odnosić z czegoś dużą korzyść
Lernen beginnen
get a lot out of something
wyjechać
Lernen beginnen
go away
wędrować z plecakiem
Lernen beginnen
go backpacking
mieszkać za granicą
Lernen beginnen
go/live abroad
dołączyć do zespołu(muzycznego)
Lernen beginnen
join a band
praca na część etatu
Lernen beginnen
part-time job
zajęcia szkolne, nauka
Lernen beginnen
schoolwork
marnować, tracić
Lernen beginnen
waste
egzamin kończący szkołę w Wielkiej Brytanii
Lernen beginnen
A levels
ubiegać się o (miejsce)
Lernen beginnen
apply for (a place)
mieć pozytywne nastawienie
Lernen beginnen
be positive
dostać pracę
Lernen beginnen
get a job
dostać się na studia
Lernen beginnen
get a place at university
zrobić sobie tatuaż
Lernen beginnen
get a tattoo
zmęczyć się, być wyczerpanym
Lernen beginnen
get exhausted
dostać dobre oceny
Lernen beginnen
get good grades
zachorować
Lernen beginnen
get ill
wpaść w kłopoty
Lernen beginnen
get into trouble
zdenerwować się
Lernen beginnen
get nervous
pozbyć się czegoś
Lernen beginnen
get rid of something
stresować się czymś
Lernen beginnen
get stressed about something
ocena
Lernen beginnen
mark/grade
dobrze się bawić
Lernen beginnen
have a good time
samodzielnie, samotnie
Lernen beginnen
on your own
powtórka materiału
Lernen beginnen
revision
harmonogram
Lernen beginnen
schedule
zrobić sobie przerwę
Lernen beginnen
take a break
nie przejmować się, nie przemęczać się
Lernen beginnen
take it easy
twoja wina
Lernen beginnen
your fault

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.