Top 10 Trends That Will Transform Digital Marketing In 2017

 0    69 Datenblatt    Asia K
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
digital
Lernen beginnen
cyfrowy
stride
Uganda has made many great strides in the past two decades.
Lernen beginnen
rozwój
/ postęp / krok
artificial
artificial intelligence
Lernen beginnen
sztuczny
founder
The founder of the company died in 2012.
Lernen beginnen
założyciel
Założyciel firmy zmarł w 2012 roku.
to evolve
Yes, we must evolve into a market economy.
Lernen beginnen
ewoluować
/ rozwijać się
horizon
Lernen beginnen
horyzont
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
Lernen beginnen
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
view
We have a beautiful view from the window.
Lernen beginnen
widok
/ spojrzenie. Mamy z okna piękny widok.
to communicate
She claims she can communicate in twelve different languages.
Lernen beginnen
komunikować
Ona twierdzi, że potrafi porozumieć się w dwunastu różnych językach.
intelligence
Lernen beginnen
inteligencja
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
Lernen beginnen
świecić
/ blyszczeć/ lśnić. Gwiazdy świecą dziś tak jasno.
research
First of all, we must intensify research, as I already said in my introduction
Lernen beginnen
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
to settle
to settle down
Lernen beginnen
roztrzygnąć/ uregulować/ uporządkować
ustatkować się, zadomowić się
based on sth
Based on her research and work with over 350 national brands last year
Lernen beginnen
w oparciu
/ na podstawie / według
to look forward to sth
I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Lernen beginnen
oczekiwać z niecierpliwością
/ cieszyć się na.
to review sth
Lernen beginnen
zrecenzować coś
to attune
Let us attune our energy policy more to countries like Belarus and Ukraine.
Lernen beginnen
dostroić
/ dopasować
revolution
Lernen beginnen
rewolucja
to consume
Our society consumes more and more.
Lernen beginnen
konsumować
Nasze społeczeństwo konsumuje coraz więcej.
priority
Lernen beginnen
priorytet
feedback
I need feedback from you.
Lernen beginnen
informacja zwrotna
Potrzebuję od was informacji zwrotnej.
product
We want to change perceptions of our product.
Lernen beginnen
produkt
Chcemy zmienić odbiór (postrzeganie) naszego produktu.
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
Lernen beginnen
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
purchase
Lernen beginnen
zakup
industry - industrial(ly), industrious(ly)
Lernen beginnen
przemysł - przemysłowe (ly), pracowity (ly)
latest
The latest priority overshadows the previous one.
Lernen beginnen
najnowszy
increase
The government announced another tax increase.
Lernen beginnen
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
shape
We have to give our plan its final shape.
Lernen beginnen
kształt
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
need
Lernen beginnen
potrzeba
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
Lernen beginnen
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
analytical
Lernen beginnen
analityczny
to pinpoint
Lernen beginnen
określić / wskazać
solution
Lernen beginnen
rozwiązanie
to arise
You say that, in this case, conflict could still arise.
Lernen beginnen
powstać
to lend
I can lend you this book, if you want.
Lernen beginnen
pożyczyć komuś
Mogę Ci pożyczyć tę książkę, jeśli chcesz.
complex
Lernen beginnen
złożony / skomplikowany
predictable
to predict
Lernen beginnen
przewidywalny
przewidywać
to identify
Lernen beginnen
zidentyfikować / identyfikować
pictorial
Lernen beginnen
obrazowy / graficzny
instantaneous
Lernen beginnen
natychmiastowy
downside
Lernen beginnen
minus / wada
prominent
Lernen beginnen
wybitny
to gravitate to sth
Generation Z consumers gravitate to instantaneous social channels such as Snapchat, Instagram, and the new social app Musical.ly.
Lernen beginnen
skłaniać się ku
spontaneous
Lernen beginnen
spontaniczny
inevitable
Expectations of instant communications and entertainment become inevitable.
Lernen beginnen
nieunikniony
generation
Lernen beginnen
pokolenie
rise
We've noted a steady rise in salaries.
Lernen beginnen
wzrost (podwyżka) / wzrastać
Odnotowujemy stały wzrost płac.
to embrace / to hug
Lernen beginnen
obejmować / przytulić
to bond
Lernen beginnen
wiązać
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
Lernen beginnen
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
to surround
The police immediately surrounded the building.
Lernen beginnen
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
prominence
Lernen beginnen
znaczenia / waga/ rozgłos
to grow up
I grew up in a poor, hard-working family.
Lernen beginnen
dorastać
Dorastałem w biednej, ciężko pracującej rodzinie.
niche
Lernen beginnen
nisza
awash
We find ourselves awash with more information than has ever been available to us as humans, and we simply can’t process it.
Lernen beginnen
zalany
to resonate
Lernen beginnen
rozbrzmiewać / roznosić się/ odbijać się (echem)
peer
And I'm a product of that generation, like so many other of my peers.
Lernen beginnen
rówieśnik / równorzędna (osoba)
expertise
He lacks any expertise in this field.
Lernen beginnen
ekspertyza
Brakuje mu wiedzy w tej dziedzinie.
to conclude
He concluded being a doctor wasn't his calling.
Lernen beginnen
wywnioskować / reasumować
Doszedł do wniosku, że bycie lekarzem nie jest jego powołaniem.
to rely on
Lernen beginnen
polegać na /opierać się na
available
All the materials are available at the reception desk.
Lernen beginnen
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
value
Lernen beginnen
wartość
mission
Lernen beginnen
misja
increase
The government announced another tax increase.
Lernen beginnen
wzrost / przyrost
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
simple
Simple pieces of advice are the best.
Lernen beginnen
prosty, łatwy
Proste rady są najlepsze.
process
The process of production is very long.
Lernen beginnen
proces
Proces produkcji jest bardzo długi.
custom
Lernen beginnen
zwyczaj
to curate
Lernen beginnen
zajmować się zawartością (np. strony internetowej)
to customize
We should customize our services to clients' needs.
Lernen beginnen
dostosować
Powinniśmy dostosować nasze usługi do potrzeb klientów.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.