to look +(adjective) smart scruffy

 0    7 Datenblatt    indianinjones
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Do I look tired today?
Lernen beginnen
Czy dziś wyglądam na zmęczonego?
Do you look tired when you first get up in the morning?
Lernen beginnen
Czy wyglądasz na zmęczonego, kiedy wstajesz rano?
Do you think men look good with long hair?
Lernen beginnen
Czy uważasz, że mężczyźni wyglądają dobrze z długimi włosami?
Give me some examples of smart clothes.
Lernen beginnen
Daj mi przykłady inteligentnych ubrań.
What kind of people need to look smart for their job?
Lernen beginnen
Jakiego rodzaju ludzie muszą wyglądać mądrze na swoją pracę?
What kind of people often look scruffy?
Lernen beginnen
Jakiego rodzaju ludzie często wyglądają niechlujnie?
Can you think of a kind of food that looks horrible but is really very nice?
Lernen beginnen
Czy możesz pomyśleć o rodzaju jedzenia, które wygląda okropnie, ale jest naprawdę bardzo miłe?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.