to get up to give up

 0    8 Datenblatt    indianinjones
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I get up at 8 o’clock in the morning.
Lernen beginnen
Wstaję o 8 rano.
It is very difficult to give up smoking.
Lernen beginnen
Bardzo trudno rzucić palenie.
What time did you get up this morning?
Lernen beginnen
O której wstałeś dziś rano?
Do you have to get up early at the weekend?
Lernen beginnen
Czy musisz wstać wcześnie w weekend?
Is it easy to give up smoking?
Lernen beginnen
Czy łatwo rzucić palenie?
Do people often give up doing something when they think it is too difficult?
Lernen beginnen
Czy ludzie często rezygnują z robienia czegoś, gdy uważają, że jest to zbyt trudne?
What kind of things do people often try to give up?
Lernen beginnen
Jakiego rodzaju rzeczy ludzie często próbują się poddać
When something is very difficult, do you think it is better to try harder or to give up?
Lernen beginnen
Kiedy coś jest bardzo trudne, czy uważasz, że lepiej jest próbować ciężej lub zrezygnować?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.