To i Owo z Ameryki

 0    23 Datenblatt    azzon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Informacje ogólne
Lernen beginnen
Ameryka leży na półkuli zach, miedzy oceanem spokojnym od zachodu a atlantyckim od wschodu. kontynent ten jest mocno rozciągnięty wzdłuż południka ponieważ ciągnie się od bieguna południowego aż po biegun północny Amerykę dzielimy na A. północną i A. południową W obrębie A. pół wyróżniamy A.Środkową zwaną też Łacińską. Umowna granica miedzy nimi przebiega przez przesmyk Panamski Ameryka północna zajmuje obszar 24,2 mln km2 natomiast A. Południowa 17,8 mln km2 Amerykę Południową zamieszkuje ok. 3
Najwyższy szczyt Ameryki Północnej?
Lernen beginnen
-McKinley (6194 m n.p.m.)
najwyższy szczyt Ameryki Południowej?
Lernen beginnen
-Aconcagua (6960 m n.p.m.)
Miasta USA
Lernen beginnen
-Phoenix, Nowy York, Los Angeles, Jackson, Hannover, Nowy Orlean, San Francisco, Santa Monica, Springfield, Baltimore, Salem, Fresno, Las Vegas, San Diego
Miasta Brazylii
Lernen beginnen
-Brasilia, Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza,
PKB
Lernen beginnen
-czyli produkt krajowy brutto, określony też jako dochód narodowy wyznacza pozycje gospodarczą państwa świecie.
Migracja
Lernen beginnen
-Zmiana miejsca zamieszkania dzielimy na emigracje i imigracje
Imigracja
Lernen beginnen
-napływ ludności na dane terytorium
Emigracja
Lernen beginnen
-odpływ ludności z danego terytorium
Aglomeracja
Lernen beginnen
-zespół miejski złożony z dużego, wyraźnie dominującego miasta oraz otaczających je mniejszych miejscowości
Megalopolis
Lernen beginnen
-zurbanizowana strefa zajmująca bardzo duży obszar, powstała w wyniku połączenia stref podmiejskich kilku aglomeracji
Urbanizacja
Lernen beginnen
-proces rozwoju miasta.(związany z wzrostem liczby mieszkańców)
Ważniejsze języki urzędowe krajów Ameryki
Lernen beginnen
Głównie: -Angielski -Hiszpański -Portugalski
Mozaika społeczna Ameryki
Lernen beginnen
Amerykę zamieszkują zarówno przedstawiciele rasy czarnej, białej oraz żółtej ale również: -Metysi(biła+żółta) -Mulaci(biała+czarna) -Zambosi(żółta+czarna)
Konurbacja
Lernen beginnen
zespół miejski składający się z kilku leżących blisko siebie miast.
Strefy Klimatyczne Ameryki
Lernen beginnen
-Strefa klimatów Okołobiegunowych: polarny, subpolarny -S.k. Umiarkowanych: -odmiana chłodna morski, przejściowy, kontynentalny -odmiany ciepłe morski, przejściowy, kontynentalny, kontynentalny suchy. -S.k. Podzwrotnikowych: śródziemnomorski, kontynentalny, suchy i skrajnie suchy -S.k. Zwrotnikowych: wilgotny, suchy i skrajnie suchy -S.k. Równikowych: wilgotny, podrównikowy -Klimaty górskie i wyżynny
Zróżnicowanie etniczne
Lernen beginnen
Peru: Metyski-37% Indianie-45% Odmiana Biała-15% pozostali-3% Argentyna: Odmiana Biała-97% pozostali-3% Brazylia: Mulaci-39% Odmiana Czarna-6% Odmiana Biała-54% pozostali-1% Stany Zjednoczone: Odmiana Żółta-5% Odmiana Czarna-13% Odmiana Biała-80% pozostali-32%
Grupy ludności pod względem pochodzenia
Lernen beginnen
-autochtoni(tubylcy) -allochtoni(przybysze)
Struktura gospodarki USA
Lernen beginnen
-usługi 80% -przemysł 19% -rolnictwo 1%
Regiony gospodarcze USA
Lernen beginnen
-Wielki obszar przemysłowy -Region południowy -Region środkowego zachodu -Zachodni region pasterski -Region nad pacyficzny
Saldo migracji
Lernen beginnen
-czyli różnica między liczbą imigrantów a emigrantów. Jeśli jest dodatnie oznacza to że w krajach tych więcej osób osiedla się niż wyjeżdża z nich
Charakterystyka Stanów Zjednoczonych
Lernen beginnen
-Największe państwo Ameryki północnej i trzeci najludniejszy ludności kraj na świecie -w skład kraju wchodzi 50 stanów. -najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo na świecie -PKB stanów zjednoczonych wynosi ok. 24% produktu światowego -gospodarka kraju opiera się na usługach jednak bardzo ważna role odgrywa także przemysł i rolnictwo -na obszarze państwa wyróżnia się pięć wielkich regionów gospodarczych których w znacznej mierze działalność rolnicza i przemysłowa dostosowana jest do lokalnych war
Charakterystyka Brazylii
Lernen beginnen
-największy i najludniejszy kraj Ameryki Południowej. -odznacza się bardzo wysokim wskaźnikiem urbanizacji 86% -wielkim problemem kraju jest przeludnienie miast prowadzące do rozrastania się faweli(dzielnic nędzy/slamsów) w których panują złe warunki życia. -znaczną część jej obszaru zajmuje największy na świecie kompleks lasów równikowych-puszcza amazońska. -od kilkudziesięciu lat trwa intensywne zagospodarowywanie Amazonii w którego wyniku powierzchnia lasów równikowych zmniejszyła się o 20%.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.