Tkanki zwierzęce

 0    35 Datenblatt    kowalolga2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Rodzaje tkanek zwierzęcych
Lernen beginnen
nabłonkowa, nerwowa, mięśniowa, łączna.
Występowanie tkanki nabłonkowej.
Lernen beginnen
Powierzchnia ciała zwierząt, wyścieła niektóre narządy wewnętrzne.
Budowa tkanki nabłonkowej.
Lernen beginnen
Komórki ściśle do siebie przylegają i są ułożone w jednej, kilku lub kilkunastu warstwach.
Tkanka nabłonkowa - funkcje.
Lernen beginnen
ochrona (przed uszkodzeniami i drobnoustrojami), wchłanianie (składniki pokarmowe, tnen, dwutlenek węgla), wytwarzanie i wydzielanie(enzymy trawienne, mleko, śluz).
Podział nabłonków ze względu na kształt.
Lernen beginnen
Płaskie, sześcienne, walcowate.
Podział nabłonków ze względu na liczbę warstw.
Lernen beginnen
Jedno warstwowe, wielowarstwowe.
Nabłonki jednowarstwowe - występowanie.
Lernen beginnen
Wszystkie zwierzęta.
Nabłonki wielowarstwowe - występowanie.
Lernen beginnen
Tylko kręgowce.
Tkanka mięśniowa - budowa.
Lernen beginnen
Zbudowana z elementów, które mogą się kurczyć i rozkurczać, dzięki czemu można wykonywać ruchy.
Rodzaje tkanki mięśniowej.
Lernen beginnen
gładka, poprzecznie prążkowana serca i poprzecznie prążkowana szkieletowa.
Tkanka mięśniowa gładka.
Lernen beginnen
Wrzecionowate komórki, ostro zakończone. Jedno jądro w środku komórki. Kurczy się wolno. Pracuje niezależnie od woli. W ścianach narządów wewnętrznych.
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca.
Lernen beginnen
Komórki walcowate, rozgałęzione, tępo zakończone. Jedno lub dwa jądra w środkowej części komórki. Kurczy się szybko. Pracuje niezależnie od woli.
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa.
Lernen beginnen
Zbudowana z włókien utworzonych z kilkunastu połączonych ze sobą komórek. Włókna walcowate, proste, tępo zakończone. Liczne jądra znajdujące się przy powierzchni włókna. Kurczy się szybko. Pracuje zależnie od woli.
Tkanka nerwowa - rola.
Lernen beginnen
Odbiera i analizuje informacje pochodzące z wnętrza ciała oraz jego otoczenia, a następnie zapewnia odpowiednią reakcję organizmu.
Tkanka nerwowa - budowa.
Lernen beginnen
Zbudowana z komórek nerwowych (neuronów) i komórek gleju.
Komórka nerwowa - budowa.
Lernen beginnen
Ciało komórki (ze wszystkimi elementami), wypustki (dendryty i akson), osłonka aksonu (nie zawsze jest).
Dendryty
Lernen beginnen
Krótkie, rozgałęziające się wypustki, które przesyłają impuls nerwowy do ciała komórki.
Akson
Lernen beginnen
Długa wypustka, która przesyła impuls nerwowy z ciała komórki do innej komórki, z którą się łączy.
Osłonka aksonu
Lernen beginnen
Chroni akson i zwiększa szybkość przesyłania impulsu nerwowego.
Komórki gleju - rola.
Lernen beginnen
Wypełniają przestrzenie między neuronami i są ich podporą, chronią neurony i dostarczają im substancji odżywczych.
Impuls nerwowy.
Lernen beginnen
Sygnał, który odpowiada za przekazywanie informacji w układzie nerwowym.
Tkanka łączna - budowa.
Lernen beginnen
Zbudowana z komórek, które są luźno rozrzucone w substancji miedzykomórkowej. Substancja miedzykomórkowa występuje zazwyczaj w dużej ilości.
Rodzaje tkanki łącznej.
Lernen beginnen
Chrzęstna, kostna, tłuszczową, krew.
Tkanka chrzęstna - budowa.
Lernen beginnen
Głównym składnikiem jest substancja miedzykomórkowa z dużą ilością włókien białkowych (dzięki temu jest elastyczna i sprężysta). W substancji miedzykomórkowej są jamki, w których leżą komórki chrzęstne.
Tkanka chrzęstna - występowanie i rola.
Lernen beginnen
Buduje szkielet kręgowców, łączy niektóre kości (np. żebra z mostkiem), jest w stawach (chroni powierzchnie kości przed ścieraniem), buduje małżowiny uszne ssaków.
Tkanka kostna - budowa.
Lernen beginnen
Zbudowana z dużej ilości substancji miedzykomórkowej. W substancji miedzykomórkowej są jamki z komórkami kostnymi, sole mineralne (dzięki temu jest twarda) oraz włókna białkowe (dzięki temu jest elastyczna).
Tkanka kostna - rola.
Lernen beginnen
Buduje szkielet (główny składnik kości), jest magazynem soli mineralnych (głównie wapnia).
Tkanka tłuszczowa - budowa.
Lernen beginnen
Bardzo mało substancji miedzykomórkowej. Składa się głównie z komórek wypełnionych dużą kroplą tłuszczu.
Tkanka tłuszczowa - występowanie.
Lernen beginnen
Pod skórą i wokół narządów wewnętrznych.
Tkanka tłuszczowa - rola.
Lernen beginnen
Chroni organizm przed urazami i utratą ciepła, jest materiałem zapasowym, który organizm wykorzystuje do produkcji energii.
Krew - budowa.
Lernen beginnen
Jest tkanką płynną. Składa się z substancji miedzykomórkowej (osocza krwi) i zanurzonych w niej krwinek czerwonych, białych i płytek krwi.
Osocze
Lernen beginnen
Słomkowa barwa. Składa się w 90 % z wody. Zawiera też sole mineralne, białka, cukry i tłuszcze.
Płytki krwi
Lernen beginnen
Fragmenty cytoplazmy otoczone błoną komórkową. Odpowiadają za krzepnięcie krwi.
Krwinki czerwone - erytrocyty
Lernen beginnen
Zawierają hemoglobinę - czerwony barwnik, dzięki któremu transportują tlen i dwutlenek węgla.
Krwinki białe (leukocyty)
Lernen beginnen
Biorą udział w unieszkodliwianiu wirusów i bakterii, które dostały się do wnętrza organizmu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.