Tomorrow never knows 5

 0    25 Datenblatt    innowakowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to be in such a bad way
Lernen beginnen
być w tak kiepskim stanie
ICU intesive care unit
Lernen beginnen
OIOM
out at sea
Lernen beginnen
daleko na morzu
I need the police
Lernen beginnen
chciałbym rozmawiać z policją
Don't approach him
Lernen beginnen
nie zbliżaj się do niego
taking out his notebook
Lernen beginnen
wyjmując swój zeszyt
to report a robbery
Lernen beginnen
zgłosić kradzież
over the road
Lernen beginnen
po drugiej stronie ulicy
across the road
Lernen beginnen
po drugiej stronie ulicy
the doorbell goes
Lernen beginnen
dzwonek u drzwi dzwoni
to walk over to someone
Lernen beginnen
podejsć do kogoś
they had some hope he would
Lernen beginnen
spodziewali się troszeczkę że on
a fixed address
Lernen beginnen
stały adres
registered with a doctor
Lernen beginnen
zarejestrowany u lekarza w sensie przypisany do doktora
official records
Lernen beginnen
oficjalne rejestry
medical centre
Lernen beginnen
przychodnia
they are looking out through the gap in the curtains
Lernen beginnen
wyglądają przez przerwę w zasłonie
he was named specifically
Lernen beginnen
został wymieniony, wspomniany z nazwiska
she knew him from his voice
Lernen beginnen
znała go ze słyszenia
her chances were 50/50
Lernen beginnen
miała 50% szans
arrange a time to meet
Lernen beginnen
ustalić godzinę spotkania
to be out
Lernen beginnen
wychodzić
I will be out in a few minutes
Lernen beginnen
zaraz kilka minut wychodzę
Is your wife home? No, she's out.
Lernen beginnen
Czy zastałem Twoją żonę? Nie, wyszła.
we must not deviate
Lernen beginnen
nie wolno nam zboczyć/zrobić coś inaczej nie wg planu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.